నా పిడియఫ్ సంచయం – 5

ఈవిడతలో ద్వానాశాస్త్రిగారి అక్షర చిత్రాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి.  కొన్ని అపురూపమైన ఫొటోలు సేకరించి ఆ ఫొటోలో ఉన్నవారి పేర్లు, సందర్భం Continue reading “నా పిడియఫ్ సంచయం – 5”

హైస్కూలుచదువూ, ఆతరవాతా

(మనలో మనమాట)

హైస్కూలుచదువు

మానాన్నగారు ఉద్యోగంపేరున చాలా ఊళ్ళు తిరిగేరు అని చెప్పేను కదా. నేను హైస్కూలు ఆఖరి సంవత్సరం వచ్చేసరికి మేం గుంటూరుదగ్గర ఒక Continue reading “హైస్కూలుచదువూ, ఆతరవాతా”

ఆత్మవిశ్వాసం ఎలా వస్తుందంటే

(మనలో మనమాట)

ఆత్మవిశ్వాసం అంటే నాలో నాకు నమ్మకం కలిగించిన సన్నివేశాలు మూడో నాలుగో ఉన్నాయి నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నవి. Continue reading “ఆత్మవిశ్వాసం ఎలా వస్తుందంటే”

నా పిడియఫ్ సంచయం – 4

సారస్వతవ్యాసాలు.

నిడుదవోలు వెంకటరావు, పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు (సం). MANAVALLIKAVI-RACHANALU, 1972

ఆరుద్ర. mana-veimana ఆరుద్ర. 1985.

తిరుమల రామచంద్ర. Manavi Matalu Part VI. 1992.

దార్ల వెంకటేశ్వరరావు. Veechika-vrdarla,సాహిత్యవిమర్శవ్యాసాలు. 2009.

శిష్టా రామకృష్ణశాస్త్రి.vimarsha vyaasamulu 1940.

పిలకా గణపతిశాస్త్రి. pleto_prasangala_nundi_sokratish_amaravani 1959.

 

(మే 31, 2020)