అనామకులు

లోకాన

నలుగురో పదిమందో

ధీరులు, పరమయోగులు

జ్ఞానులు, తాత్త్వికులు

నాయత్వం వహించి

పదిమందికి మార్గదర్శకులు

విశ్వాసంతో ముందు నడుస్తాు

మంచి జీవితం ఎలా ఉండాలో

Happiness అంటే ఏమిటో

శాస్త్రనిర్ణయాలు చేస్తారు

వారి వెంట

అనేకానేక జనానీకం

ముందు వారందించిన

పడికట్టురాళ్లు నెత్తికెత్తుకు

వారి భాషణలు

వల్లె వేసుకుంటూ

ఆఉప్పే వెనకవారిక్కూడా

పంచిపెడుతూ

పరమానందంగా ముందుకి సాగుతారు.వారి భాషణలు

వల్లె వేసుకుంటూ

ఆఉప్పే వెనకవారిక్కూడా

పంచిపెడుతూ

పరమానందంగా ముందుకి సాగుతారు.

మూడోరకం ఉన్నారు

ఎందునా పొందనివారు

ఏ దిక్కూ తోచనివారు

దారిపక్కన

క్రీనీడన పొంచుని

ఆశ్చర్యంతోనో

అమాయకత్వంతోనో

అయోమయంగానో

అసహాయంగానో

నిలబడిపోతారు.

ముందున్న నడుస్తున్న నాయకుల్నీ

ఆ వెనక ఉత్సాహంగా

ఉరకలలేస్తూ సాగిపోతున్న

జనసందోగాన్నీ

చూస్తూ

Alice in Wonderland లా

అంతరార్థాలు వెతుక్కుంటూ

వాళ్లు

ఊరూ పేరూ లేనివాళ్లు

నెత్తిన డాలరు పెడితే డైముకి చెల్లనివారు

వారివల్ల కూడా ఉందోలాభం

ప్రిత మార్గదర్శకుడికీ

చుట్టూ చేరిన భజనపరులతోపాడు

మరో మంద కూడా

ఉంటేనే కదా సంతృప్తి

ముగ్గులోకి దింపడానికి

ఎలక్షన్లలో ఒటరులలా.

అప్పుడే నాయకులకి

తమగోలులతో పరిపూర్ణ తాదాత్మ్యం.

000

 

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

3 thoughts on “అనామకులు”

  1. అవునండీ గుడ్డిగవ్వే.
    ఇది ఎప్పుడో ఏదో ఫాంట్స్ తో చేసిన పిడియఫ్ పైలు. ఇప్పుడు మార్చడానికి వసతి లేదు. సారీ,🙂

    ఇష్టం

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s