ఇదా కొత్త కథ!

ఇదీ కథ!

మరో ఏడు మొదలయింది

కాలచక్రంలో మరో పేజి తిరిగింది

మరొకడు నిన్ను

మెప్పించినప్పుడు

ఒప్పించినప్పుడు

నొప్పించినప్పుడు

కథ రాయాలనుకుంటావు.

మరో రెండు కొత్త పాత్రలు

మరో కొత్త సన్నివేశం

కథని ముందుకు జరుపుతాయి.

తీరా కలం పుచ్చుకుంటే

నొప్పి కథలే ముందుకు ఉరుకుతాయి.

అదే బిందువు చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ

నొప్పే నిత్య నూతనం కావడం విచిత్రం!

000

(జనవరి 1, 2016)

 

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

3 thoughts on “ఇదా కొత్త కథ!”

  1. మీకు కూడా శుభాకాంక్షలు నరసింహారావుగారూ.
    అంతేనండి నొప్పి ఎప్పుడూ కుతూహలం కలిగిస్తూనే ఉంటుంది.

    ఇష్టం

  2. నొప్పి కథలు ఎక్కువ ఆకట్టుకుంటాయనుకుంటాను(?), అందువల్ల అదే “బిందువు చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ” ఉంటాయేమో.
    నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు శ్రీమతి మాలతి గారూ.

    ఇష్టం

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s