నేనూ నీడా

నీడ 

తూర్పుదిశగా నడుస్తూ చూస్తున్నాను

తొలిసంజనీడ నా వెన్నంటి వస్తుంది

మధ్యాహ్నం నేనూ నీడా కలిసిపోతాం

మలిసంజ నాముందు పరుచుకుంటుంది. 

మాఅమ్మాయి

ఆరేళ్ళవరకూ నావెంట నడిచింది 

పదమూడేళ్ళవరకూ పక్కపక్కన నడిచేం

 ఆతరవాత నేను నడుస్తున్నాను తనవెంట

 —–

(మార్చి 25, 2016)

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

6 thoughts on “నేనూ నీడా”

  1. నేను నాజీవితంలో జరిగింది చెప్పేను. మీరు దానికి తాత్వికచింతన జోడించేరు. చాలా సంతోషం సుధారాణి. నమోనమః బాగుంది. అలాగే అంటాం మనసంస్కృతిలో కదా.

    ఇష్టం

  2. నీకూడ జన్మించి,నీ లోనపెరిగి ,నీతోనే నడిచి,నీలోనే నిలిచేది నీనీడ కాదు అదే పరమాత్ము జాడ ,వాస్తవమ్ము సుమ్మి వసుధమాట .

    నీడని గురించి నాకు వచ్చిన ఆలోచన పైన రాసినది. మీ కవిత జీవనసారం, సారాంశం లా అనిపించింది. హాట్స్ ఆఫ్ మాలతి గారు హాట్స్ ఆఫ్ ని తెలుగులో ఏమంటారో నమోనమః

    ఇష్టం

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s