భావముద్రలు అప్రమేయం!

ఇవి నా భావముద్రలు మాత్రమే!

ఇటీవల గ్రహించిన కొన్ని వాస్తవాలతో, జాలస్నేహాలు నేర్పిన కొత్తపాఠాలతో,  Continue reading “భావముద్రలు అప్రమేయం!”

శాపమా? వరమా?

అది యొక కీకారణ్యము. అంబరము చుంబించు వృక్షశ్రేణితోనూ, వాడి ములుకుల చెలగు గుబురు పొదలతోనూ, గజిబిజిగా ఎల్లెడల గజిబిజిగా అలుముకొనిన లతలతోనూ Continue reading “శాపమా? వరమా?”

భారతరత్న గానకళావిదుషీమణి యం.యస్. సుబ్బలక్ష్మి గారి శతజయంతి

సంగీతకళానిధి యం.యస్. సుబ్బలక్ష్మిగారి నూరవ జన్మదినం, సెప్టెంబరు 16. సంగీతాభిమానులకు పర్వదినం. United Nations శతజయంతి స్టాంపు ఆగస్ట్ 15, 2016 తేదీన విడుదల చేసేరని ఇప్పుడే తెలిసింది. Continue reading “భారతరత్న గానకళావిదుషీమణి యం.యస్. సుబ్బలక్ష్మి గారి శతజయంతి”

భరతనాట్యం నర్తకులు

భరతనాట్యం ఆదిగురువు నటరాజస్వామి. తరవాత భరతుడు శాస్త్రం రచించాడు.  మనకాలంలో నటరాజ రామకృష్ణ, వెంపటి చినసత్యం, రాజారెడ్డి రాధారెడ్డి, వెంపటి రవిశంకర్ వంటివారు  భరతశాస్త్రం అభ్యసించి, విశేషకృషి చేస్తున్నారు ఈ రంగంలో. Continue reading “భరతనాట్యం నర్తకులు”

విపులా చ పృథ్వీ?

చైనీస్ నూడుల్స్

ఇటాలియన్ పీచా

ఫ్రెంచ్ వైన్ Continue reading “విపులా చ పృథ్వీ?”

పోయిరావమ్మా తిరిగిరాని చోటికి!

రేపు ఆదివారం Mother Teresa ని Rome లో  దైవాంశసంభూతురాలిగా  (Canonizing) గుర్తిస్తారు.

Mother Teresa, Princess Diana కూడా వారం రోజులు తేడాలో (ఆగస్ట్ 31, సెప్టెంబరు 5) మరణించేరు. సెప్టెంబరు 6వ తేదీ డయానా దేహాన్ని పాతిపెట్టేరు. యువరాణి వార్తలమధ్య ఆ పుణ్యాత్మురాలి మరణం రెండోస్థానం పొందింది.  Continue reading “పోయిరావమ్మా తిరిగిరాని చోటికి!”

నీబలం నీకు తెలీదు

“ఏటాలోసన?” అంది నామొహంలోకి గుచ్చి చూస్తూ.

గుప్పెడు పళ్ళు పట్టుకు వచ్చింది సంద్రాలు. ఇటొస్తూ దారిలో కనిపిస్తే కోసుకొచ్చిందిట. Continue reading “నీబలం నీకు తెలీదు”