క్షణికమేనా?

బతుకు క్షణికమేనా?

క్షణానికీ క్షణికానికీ వ్యత్యాసం

ఒక క్షణికంనుండీ మరో క్షణికానికి ప్రయాణం

అలనాడు కథలు రాయుట మొదలిడినరోజుల్లో

సాహితీవేత్తలు సెహభాషని తలలూచినరోజు ఓ క్షణికం

అనువాదమార్గాన సాగినదినాలలో

గణనీయ ప్రొఫెసర్లు భుజం తట్టినప్పుడు

మరో క్షణికం

తెలుగుతూలిక తెరిచేక మరో క్షణికం

బతుకు నాలుగోపాదం ప్రవేశించినవెనక

ముఖపత్ర మిత్రసంచయం నడుమ నడయాడు సంబరం

మరో క్షణికం

అందుకే అనిపిస్తుంది

బతుకు ఒక్క క్షణంతో అయిపోలేదని.

———

(నవంబరు 18, 2015)

 

 

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

6 thoughts on “క్షణికమేనా?”

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s