తాళవృక్షచ్ఛాయలు

దారికిరువేపులా సభలు తీరిన తరుసంతతి

అంతరిక్షంలో నడయాడే ఎండఱేడు

తొలిసంజవెలుగులు నడివీధిలో పరుచుకున్నాయి

మలిసంజదీపాలు పొరుగులాన్‌‌లపై తచ్చాడుతున్నాయి

మిట్టమధ్యాహ్నపు నీడలు కుదుళ్లలో కుదురుకున్నాయి

నాతల కాయని నీడలు

నాకు గొడుగుపట్టని వనరులు తాటి చెట్టు నీడలు.

పల్లెకో సంత

వూరుకో సదస్సు

వాడకో సంఘం

మనిషికో మతం

వాదాలు, వివాదాలు

నినాదాలు సునాదాల వెన్నంటి

రెడ్డిరాజులు

కమ్మప్రభువులు

సెంటరుఫీల్డులో సుబ్రాహ్మణ్యాలు

పులుసులో ముక్కలుగా

చిన్నా పెద్దా

తెలుపూ నలుపూ

ఆడేవారూ పాడేవారూ

పక్కతాళాలవారు

చెక్కభజనలవారూ

శ్రీకాకుళంనించీ రామకుప్పంవరకూ

వూరిపేర్లనుండీ వారసత్త్వాలవరకూ

ఆరాలు తీయువారు వేరువేరు పేరులవారు

ఆనామకులకూ అంగుష్ఠమాత్రులకూ

ఆశలు రేపుతూ దారంట తాళవృక్షాలు.

 

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

3 thoughts on “తాళవృక్షచ్ఛాయలు”

  1. మా దేశంలో రాజకీయ నాయకులు తాళవృక్షాలేనండి.
    కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు (కించిత్ ఆలశ్యమయింది, సారీ).

    ఇష్టం

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s