అనువాద సమస్యలు -3

ఈమధ్య నేను చేపట్టిన మునిపల్లె రాజుగారి కథలఅనువాద ప్రణాళికతో నాకు ఇంతఃపూర్వం రాని సందేహాలు చాలా వస్తున్నాయి. ఈవ్యాసంలో ఉదాహరించినవి ఎక్కువభాగం Read more ›

Tagged with: ,
అనువాదసమస్యలు, వ్యాసాలు లో రాసారు

నది

నది

నది ప్రవాహిస్తూ ఉంది
నది ప్రవాహిస్తూ ఉంది
వేయి పడగల ఫణి రాజు Read more ›

కవితలు లో రాసారు

ఊసుపోక – వింబుల్డన్ సమయమహో!

(ఎన్నెమ్మకతలు 141)

ఈ ఆటకోసం తెల్లవారుఝామున నాలుగుగంటలకి లేవవలసి వస్తోంది. అంచేత తొమ్మిదయేసరికి నిద్ర ముంచుకొస్తోంది. ఏమిటో, Read more ›

ఊసుపోక లో రాసారు

అనువాద సమస్యలు -2

అనువాద సమస్యలు అప్పుడప్పుడు చర్చిస్తూనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు నాకు ఎదురైన సమస్యలు ఇతఃపూర్వం నాకు ఇంతవరకూ తోచనివి. Read more ›

అనువాదాలు లో రాసారు

మాయా ఏంజెలో

ఆత్మశాంతికోసం

నేను చదివి, ఆనందించిన, ఆనందించగలిగిన  బహుకొద్ది సమకాలీన అమెరికన్ రచయిత్రులలో మాయా ఏంజెలో ఒకరు. సర్వకాలీనమైన, సర్వజనీనమైన నీతులు నిర్ద్వందంగా చెప్పగల రచయిత్రి. నాకు సరిగా గుర్తు లేదు కానీ సుమారుగా ఒక ఇంటర్వూలో అన్నమాటలు -

I know if I was on a bus with a few white men, I would be the first to be thrown under the bus  అని.  మార్పు కావాలనీ, మార్పు వచ్చేసిందనీ మురిసిపోవడం కాదు, వాస్తవదృష్టి కూడా అవసరం అని ఆమె నమ్మకం.

నిన్ననే చూసిన మరొక ఆమెవ్యాఖ్య – I’ve learned people forget what you have said, people forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

ఆమె రచనల్లో ఈ కోణం – పాండిత్యప్రకర్ష కాక చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని చూసి వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలు నాకు చాలా నచ్చేయి.

ఈమె అభిప్రాయాలగురించి మరికొంచెం యిక్కడ

Uncategorized లో రాసారు

ఊసుపోక – అవుసరాలు!

(ఎన్నెమ్మకతలు 140)

రోజులతరబడి Read more ›

ఊసుపోక లో రాసారు

అనువాదసమస్యలు – తను

తెలుగునుండి ఇంగ్లీషులోకి అనువదించినప్పుడు తెలుగుకే ప్రత్యేకమైన నుడికారం Read more ›

అనువాదాలు లో రాసారు
భాండారం
Blog Stats
  • 171,975 hits
అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 51గురు చందాదార్లతో చేరండి