తల్లీ, నిన్ను దలంచి …

గౌరీపతి అమెరికాలో దిగేనాటికి ముగ్గురు పిల్లలూ, నాలుగుపదులమీద నాలుగేళ్లవయసూను. అప్పటికి అతనికి ఇంగ్లీషుభాషమీద గొప్ప అధికారం వున్నా తెలుగంటే అంతకి మించిన అభిమానం. Continue reading “తల్లీ, నిన్ను దలంచి …”

యు. సత్యబాల సుశీలాదేవి గారి “ఆ గదిలోనే.” (1931)

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు – 4)

నేను మొట్టమొదటిసారిగా యు. సత్యబాల సుశీలాదేవిగారు రాసిన “ఆ గదిలోనే” కథగురించి విన్నది 2006లో విశాఖపట్నంలో. రావిశాస్త్రిగారు మెచ్చుకున్నకథ అని విన్నాక ఈకథకోసం అప్పట్నుంచీ వెతుకుతూనే ఉన్నాను. Continue reading “యు. సత్యబాల సుశీలాదేవి గారి “ఆ గదిలోనే.” (1931)”

బలివాడ కాంతారావుగారి “బూచీ.”

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు 3)

బలివాడ కాంతారావుగారికథలకోసం కథానిలయం సైటులో చూస్తూంటే “బూచీ” కనిపించింది. చూస్తూనే ఆనాటి భారతిలో ఆ శీర్షిక కళ్లకి కట్టింది. Continue reading “బలివాడ కాంతారావుగారి “బూచీ.””

ఉద్యమాలేం చేస్తాయి? (చర్చ)

ఐదేళ్ళక్రితం కె.యన్. మల్లీశ్వరిగారు నన్ను అడిగిన ప్రశ్నలూ, నేనిచ్చిన సమాధానలూ ఈరోజు గుర్తుకొచ్చేయి, బలివాడ కాంతారావుగారి బూచీ చదువుతుంటే. Continue reading “ఉద్యమాలేం చేస్తాయి? (చర్చ)”

2. ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావుగారి “రసభంగం”

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు – 2)

ఆంధ్రపత్రిక, ఆంధ్రప్రభ, భారతి, తెలుగు స్వతంత్ర నేను చదివిన పత్రికలు. ఆంధ్రజ్యోతి తరవాత వచ్చింది. చందా కట్టి ఇంటికి తెప్పించుకునేవాళ్ళం. నాకు ఇష్టమైన ప్రతిరచయిత రాసిన ప్రతి కతా చదివేనని చెప్పలేను Continue reading “2. ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావుగారి “రసభంగం””

నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు శీర్షిక పరిచయం

నేను కథలు రాయడం మొదలుపెట్టినకాలంలోనో, అంతకు కొంచెం ముందో ప్రసిద్దులయిన రచయితలు, సుమారుగా 50, 60 దశకాలనాటి రచయితలు, Continue reading “నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు శీర్షిక పరిచయం”

1. సీతాకోక చిలుక (ఆరుద్ర)

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు – 1)

నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు ఉపశీర్షికతో ప్రారంభించిన ఈ ధారవాహినిలో మొదటిది ఇది. ఆదిలోనే హంసపాదు. కథలు అన్నాను కానీ నేను పరిచయం చేయబోతున్న మొదటి రచన కథ కాదు. Continue reading “1. సీతాకోక చిలుక (ఆరుద్ర)”