ఎన్నెమ్మకతలు మూడవ సంకలనం

ఊసుపోక శీర్షికతో 2008లో మొదలుపెట్టి హాస్యంగా, వ్యంగ్యంగా, గంభీరంగా, సంభ్రమాశ్చార్యాలతో కలగాపులగంగా అనేక అంశాలమీద వ్యాఖ్యానిస్తూ రాసేను. పాఠకుల స్పందనలు నేను ఆశించనిస్థాయిలో వచ్చేయి.
ఎన్నెమ్మకతలు ముఖపత్రంమూడవ సంకలనం ఎన్నెమ్మకతలు మూడోభాగం

వారి వ్యాఖ్యలనుండి అనేక కొత్తవిషయాలు తెలుసుకుంటూ వచ్చేను. కొంతకాలం అయేక వాటికి ఉపశీర్షిక ఎన్నెమ్మకతలు అని పెట్టేను. వీటిలో వ్యాసానికి ఉండవలసిన వాస్తవికత కంటే కల్పనే ఎక్కువగా ఉండడంచేత. వస్తువైవిధ్యంమూలంగా సంకలనాలకి ఒక్క పేరూ నప్పలేదు. అంచేత నాపేరుమీదే నేను చెప్తున్నకతలు అన్న ఉద్దేశంతో ఎన్నెమ్మకతలు అని స్థిరం చేసేను. పొడి అక్షరాలు యన్. యమ్. లకి తెలుగుస్వారస్యంకోసం అమ్మ చేరిస్తే వెరసి ఎన్నెమ్మకతలు అయింది.

ఇంతకుముందు రెండు సంపుటాలు సంకలనం చేసేను. ఇది మూడో సంపుటం. మిగతావి మరో సంపుటం చేస్తాను.
కొన్ని పోస్టులు ఏదో ఒక తాత్కాలిక సంఘటనో సన్నివేశమో లేదా ఒక పాఠకుడికి సమాధానంగానో రాసినవి. అవి సంకలనంలో పట్టవు అనిపించి ఇక్కడ చేర్చలేదు.

చివరిమాటగా, వస్తువైవిధ్యంమూలంగా అందరికీ అన్నీ నచ్చవని నాకు తెలుసు. కానీ హాస్యంగా రాసినవాటిలో కూడా సీరియస్‌‌గా ఆలోచించదగిన అంశాలు ఉన్నాయనే అనుకుంటున్నాను. తుది నిర్ణయం మీదే.

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s