అనువాదాలగురించి

ఇది తెలుగునించి ఇంగ్లీషులోకి అనువాదాలవిషయంలో మీకు ఆసక్తి వుంటే, నా ఈ వ్యాసం చూడమని మనవి. గత ఎనిమిది సంవత్సరాలలో మనసంస్కృతి తెలియనివారికి అర్థం అయేలా తెలుగు కథలు ఇంగ్లీషులోకి అనువాదాలు చేస్తూ, నేను ఎదుర్కొన్న సమస్యలూ వాటికి నేను ఎంచుకున్న పరిష్కారాలు సూచిస్తూ రాసిన వ్యాసం ఇది. ఈవిధమయిన అనువాదాలు చేసేవారు అభిప్రాయాలు తెలుపగలరు

DYNAMICS OF TRANSCULTURAL TRANSFERENCE: TRANSLATING FROM TELUGU INTO ENGLISH on www.thulika.net.

Thanks.

Malathi

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s