అర్థం కాని విషయం – మరో 1952నాటి కథ

1952లో ఆంధ్రపత్రిక  ప్రచురించిన నా మరో కథ. ఫేస్సుక్ మిత్రులు రమణమూర్తిగారే మళ్లీ ఓపిగ్గా కాపీ చేసి పంపేరు. ఆనాటి పత్రికలు స్త్రీల రచనలని ప్రోత్సహించేవని నేను చెప్తూ వస్తున్నాను. ఈ కథలు చూసినప్పుడు బహుశా మీక్కూడా అదే అభిప్రాయం కలుగుతుందేమో. ఈ కథ రాసినప్పుడు నాకు 15 ఏళ్ళు. 60 ఏళ్ళతరవాత ఇప్పటికీ అలాగే  నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది నిజంగా ఎదటివారి మనసులో ఏముందో తెలుసుకోడం నాకు చేతగాదని.🙂

అర్థం కాని విషయం

రమణమూర్తిగారికి కృతజ్ఞతలు.

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s