ఊసుపోక 154 – నా సంగీతసేవ

హా, సాహిత్యం అయింది ఇంక సంగీతమ్మీద పడ్డావా అని మీరనుకుంటే క్షమించవలెను. ఈ మధ్య సాహిత్యపరంగా నేను రాయగలిగేదేమీ లేదని తెలిసేక, సంగీతంమీద పడ్డాను. కేవలం నాకు ఊసుపోకే. వినగ వినగ రాగమతిశయిల్లగ, ఉండబట్టలేక మరిన్ని

మేమంతా క్షేమం 7 – ఇంతే సంగతులు, ఇట్లు

బిజీలాగే నాతో స్నేహం కలుపుకున్న మరొక వ్యక్తి ఫ్రాన్సిస్. ఎలా చూసినా నాకంటె పది రెట్లు అధికులు. వయసులో కూడా పెద్దవారే. యూనివర్సిటీలో సంస్కృతం మరిన్ని

మేమంతా క్షేమం 6 – నా అమెరికన్ మిత్రులు

అమెరికాలో నాస్నేహాలన్నీ ప్రధానంగా జాతి ప్రాతిపదికమీద రూపొందినవే. తెలుగువాళ్లయితే “మనం, మనం” అనీ, అమెరికనులయితే జాతి నేపథ్యంలోనూ అభిరుచులూ, ఆశయాలూ చోటు చేసుకున్నాయి. నాకు అమెరికాలో ఎదురైన ప్రతివారూ కాక “స్నేహాలు” అని చెప్పుకోదగ్గవి సుమారు 5, 6 ఉన్నాయి. మరిన్ని

ఊసుపోక 153 – పిన్నలమాటలలో – “నేనెందుకు రాస్తున్నానంటే …”

సుప్రసిద్ధ రచయితలు తామెందుకు రాస్తున్నారో చెప్పడం విన్నాం. ఇటీవల రాయడం మొదలు పెట్టినవారు ఎందుకు రాస్తున్నారు అని నేను ఫేస్బుక్కులో అడిగితే, వచ్చిన జవాబులలో వైవిధ్యం నన్ను ఆకట్టుకుంది. మరిన్ని

మేమంతా క్షేమం 5 – ఉత్తరాల్లో “నేను” నేనేనా?

మైత్రిగురించి వెనక రెండు మూడు టపాలు రాసేను (లింకులు చివర ఇచ్చేను). కానీ ఈ ఉత్తరాలసందర్భంలో మరో రకం ఆలోచనలు వచ్చేయి. అవే ఇవి. మరిన్ని

మేమంతా క్షేమం – 4 ఎవరూ ఏకాకి కారు!

“పెళ్ళి చేసుకుంటే వస్తానని రాసేను.”

“కట్నం ఇస్తాం అన్నా కామాక్షిపెళ్ళి కాలేదు. నీకు ఏ కట్నమూ లేకుండా అయిపోయింది. … నిన్ను నేను కోరేది ఒక్కటే. నేను పోయేక దాన్ని మీరే చూసుకోవాలి.” మరిన్ని

మేమంతా క్షేమం – 3. మహారాణిపేటలో అమ్మమేడ

విశాఖపట్నంలో మహారాణీపేటలో కలక్టరేటు జంక్షనుకి రెండిళ్ళవతల మాతాతగారు మాఅమ్మకి కట్టించిన మేడ అది.

కళ్ళు చికిలించి ఆ కవరు వేపు చూసేను. ఆ నీలిరంగు 3×2.5 అంగుళాల కవరు మడతల్లో చెప్పలేనంత చరిత్ర ఉంది. మరిన్ని

Previous Older Entries

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 914గురు చందాదార్లతో చేరండి