ఎన్నెమ్మకతలు 4వ సంకలనం

Picture1ఎన్నెమ్మకతలు సంకలనం నాల్గవ సంకలనం లింకు ఎన్నెమ్మకతలు 4

ఉపసంహారం

ఊసుపోక శీర్షికతో తెలుగు తూలికలో ధారావాహికంగా ప్రచురించిన కతల సంకలనాలు ఈ సంకలనంతో సమాప్తం. ఇవి విడివిడిగా సమయాన్నిబట్టీ సందర్భన్ని బట్టీ రాసినా ఈ విధంగా సంకలించడంలో కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలిశాయి. ప్రధానంగా నా భావజాలం ఏ విధంగా రూపు దిద్దుకుంది, ఏమైనా మారిందా లేదా అన్నవి స్పష్టమయాయి ఇలా ఒకచోట పెట్టి చదువుతుంటే. మీకు అలా అనిపించిందో లేదో మీరే చెప్పాలి.

నాకు అర్థమైన ఇతర అంశాలు – కొన్ని విషయాలు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రస్తావించడం జరిగింది. తద్వారా నా ప్రపంచం ఎంత చిన్నదో తెలిసింది. రెండోది, ఆ విషయాలు నన్ను అంతగా మథనపెడుతున్నాయని కూడా అనుకోవచ్చు. ఏమైనా ముందు ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

ఈ ధారావాహిక అనేక అంశాలమీద నేను వ్యాఖ్యానించడానికి వేదిక అయింది. అనేక అంశాలమీద పాఠకులు తమ అమూల్యమైన అబిప్రాయాలు వెలిబుచ్చేరు. నిజానికి ఆ వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ చేర్చగలిగితే బాగుండునేమో కానీ సందర్భాలు అర్థం కాక అయోమయం కలిగించవచ్చని చేర్చలేదు. అనుమతివిషయంలో కూడా సంశయమే కదా. ఆసక్తి గల పాఠకులు నాబ్లాగులో ఆ యా టపాలదగ్గర చూడవచ్చు.

ఊసుపోక ధారావాహికను ప్రో్త్సహించిన పాఠకలోకానికి కృతజ్ఞతలతో శలవు.

– నిడదవోలు మాలతి

తెలుగు తూలిక

జూన్ 26, 2016.

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s