ఊసుపోక – కథకులలో సౌహార్దము

(ఎన్నెమ్మకతలు 137 – కథకులలో సౌహార్దము)

కాకతాళీయంగానే గత నెలరోజుల్లో మధురాంతకం రాజారాంగారి కథలు 3 చదవడం పూర్తి చేస్తూనే మునిపల్లె రాజుగారి అస్తిత్వనదం ఆవలితీరాన చేతికొచ్చింది. Read more ›

Tagged with: ,
ఊసుపోక లో రాసారు

హాస్యప్రసంగాలు, ఇతర కథలు

మునిమాణిక్యం అనగానే, నోట్లో మాట నోట్లో ఉండగానే, కాంతంకథలు అనేస్తారు చాలామంది అదేదో అసంకల్పప్రతీకారచర్యలాగ. పదిరోజులకిందట నరసింహారావుగారి ఇతరరచనలు కొన్ని దొరికేయి. Read more ›

Tagged with: ,
వ్యాసాలు లో రాసారు

ఈరోజుల్లో సాహిత్యంలో చౌర్యం బహుముఖం!

విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి రచనలను అనుమతి లేకుండా ప్రచురించుకోడం, అనువాదాలు చేసుకోడంగురించి చర్చ ఫేస్బుక్కులో సాహిత్యం పేజీలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి మనుమడు, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ పోస్ట్ లో వివరంగా ఉంది.

అక్కడ చూడనివారికోసం Read more ›

అనువాదసమస్యలు, వ్యాసాలు లో రాసారు

మద్దిపట్ల సూరిగారి స్వయంసిద్ధ

మణిలాల్ బెనర్జీ (బందోపాధ్యాయ బెనర్జీ)రచించిన స్వయంసిద్ధ నవలకి మద్దిపట్ల సూరిగారి అనువాదం ఇది. తెలుగుదేశంలో బెంగాలీ నవలలంటే చటుక్కున గుర్తుకొచ్చేబెంగాలీరచయితలు శరత్, టాగోర్. అసలు తెలుగు దేశంలో శరత్ ప్రాచుర్యం చూస్తే, Read more ›

Tagged with: ,
సాహిత్యం లో రాసారు

మిత్రభావము సేసి -2

మొదటి భాగం ఇక్కడ

తమిళ ఆచార్యులుగారి , “నిజమైన స్నేహితుడు నీకు ఒక్కడు దొరికినా నీజీవితం ధన్యమైనట్టే,” అన్న సుభాషితానికి అర్థం ఇప్పుడు నాకు బాగా అవగతమవుతోంది. Read more ›

కథలు లో రాసారు

మిత్రభావము సేసి …

పరకాంతలెదురైన మాతృభావము సేసి మరలిపోయేవాడుట ప్రహ్లాదుడు. నన్ను చూస్తే కూడా చాలామంది మరలుతారు … నావేపుకే … మిత్రభావము సేసే!
ఈవిషయంలో అట్టే తికమక లేదు. Read more ›

కథలు లో రాసారు

ఏ కాలం కథ?

ఈమధ్య నాకు చరిత్రమీద చారిత్రకకథలమీద ఇష్టం శుక్లపక్షచంద్రుని మాడ్కి పెరిగిపోతోంది. దానికి కారణం ఏమిటా అని నన్ను నేనే ప్రశ్నించుకుని సమాధానాలు రాసుకోడం మొదలు పెట్టేను. అవే ఇవి!

Read more ›

వ్యాసాలు లో రాసారు
భాండారం
Blog Stats
  • 166,349 hits
అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 383గురు చందాదార్లతో చేరండి

%d bloggers like this: