యూట్యూబులో నాకథ!

లలిత గారు తమ సైటు తెలుగు4కిడ్స్ ద్వారా నాకథలకి కూడా హంగులు చేస్తున్నారని మీకందరికీ తెలిసిందే. నాకథలకి లింకులు కింద ఇచ్చేను. ఇంకా ఇతర కథలు అనేకం ఉన్నాయి చూడండి.1.ఆవారా బుష్ కోటు – ఇది నేను 1954లో రాసింది. మాగంటి వంశీమోహన్ గారు తవ్వి తీసేరు. లలిత దాన్ని విడియోగా మార్చేరు. https://www.youtube.com/watch?v=VkJB0xuxfkw&feature=youtu.be

2.భయం – https://www.youtube.com/watch?v=2qYyPg4HjD0

  1. గుర్రం ఎగరావచ్చు- https://www.youtube.com/watch?v=q6z085geoLg
  2. తోటకూరనాడే చెప్పవైతివి – https://www.youtube.com/watch?v=GcClxz1pTbs
  3. గాలీవానా వస్తే కథే లేదు. https://www.youtube.com/watch?v=UOLrprtQGeo

ఇంతకీ నేను ఈ టపాద్వారా చెప్పదలుచుకున్నది మీరు కూడా మీ కథలద్వారా, చిత్రరచనద్వారా ఇంకా ఏరకంగానైనా ఈకృషిని ఆదరించి ప్రోత్సహించమని. మన పిల్లలకి తెలుగెందుకు రావడం లేదని చర్చించడం కన్నా కార్యోన్ముఖులై చేతల్లో చూపించగలరని ఆశిస్తున్నాను.

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s