“నేను నీకు సాయము చేయవచ్చునా?”

(మనలో మనమాట 36)

కొత్తగా ఈదేశం వచ్చేక నేర్చుకున్న కొత్త నుడికారం ఇది, may I help you?

ఈవిషయంలో ఇప్పటికీ నాకు సంపూర్ణమైన అవగాహన లేదు. ఏ దుకాణంలో అడుగు పెట్టినా Continue reading ““నేను నీకు సాయము చేయవచ్చునా?””

వంటింటి సంబరాలు – 3 అరిసెలు, సొజ్జప్పాలు

(మనలో మనమాట 35)

అరిసెలు, సొజ్జప్పాలూ సులభసాధ్యమైన వంటకాలు.

మొదట అందరూ ఎంతో ఇష్టపడే, ఎంతో కష్టం అని చెప్పుకునే అరిసెలగురించి  చెప్పుకుందాం. Continue reading “వంటింటి సంబరాలు – 3 అరిసెలు, సొజ్జప్పాలు”

మరిన్ని కబుర్లు రామక్కా అంటే తామరాకా అని!‌

జాలగుంపులవచోవిలాసం అని కూడా అనొచ్చు. నాలుగురోజులక్రితం “రామక్కా అంటే తామరాకా అన్న సామెత” మీద నాకతని ముఖపుస్తకంలో పెట్టేక, అదేవిషయంమీద మరో చుట్టు కొనసాగిద్దాం అన్న సరదా కలిగింది కొత్తగా వచ్చిన జ్ఞానంతో. Continue reading “మరిన్ని కబుర్లు రామక్కా అంటే తామరాకా అని!‌”

హిందీ అనువాదం Moods కవితకి

డా. రుద్రావఝల సుమన్ లత గారు నా కవిత  హిందీలోకి అనువదించేరు. నేను నాలుగురోజులక్రితం పెట్టిన టపా నాఇంగ్లీషు కవిత A Moment of Moods , దానికి నాతెలుగు అనువాదం చూసే ఉంటారు. లేకపోతే పై లింకుమీద నొక్కి చూడవచ్చు.

డా. ఆర్. సుమన్ లతగారు చేసిన ఆ రెండు కవితలకు హిందీ అనువాదాలు  ఇక్కడ మీ అభిప్రాయాలకోసం ప్రచురిస్తున్నాను. డా. సుమన్ లతగారికి ధన్యవాాదాలు. Continue reading “హిందీ అనువాదం Moods కవితకి”

ఘనీభవించిన క్షణం A Moment of Moods

 

 

ఈ కవిత నేను మొదట ఇంగ్లీషులో రాసేను. ఆదరణ ఫరవాలేదు. బాగానే వచ్చింది.

ఇక్కడ ఇంగ్లీషు కవితతోబాటు తెలుగు అనువాదం కూడా ఇస్తున్నాను.

రచయితే రెండు భాషలలో రాసినప్పుడు ఉండగల వ్యత్యాసానికి ఇదొక మచ్చు అనుకోవచ్చు.

***

ఘనీభవించిన క్షణం

హుందాతనం ఉట్టిపడుతూ జగన్మాతలా నిలిచిందొక కలువ Continue reading “ఘనీభవించిన క్షణం A Moment of Moods”

భ్రాంతి

[[గమనిక:   ఈమధ్య నేను చదువుతున్న కొన్ని పుస్తకాలవల్ల నాకు కలిగిన కొన్ని సందేహాలకి అక్షరరూపం ఈకథ. నాకే అయోమయం కనక మీకు కూడా అయోమయంగానే తోచవచ్చు. చదువుతారో లేదో నిర్ణయించుకోడానికి వీలుగా ఉంటుందని ఈవిషయం చెప్పడమయినది. ధన్యవాదాలు.]

***

బ్రహ్మానందం బిక్కుబిక్కుమంటూ ఓమూల నక్కి, రెండు పిడికెళ్ళు గుండెలకి హత్తుకుని ముడుచుక్కూర్చుని ఉండగా – Continue reading “భ్రాంతి”

“నేను ఉన్నాను” హృదయాన్ని తాకే కవితా, కవయిత్రి కథా.

Mary Elizabeth Frye (1905-2004) రచించిన ఈకవిత అనేకవిధాల ప్రత్యేకమైనదీ, విశిష్టత సంతరించుకున్నదీను. Continue reading ““నేను ఉన్నాను” హృదయాన్ని తాకే కవితా, కవయిత్రి కథా.”