మనలో మనమాట 27 – Rideవ్వకు సుమా!

ఇది ఒక ఊహాచిత్రం.
మనదేశంలో ఎవరూ car ride ఇవ్వరని విన్నాను. వాళ్ళు రైడెందుకివ్వరో చెప్పేముందు అమెరికాలో రైడివ్వడం ఎలా జరుగుతుందో చూదాం. Continue reading “మనలో మనమాట 27 – Rideవ్వకు సుమా!”

మనలో మనమాట 26 – నేను సైతం ఓటేస్తా!

గత ఆర్నెల్లుగా నాకు రాజకీయాలయావ ఎక్కువయిపోయింది. ఇంతకుముందెప్పుడూ నేనంతగా పట్టించుకోలేదు ఎవరు నాయకుడవుతాడు, ఎవరు నన్నూ నావాళ్ళనీ ఏవిధంగా పరిరక్షిస్తారు, Continue reading “మనలో మనమాట 26 – నేను సైతం ఓటేస్తా!”

No Tomorrow కొత్త టీవీ సీరీస్

ఈరోజు అక్టోబరు 4, 2016 రాత్రి CW channelలో  9/8c (అమెరికా)

No Tomorrow premiere.

http://www.cwtv.com/shows/no-tomorrow/sarayu-blue-interview/?play=d5a72b3f-b6bc-45ec-ab7b-936661a5e184

రేపు లేదని తెలిసేక, ఈరోజు హాయిగా అనుభవించు అని ఈ సీరిస్ సందేశం. ఉమర్ ఖయాం తాత్త్వికత కనిపించింది బహుశా ఆ స్థాయిలో కాదేమో అమెరికాలో యువతకోసం కదా.🙂

 

భావముద్రలు అప్రమేయం!

ఇవి నా భావముద్రలు మాత్రమే!

ఇటీవల గ్రహించిన కొన్ని వాస్తవాలతో, జాలస్నేహాలు నేర్పిన కొత్తపాఠాలతో,  Continue reading “భావముద్రలు అప్రమేయం!”

శాపమా? వరమా?

అది యొక కీకారణ్యము. అంబరము చుంబించు వృక్షశ్రేణితోనూ, వాడి ములుకుల చెలగు గుబురు పొదలతోనూ, గజిబిజిగా ఎల్లెడల గజిబిజిగా అలుముకొనిన లతలతోనూ Continue reading “శాపమా? వరమా?”

భారతరత్న గానకళావిదుషీమణి యం.యస్. సుబ్బలక్ష్మి గారి శతజయంతి

సంగీతకళానిధి యం.యస్. సుబ్బలక్ష్మిగారి నూరవ జన్మదినం, సెప్టెంబరు 16. సంగీతాభిమానులకు పర్వదినం. United Nations శతజయంతి స్టాంపు ఆగస్ట్ 15, 2016 తేదీన విడుదల చేసేరని ఇప్పుడే తెలిసింది. Continue reading “భారతరత్న గానకళావిదుషీమణి యం.యస్. సుబ్బలక్ష్మి గారి శతజయంతి”

భరతనాట్యం నర్తకులు

భరతనాట్యం ఆదిగురువు నటరాజస్వామి. తరవాత భరతుడు శాస్త్రం రచించాడు.  మనకాలంలో నటరాజ రామకృష్ణ, వెంపటి చినసత్యం, రాజారెడ్డి రాధారెడ్డి, వెంపటి రవిశంకర్ వంటివారు  భరతశాస్త్రం అభ్యసించి, విశేషకృషి చేస్తున్నారు ఈ రంగంలో. Continue reading “భరతనాట్యం నర్తకులు”