వ్యాసమాలతి నాల్గవ సంపుటము

వ్యాసమాలతి పేరుతో ఇంతవరకూ 3 సంపుటాలు ఉన్నాయి. ఇది నాలుగో మరియు ఆఖరి సంపుటం. ఇంతవరకూ ఆదరించినట్టుగానే ఇది కూడా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

వ్యాసమాలతి నాల్గవ సంపుటము

కథామాలతి 6 సం.

2013 వరకూ ప్రచురించిన కథలు ఇంతవరకూ 5 సంపుటాలుగా కూర్చి నాసాహిత్యం pdfలో పేజీలో మీకు అందించాను.

ఆ తరవాత రాసిన కథలు ఈ సంపుటం. మరొకసారి అక్షరదోషాలు సరిదిద్ది, ఇతరత్రా కొన్ని సవరణలు చేసి సంకలనంగా మలిచేను.

కథామాలతి 6 సం

మీ ఆదరాభిమానాలకి సదా కృతజ్ఞురాలిని.

ఇట్లు

నిడదవోలు మాలతి.

అంగర వెంకట కృష్ణారావుగారి పోయిన పుటలు

(నాకు ఇష్టమైన కథలు 5)

నాకు తరుచూ గుర్తొచ్చే కథల్లో ఒకటి ఈ “పోయిన పుటలు”. మార్చి 1952 భారతి సాహిత్యపత్రికలో ప్రచురించినది. ముఖ్యంగా ముగింపు బలంగా నాటుకుపోయి, సదా నామనసులో మెదుల్తూంది.

Continue reading “అంగర వెంకట కృష్ణారావుగారి పోయిన పుటలు”

తెలుగులో తెగలు

(మనలో మనమాట 33)

ముఖపుస్తకంలో విశేషాధరణ పొంందిందని ఇక్కడ పాఠకులకోసం . –

“మీరు తెలుగా?” Continue reading “తెలుగులో తెగలు”

పేరు పడిపోవునా?

రాస్తూ ఉండకపోతే పేరు పడిపోతుందని

రాస్తూండడంకోసం అదేపనిగా రాసుకుపోతుంటే   Continue reading “పేరు పడిపోవునా?”

బలివాడ కాంతారావుగారి దగా పడిన తమ్ముడు సమీక్ష

సంస్కారం గల ఒకడు జపానుమీద బాంబు వేసిన రోజునే వంశధార నదీతీరాన సంస్కారం లేని ఒకమనిషి పదిహేను వందల పల్లీయులని Continue reading “బలివాడ కాంతారావుగారి దగా పడిన తమ్ముడు సమీక్ష”

పి. సత్యవతిగారి వ్యాసం – నిడదవోలు మాలతి

నాకథలు సమగ్రంగా పరిశీలించి పి. సత్యవతిగారు వ్రాసిన ఈవ్యాసం భూమిక స్త్రీవాద పత్రికలోనూ, తరవాత సత్యవతిగారు బ్లాగు రాగం భూపాలం లోనూ ప్రచురించబడింది. “స్వాతంత్ర్యానంతర రచయిత్రులు” అన్న శీర్షికతో 11 మంది రచయిత్రుల పరిశీలనావ్యాసాలలో ఇది ఒకటి. Continue reading “పి. సత్యవతిగారి వ్యాసం – నిడదవోలు మాలతి”