మైత్రికి నిర్వచనం

“నీకు స్నేహితులు లేరా?”

మా బిల్డింగులో ఉన్న, నాకు కొన్నేళ్ళగా పరిచయం ఉన్న ఒక అమ్మాయి అడగడంతో నాకు అసలు స్నేహం అంటే ఏమిటి అన్న సందేహం కలిగింది. Continue reading “మైత్రికి నిర్వచనం”

ధైర్యం

“నాసంగతి మీకు తెలీదు,” అన్నాడతను విసురుగా గేటుతలుపు తోసుకుని లోపలికొస్తూ.

వరండాలో వాలుకుర్చీలో కూర్చునిఉన్నాను. తలెత్తి అతనివేపు చూసేను. Continue reading “ధైర్యం”

పదేళ్ళు నిండేయి తెలుగుతూలికకి.

ఈ బ్లాగు మొదలుపెట్టి నిన్నటికి పదేళ్ళయింది. 800 పోస్టులు రాసేను. కొన్ని సరదాగా చదువుకునేవి, కొన్ని పండితుల ఆదరణ పొందిన వ్యాసాలు, కథలు. 36వేల చూపులు కనిపిస్తున్నాయి.  syndicated views Continue reading “పదేళ్ళు నిండేయి తెలుగుతూలికకి.”

90వ దశకంలో రాసుకున్న కవితలు

 

మమదేహి కారావలంబం

మిస్సింగ్ లింకులు మూడు

రెండోకవితలో ఆరుద్ర చెప్పినట్టు అన్నది పొరపాటు. రావిశాస్త్రిగారి కథ ఆఖరిదశ అని అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు.

(నవంబరు 14, 2019)

శీలా సుభద్రాదేవి. భిన్నప్రవృత్తుల సహజదృశ్యాలు (వ్యాసం)

శీలా సుభద్రాదేవిగారు రచించిన భిన్నప్రవృత్తుల సహజదృశ్యాలు, నిడదవోలు మాలతికథలు విపులవిశ్లేషణాత్మకవ్యాసం నాకథలమీద ఇది.

ఈవ్యాసం నాకు ప్రత్యేకంగా నచ్చిన కారణాలు చెప్తాను. మంచివ్యాసానికి కావలసిన లక్షణాలున్న వ్యాసం ఇది. Continue reading “శీలా సుభద్రాదేవి. భిన్నప్రవృత్తుల సహజదృశ్యాలు (వ్యాసం)”

బతుకు విభవం (కవితలు)

బతుకువిభవం

కొన్ని దశాబ్దాలు గడిచేక

జీవనసూత్రాలు మారిపోతాయి. Continue reading “బతుకు విభవం (కవితలు)”

కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులుగారి లేపాక్షి నవల

చారిత్ర్యకమగు నవల అని ఉపశీర్షిక. విజయనగరరాజులకాలంలో జరిగినట్టు చిత్రించేరు.  ప్రచురణ 1969లో.

మనసంస్కృతిలో ప్రసిద్ధమైన చతుష్షష్టికళలలో పాషాణకళగా పేర్కొన్న శిల్పకళ మేధాసంపన్నం. శిల్పాగమ, జ్యోతి, వాస్తు, సంగీత, నాట్య, యాగాది బహువిద్యలను Continue reading “కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులుగారి లేపాక్షి నవల”