లత – తెలుగుసాహిత్యచరిత్రలో ఒక ప్రభంజనం

1953లో “గాలిపడగలూ, నీటిబుడగలూ” అన్న 98 పేజీల చిన్నినవలతో తెలుగునాట తుఫాను రేపి తెలుగుపాఠకుల పెనునిద్దుర వదిలిస్తూ తనస్ఫూర్తిని ఘనంగా ప్రకటించుకున్నరచయిత్రి రెండక్షరాల పొట్టిపేరుగల లత. పూర్తిపేరు జానకీరమాక్రిష్ణవేణీ హేమలత. ఈనాడు చాలామంది పాఠకులకి తెన్నేటి హేమలతగా సుపరిచితం. Continue reading “లత – తెలుగుసాహిత్యచరిత్రలో ఒక ప్రభంజనం”

ప్రకటనలు

ఓ చలికాలపు ఉదయం

బావున్నావా! బావున్నావా!

ఓ చల్లని చలికాలపు చిరుచీకట్లమధ్య

దట్టంగా పరుచుకున్న పొగమంచు

అల్లంతదూరాన కొండశిఖరాల వెండిపాగాలలా చుట్టుకున్నవేళ

తలపైన పాగాతో, బుజాన కండువాతో

పొన్నుకర్ర ఊపుకుంటూ,

“బాగున్నావా? బాగున్నావా?”

సన్నగా పాడుకుంటూ

నన్ను దాటుకుపోయేడు ఓ మీసాలాసామి.

 

గొల్లరాములు చిన్నది

పాలముంత ఒడిసిపుచ్చుకు ఒయ్యారాలు పోతూ

కడియాలకాళ్ళతో చిందులు తొక్కుతూ కిలకిల నవ్వుతో

కూనిరాగాలు తీస్తో  నన్ను దాటుకుపోయింది.

 

“బావున్నావా పిల్లా? బావున్నావా పిల్లా?”

రాగాలు తీస్తూ గొల్లరాములు చిన్నదానివెంట

అడుగులో అడుగులేస్తూ నడిచేను

ఆ చల్లని చలిపొద్దున

 

“బావున్నావా, బావున్నావా”

తనలో తాను పాడుకుంటూ

ఓరకంట నన్ను చూసి, తల తాటించి

కన్నుగీటి కదిలిపోయేడు  ఓ మీసాలాసామి

తలపాగా సర్దుకుంటూ, పొన్నుకర్ర ఊపుకుంటూ

ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ.

000

(On a misty moisty morning అన్న పిల్లలపాట స్ఫూర్తి. ఆ పాటకీ ఈ కవితకీ భావసామ్యం లేదు)

(ఏప్రిల్ 2, 2018)

నా సంగీతప్రస్థానం

మొదట స్పష్టం చేయవలసింది ఇది సాహిత్యప్రస్థానంలా కాదు.  అంటే నేను సంగీతక్షేత్రంలో చేసిన కృషి అని కాదు. ప్రస్థానం అంటే ఎక్కడ మొదలుపెట్టి Continue reading “నా సంగీతప్రస్థానం”

మధుపర్కాలు, రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావుగారి రచన

జ్ఞానప్రసూనగారు తండ్రి రావూరి వెంకటసత్యనారాయణరావు గారిగురించి చెప్తూ, “ఆయన చేపట్టని ప్రక్రియ సాహిత్యంలో ఏదీ లేదు. ఆయన సాహితీమందిరంలో తలుపువెనకే ఉన్నారు. కీర్తి, ధనము- వీటిమీద నాన్నకి కాంక్ష లేదు,” అని రాసేరు.

వారి కుమార్తె తటవర్తి జ్ఞానప్రసూనగారిని thulika.netలో అనువాదంకోసం నేను అడిగేను. ఆవిడ ఓపిగ్గా టైపు చేసి నాకు పంపించేరు. ఈకథ కృష్ణాపత్రికలో తొలిసారిగా ప్రచురించేరుట. Continue reading “మధుపర్కాలు, రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావుగారి రచన”

ధనం కంటే బలవత్తరం అహం

ఇండియాలో స్త్రీలదుస్థితిగురించి కుప్పలుతిప్పలుగా ఉన్నాయి కథలు. మనదేశంలో మనం నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం, సరే. విదేశాల్లో కూడా ఇదే అభిప్రాయం చాలా బలంగా ఉంది. అదే అభిప్రాయాన్ని బలపరుస్తూ మనవాళ్ళు అవే కథలు చెప్తారు, అదేదో మనకి మాత్రమే ప్రత్యేకం అయినట్టు. ఇది నిజం కాదు అని అనడం లేదు నేను. Continue reading “ధనం కంటే బలవత్తరం అహం”