15 మనలో మనమాట – తాళాలు దొరికేయి


అవును, ముందు పోతేనే తరవాత దొరకడం. రెండు వారాలక్రితం పోయేయి కానీ పోయేయని మొదలు పెడితే, అయ్యో పోయేయా, ఎక్కడ పోయేయి, ఎలా పోయేయి, అవే పోయేయా, నువ్వు పారేసుకున్నావా … Continue reading “15 మనలో మనమాట – తాళాలు దొరికేయి”

స్మరణ


నేను కవితలు కూడా అనువాదం చేసేనని ఇప్పుడే తెలిసింది. గుర్తొచ్చింది అనాలేమో. ఎ.వి. రమణమూర్తిగారు చూసి మీ కవిత అంటూ నాకు ఇప్పుడే అందించారు. రమణమూర్తిగారికి కృతజ్ఞతలతో మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. Continue reading “స్మరణ”

బత్తుల కామాక్షమ్మ, నాళము సుశీలమ్మ వ్యాసాలు.


నేను నావ్యాసాల్లో బత్తుల కామాక్షమ్మగారు, నాళము సుశీలమ్మగారు రాసిన వ్యాసాలను ప్రస్తావించాను. ఈరోజు అకస్మాత్తుగా నాకు ఆ వ్యాసాలు మూలపాఠాలు యథాతథంగా కనిపించేయి. అవి ఇక్కడ ప్రచురిస్తున్నాను. Continue reading “బత్తుల కామాక్షమ్మ, నాళము సుశీలమ్మ వ్యాసాలు.”

మనలో మనమాట 14 – కార్యమునంటి కారణముండవచ్చు ….ముండకపోవచ్చు!


కార్యకారణన్యాయము అని ఒక న్యాయం ఉంది. ఏ కార్యానికైనా వెనక కారణం ఒకటుంటుంది వివరిస్తూ. కాకతాళీయం అంటే కొబ్బరిమట్టమీద కాకి వాలితే, కాయ రాలిపడింది అని. Continue reading “మనలో మనమాట 14 – కార్యమునంటి కారణముండవచ్చు ….ముండకపోవచ్చు!”

కథల్లో కబుర్లలో అలంకారవిశేషాలు


అలంకారాలమాట వస్తే ఉపమా కాళిదాసస్య అని గబుక్కున వచ్చేస్తుంది కానీ నేనిక్కడ మరీ అంత లోతుగా చర్చించబోవడం లేదు. కథల్లో, నిత్యవ్యవహారంలో కనిపించే అలంకారాలవిషయంలో Continue reading “కథల్లో కబుర్లలో అలంకారవిశేషాలు”

సహజాతం!


దానికి మరుపూ చెరుపూ లేదు.
కోపం తాపం లేదు. Continue reading “సహజాతం!”

అంతర్జాలంలో భాషాభివృద్ధి 3 – పద్యం, గద్యం


మిత్రుల మిగతా రచనలు ఇదుగో చదివి మీ అభిప్రాయాలు రాయగలరు. ధన్యవాదాలు.

7. వసంత లక్ష్మి
మాట మాతృభాష అట
రాత నేర్చిన మరొక
దేశ భాషట ..
అక్కటా ! ఈ తెలుగు వారి
టెంపరితనం చూడండి ! Continue reading “అంతర్జాలంలో భాషాభివృద్ధి 3 – పద్యం, గద్యం”