నాకథా సంకలనాలు – మరోసారి తప్పులు దిద్దుకుని ..

మూడు రోజులక్రితం విన్నకోట నరసింహారావుగారు తెలుగు తూలిక ఇటీవలే చూసేననీ, నాకథాసంకలనాలు డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదివేననీ రాస్తూ, వాటిలో పొరపాట్లు విపులంగా ఒక పేజీలో రాసి నాకు మెయిలు చేసేరు. ఆయన నాకథలు చదివినందుకు పరమానందమూ, అన్ని పొరపాటులు దొర్లినందుకూ సిగ్గు పడి, వెంటనే వాటిని సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నించేను. ప్రదానంగా ఆయన చూపినవి అవే కథలు మళ్ళీ కనిపించడం, విషయసూచికలలో బొత్తిగా వావివరసలు లేకపోవడమూ – అవన్నీ చక్కగా నోట్ చేసి పంపినందున నాపని నిజానికి చాలా సుళువయింది.

ఇంతకుపూర్వం ఉన్న 5వ సంకలనంలో ముందు సంకలనాల్లో ఉన్న కథలే ఉన్నాయని తెలిసినందున పూర్తిగా తొలగించేను. ఈమధ్య రాసిన కొత్తకథలు చేర్చి ఈ సంకలనం మరోసారి పునరుద్ధరిస్తాను.

ఇదివరకు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పాఠకులు కావలనుకుంటే, ఇప్పుడు మరోసారి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చునని చెప్పడమే ఈ టపా ఉద్దేశం. నాసాహిత్యం పిడియఫ్. పేజీ లో అప్లోట్ చేసేను.

శ్రీ నరసింహారావుగారికి మరోసారి మనఃపూర్వక ధన్యావాదాలు.

మాలతి

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

2 thoughts on “నాకథా సంకలనాలు – మరోసారి తప్పులు దిద్దుకుని ..”

  1. @ C V R Mohan, కృష్ణశాస్త్రిగారి పలుకు – నాకేటి సిగ్గు అని కదా. అంచేత చేటు పన్ అనుకున్నాను. మన్నించడానికేం లేదులెండి.

    ఇష్టం

  2. దేవులపల్లి గారి భావ కవిత్వం మీద నలుగురు
    నాలుగు చందాల మాటలాడినప్పుడు ఆయన అన్న మాటలు
    గుర్తుకొచ్చి ఇక్కడ సరిపోతాయని వ్యాఖ్యానించాను. మన్నించాలి

    ఇష్టం

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s