నిడదవోలు మాలతి కథలు, వ్యాసాలు

2011 వరకూ నేను ప్రచురించిన వ్యాసాలు ఇంతకు పూర్వం రెండు సంకలనాలుగా సమకూర్చేను. ఈ వ్యాసాలు 2011-2014 మధ్య పుస్తక పరిచయ, సమీక్షావ్యాసాలు.

ఈ సంకలనం కూడా మీ ఆదరాభిమానాలకు నోచుకుంటుందని ఆశిస్తూ,

మాలతి

వ్యాసమాలతి 3

తెలుగులోనూ, ఇతర బారతీయభాషల్లోనూ విస్తారంగా ఇంగ్లీషు పదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. సాధారణంగా తమ సంస్కృతిలో లేని పదాలు మరొకజాతితో సంపర్కం ఏర్పడినప్పుడు ఆ జాతి పదాలు అరువు తెచ్చుకోడం జరుగుతుంది. ఈరోజుల్లో మనం ముఖ్యంగా తెలుగువాళ్ళం  తెలుగులో ఉన్న ఆదివారం, సోంవారంలాటి పదాలకి కూడా ఇంగ్లీషే వాడుతున్నాం. అది అలా ఉండగా, ఎన్ని తెలుగు పదాలు, Read the rest of this entry »

మున్ను కాదులెండి ఈమధ్యనే నారదులవారు ఇలాతలానికి వేంచేసి, భూనభోంతరాళాల చుట్టుతిరిగి, ఈనాటి నవచైతన్యానికి, నవనవోన్మేషమై పరిఢవిల్లుతున్న నవజీవనవిధానానికీ అచ్చెరువొంది, Read the rest of this entry »

చెప్పులకి సంబంధించినంతవరకూ నేనింకా పాతరాతియుగంలోనే ఉన్నాను. Read the rest of this entry »

కిందివాటాలో తుంగచాపచుట్టా, తాతసైకిలూ
(కొండ చీపురు కనిపించదేం చెప్మా!) Read the rest of this entry »

ఈమధ్య నాకు మూగనోము ఎవరు ఎలా చేస్తారా అన్న బృహత్సంశయం కలిగింది. మామూలుగా నాకు సందేహాలూ, సంశయాలూ రావు. వస్తే మాత్రం వాటి కథా కమామీషు ఆసాంతం తెలుసుకునేవరకూ తోచదు. అనేక విషయాలు తెలిసేయి. మూగనోము విధిగా పాటించేవారున్నారు. Read the rest of this entry »

గతకాలము వచ్చు మేలు వచ్చుకాలము కంటే అన్న కవిగారి సందర్భం వేరు కానీ Read the rest of this entry »

టాగు మేఘం

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 55గురు చందాదార్లతో చేరండి