నసాంకేతికాలు రెండో పాదం.

నా నసాంతిక విద్య ఎలా మొదలయిందో, ఈ విద్యలో ఎంత ప్రావీణ్యం ఎలో సంపాదించేనో వివరించి 8 ఏళ్ళయింది. అది ప్రాథమిక విద్య అనుకుంటే ఇది పైస్థాయి అన్నమాట. Continue reading “నసాంకేతికాలు రెండో పాదం.”

అమెరికా ఎన్నికలు నేర్పిన పాఠాలు.

నేను మామూలుగా రాజకీయాలకి దూరంగా ఉంటానని ఇప్పటికి చాలా మార్లే చెప్పేను. ఈ ఎన్నికలు నన్ను బలంగా రాజకీయాల్లోకి లాగేయి. Continue reading “అమెరికా ఎన్నికలు నేర్పిన పాఠాలు.”

మనలో మనమాట 30 – scrabble ఆడ్డంలో కష్టసుఖాలు!

ఈ ఆటలో సుఖం చెప్పేముందు ఈనాటి జీవనశైలిలో సరదా లేక కాలక్షేపాలకి గల అత్యంత ప్రాధాన్యతగురించి రెండు మాటలు చెప్పాలి. Continue reading “మనలో మనమాట 30 – scrabble ఆడ్డంలో కష్టసుఖాలు!”

మనలో మాట 29 – సోయా వడీ వ్యవహారం

అసలు ఓం ప్రథమం పేరుతోనే వచ్చింది గొడవ సోయా వడి అని. ఈమధ్య బలవర్ధకం Continue reading “మనలో మాట 29 – సోయా వడీ వ్యవహారం”

మనలో మనమాట 28 – శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు …

సుఖంవెక్కడున్నాది అంటూ దిక్కులు చూస్తూ ముందొక టపా రాసేను కానీ దానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు నన్నింకా వెన్నాడుతూనే ఉన్నాయి వేటకుక్కల్లా. Continue reading “మనలో మనమాట 28 – శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు …”

మనలో మనమాట 27 – Rideవ్వకు సుమా!

ఇది ఒక ఊహాచిత్రం.
మనదేశంలో ఎవరూ car ride ఇవ్వరని విన్నాను. వాళ్ళు రైడెందుకివ్వరో చెప్పేముందు అమెరికాలో రైడివ్వడం ఎలా జరుగుతుందో చూదాం. Continue reading “మనలో మనమాట 27 – Rideవ్వకు సుమా!”

No Tomorrow కొత్త టీవీ సీరీస్

ఈరోజు అక్టోబరు 4, 2016 రాత్రి CW channelలో  9/8c (అమెరికా)

No Tomorrow premiere.

http://www.cwtv.com/shows/no-tomorrow/sarayu-blue-interview/?play=d5a72b3f-b6bc-45ec-ab7b-936661a5e184

రేపు లేదని తెలిసేక, ఈరోజు హాయిగా అనుభవించు అని ఈ సీరిస్ సందేశం. ఉమర్ ఖయాం తాత్త్వికత కనిపించింది బహుశా ఆ స్థాయిలో కాదేమో అమెరికాలో యువతకోసం కదా.🙂