స్మరణ

నేను కవితలు కూడా అనువాదం చేసేనని ఇప్పుడే తెలిసింది. గుర్తొచ్చింది అనాలేమో. ఎ.వి. రమణమూర్తిగారు చూసి మీ కవిత అంటూ నాకు ఇప్పుడే అందించారు. రమణమూర్తిగారికి కృతజ్ఞతలతో మీ ముందు ఉంచుతున్నాను.

నేను యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజుల్లో ఒక విద్యార్థిని రాసిన కవిత.. Smarana

స్మరణ

 

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

2 thoughts on “స్మరణ”

 1. తూలిక వారు,

  బాగుందండీ !

  నాటి కాలపు స్మృతుల్ !

  >> వర్తమానం అతి నాజూగ్గా భవిష్యత్ లోకి జారిపోతోంది ! అంతట్లోకే భూతకాలంగా మారి పోతోంది !

  వర్త మానము నాజూకు గుర్తు యగుచు
  భావి కాలము భూతసంభారమయ్యె !
  కవిత నాటిది, కాలపు కణిక యగుచు
  గురుతులను కొని తెచ్చెను తూలిక వలె !

  చీర్స్
  జిలేబి

  ఇష్టం

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s