మన ముఖవిశేషాలు

నామొహంలాగే లేదా నీమొహంలాగే ఉందన్న నుడికారం వినే ఉంటారు మీరు. ముఖవిశేషం అన్న పదం కూడా వినే ఉంటారు. మామూలుగా మనకి ఒకే ముఖం అనుకుంటాం కానీ Continue reading “మన ముఖవిశేషాలు”

ప్రకటనలు

నారాత మారిపోయింది

 

సాంకేతికం వచ్చి నారాత మార్చేసింది.

అంతకుమునుపు కథ ఆసాంతం ఆలోచించుకున్న తరవాత కానీ
కాయితమ్మీద కలం పెట్టలేదు.
ఒక్కొక్క అక్షరం పట్టి చూసుకుంటూ రాసేనే కానీ 
మీటమీద మీట, మీటలు నొక్కి అయిపోయిందనిపించుకోలేదు. 
ఒత్తులూ, దీర్ఘాలూ, కొమ్ములూ, వట్రుసుడులూ 
శ్రద్ధగా చూసుకుంటూ రాసేను.

 

ఎప్పుడో తప్ప తప్పులు లేకుండానే రాసేను. 
తుడుపులూ, కొ్ట్టివేతలూ లేకుండానే సాగింది నారచన.

ఇప్పుడు తొచింది తోచినట్టు, రప్పపాటు జాప్యం చేయకుండా
కీలమీద కీలు కొట్టి పూర్తి చేసేస్తున్నాను. 
ఒకే sittingలో పూర్తి కావడం లేదిప్పుడు.

మొదలూ, తుదీ, ఆదీ ఆంతమూ రాసేసి, మద్యలో పేరాలూ ఇరికిస్తూ 
ఎప్పుడు ఏది తోస్తే అది నీలితెరమీదికి హడావుడిగా ఎక్కించేస్తున్నాను. ఆమీదట వాక్యాలు, పేరాలూ ముందుకీ వెనక్కీ జరుపుతూ 
అయిందనిపించేస్తున్నాను.

దృష్టిదోషంచేత, చేతివేళ్లతొందరపాటువల్ల కీబోర్డుదోషంమూలాన, లేదా కీబోర్డు లేఅవుటు అర్థంకాక… ఎన్నో కారణాలు

అచ్చుతప్పులూ హల్లుతప్పులూ నానాతిప్పలూ అలవాటయిపోయేయి.

నాఆలోచనలు తెలుసుకోవాలనుకున్నవారు అర్థం చేసుకుంటారు

తమతెలివి ప్రదర్శించాలనుకున్నవారు నేనేలా రాసినా పట్టించుకోరు అని

గ్రహించేక, కొంత నిర్లక్ష్యం కూడా అలవాటయింది.

సాంకేతికం వచ్చేక

కాయితంమీద కలం పెట్టి రాస్తున్నప్పుడు శ్రద్ధ.

కీబోర్డుమీద రాత భుజబల ప్రదర్శన.

ఇట్లు
భవదీయ
నిడదవోలు మాలతి వ్రాలు

000
(ఏప్రిల్ 17, 2019)

అక్షరస్థితి

  1. చుక్కలు గీతలై, అక్షరాలై
    పదాలై వాక్యాలై
    పేరాగ్రాఫులై, పేజీలై
    ఏరులై పరుగులు పెడుతున్నాయి..

మంది మీరినఇంట మజ్జిగలా
భావాలు నీరు నీరయి
పలుచన పలుచనై పారుతూపోతున్నాయి.
నల్దిక్కులా గాలివాటుగా కొట్టుకుపోతున్నాయి.

నేనేమి చెప్పబోయేనో నాకే తెలీదు.

౦౦౦
(ఏప్రిల్ 10, 2019)

1.స్థితప్రజ్ఞుడు

రాసినది పోస్టు చేయకుండా నిగ్రహించుకోగలవాడు

పోస్టు చూసీచూడకమున్నే వ్యాఖ్య రాయాలన్న కుతి తట్టుకోగలవాడు

వ్యాఖ్యలు చూచి చలించనివాడు

ఖాతా deactivate చేసి తిరిగి చూడనివాడు

మరియు ఖరాఖండీగా మూసివేయగలవాడు

పొసగనిచోట ఉబికివచ్చు ఆంగ్లపదాలను ఆచిపట్టి ఆపగలవాడు

ఆ స్థితప్రజ్ఞులకు ఇవే నా జేజేలు.  

000

(ఏప్రిల్ 10. 2019)

దార్శనికకథారచయిత్రి ఇల్లిందల సరస్వతీదేవిగారు. శీలా సుభద్రాదేవిగారి వ్యాసం.

ఇల్లిందల సరస్వతీదేవిగారు నాకు ఒకతరంముందటి రచయిత్రి. సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఆవిడ మొదటికథ ప్రచురించేనాటికి నాకు రెండేళ్ళు.

ఈనాటి పాఠకులలో చాలామందికి ఈపేరు తెలియకపోవచ్చు. వెనకటి నిజానికి ముందటి అనాలి, కథకులు అంటే తెలుగుకథలు చదివేవారు కూడా ఓ పది, పదిహేను పేర్లు చెప్పగలరు, కానీ ఆరోజులు ప్రతిభావంతంగా కథలు రాసి పేరు తెచ్చుకున్న రచయితలగురించి ఈనాడు మాటాడుకోడం తక్కువే. ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్న సామాజిక ప్రయోజనంతోపాటు సామాజిక అవాగాహనతో ఎంచదగ్గ రచనలు చేసి సాహిత్యంలో ఉత్తమస్థాయి చేరుకున్నారు.

ఈనాడు అనేకులు ప్రస్తుతం వస్తున్న పుస్తకాలు విరివిగా కొని చదువుతున్నారు, ఈనాటి సమాజంగురించి సమగ్రమైన అవగాహన ఏర్పర్చుకుంటున్నారేమో కూడా. మనకాలానికి ముందటిరచయితల రచనలు కూడా చదవాలి. అలాటివారు ఉన్నారని తెలుసుకోవాలి. వారిరచనలు స్ఫూర్తిదాయకం అని గ్రహించాలి.

ఇలాటి కృషి చేస్తున్నవారు అట్టే లేరు కానీ అస్సలు లేరని చెప్పడానికి లేదు. కొంతకాలం క్రితం సత్యవతిగారు స్వాతంత్ర్యానంతర రచయిత్రులను పరిచయం చేస్తూ వ్యాసాలు రాసేరు.

మళ్ళీ ఇప్పుడు శీలా సుభద్రాదేవిగారు అలాటి కార్యానికి పూనుకోడం ముదావహం.

ఏప్రిల్, 2019, పాలపిట్ట పత్రికలో శీలా సుభద్రాదేవిగారు రాసిన వ్యాసం

చూడండి.

ఇల్లిందల సరస్వతీదేవిగారి పుస్తకాలు బజారులో దొరుకుతున్నాయో లేదో నాకు తెలీదు. కానీ ప్రతి గ్రంథాలయంలోనూ తప్పకుండా ఉంటాయి. నేను లైబ్రరీలోంచి తెచ్చుకునే చదివేను. హెచ్చరిక. కొన్న పుస్తకాలు అటకెక్కించేయవచ్చు కానీ లైబ్రరీపుస్తకం అయితే అలా వీలులేదు కనక తప్పక చదువుతారు.

 దార్శనిక కథారచయిత్రి ఇల్లిందల సరస్వతీదేవిగారు

(ఏప్రిల్ 6, 2019)

భమిడిపాటి కామేశ్వరరావుగారు. మన తెలుగు సంకలనం

1938లో భమిడిపాటి కామేశ్వరరావుగారు మన తెలుగు గురించి ఒక వ్యాసం రాసేరు. మూడేళ్ళతరవాత 1941లో రెండోభాష అని మరో వ్యాసం రాసేరు. Continue reading “భమిడిపాటి కామేశ్వరరావుగారు. మన తెలుగు సంకలనం”

కుక్క పారిపోయింది

అదొక చిన్న పల్లె. ఇది ఏదేశంలోనైనా కావచ్చు. పట్టుమని వంద ఇళ్ళు కూడా లేవు.

ఊరి శివార్ల అడవి. వెయ్యిమైళ్లు అనేక రకాల చెట్లు, పొదలూ, రాళ్లూ Continue reading “కుక్క పారిపోయింది”