నిడదవోలు మాలతి కథలు, వ్యాసాలు

ప్రాచీన అర్వాచీనసాహిత్యాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనించిన విద్వత్కవులు కథలు రాయడానికి పూనుకున్నప్పుడు వారి పాండితి ఆ కథల్లోనూ కథనసంవిధానంలోనూ కూడా Read the rest of this entry »

చెత్తకుండీల్లో చేరే ఎలకలూ పందికొక్కులగురించి కాదీ కథ. చెత్తకుండీల్లో ఇళ్లల్లో

DSC02284                                               (ఈకథకి స్ఫూర్తిదాయకమైన దృశ్యం)

వాళ్ళు పారేసిన చెత్త ఏరుకుని బతుకులు వెళ్ళదీసుకునే బడుగువారిగురించి చెప్తున్నా. Read the rest of this entry »

కొంతకాలం క్రితం కొన్నికథలమీద ఇక్కడ చర్చ జరిగింది. కొందరు పాఠకులు ఉత్సాహంగా చర్చలో పాల్గొని ఆ చర్చలని పరిపుష్టం చేసేరు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అటువంటి సందర్భం వచ్చింది. ఈ చర్చ “ఋణానుబంధం” కథగురించి అనడం కన్నా ఆ శీర్షికగురించి అనడంలో ఎక్కువ సౌలభ్యం ఉంది. Read the rest of this entry »

2011 వరకూ నేను ప్రచురించిన వ్యాసాలు ఇంతకు పూర్వం రెండు సంకలనాలుగా సమకూర్చేను. ఈ వ్యాసాలు 2011-2014 మధ్య పుస్తక పరిచయ, సమీక్షావ్యాసాలు.

ఈ సంకలనం కూడా మీ ఆదరాభిమానాలకు నోచుకుంటుందని ఆశిస్తూ,

మాలతి

వ్యాసమాలతి 3

తెలుగులోనూ, ఇతర బారతీయభాషల్లోనూ విస్తారంగా ఇంగ్లీషు పదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. సాధారణంగా తమ సంస్కృతిలో లేని పదాలు మరొకజాతితో సంపర్కం ఏర్పడినప్పుడు ఆ జాతి పదాలు అరువు తెచ్చుకోడం జరుగుతుంది. ఈరోజుల్లో మనం ముఖ్యంగా తెలుగువాళ్ళం  తెలుగులో ఉన్న ఆదివారం, సోంవారంలాటి పదాలకి కూడా ఇంగ్లీషే వాడుతున్నాం. అది అలా ఉండగా, ఎన్ని తెలుగు పదాలు, Read the rest of this entry »

మున్ను కాదులెండి ఈమధ్యనే నారదులవారు ఇలాతలానికి వేంచేసి, భూనభోంతరాళాల చుట్టుతిరిగి, ఈనాటి నవచైతన్యానికి, నవనవోన్మేషమై పరిఢవిల్లుతున్న నవజీవనవిధానానికీ అచ్చెరువొంది, Read the rest of this entry »

చెప్పులకి సంబంధించినంతవరకూ నేనింకా పాతరాతియుగంలోనే ఉన్నాను. Read the rest of this entry »

టాగు మేఘం

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 762గురు చందాదార్లతో చేరండి

%d bloggers like this: