బహుభాషావైదుష్యం, పుట్టపర్తివారి వాక్కులలో

వెనకటి టపా – బహుభాషాకోవిదులు తెలుగు రచయితలు – చూసినవారు మళ్ళీ చూడరన్న ఆలోచనవల్ల, దానికి సంబంధించిన, ఈరోజే తెలిసిన సమాచారం విడిగా ఇక్కడ పెడుతున్నాను.

సరస్వతీపుత్రులు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు అక్షరాలా బహుభాషాకోవిదులు అన్నది అందరికీ తెలిసినదే. ఇతర భాషలు నేర్వడంలో ఆంతర్యం కింద వారి కుమార్తె శ్రీమతి పుట్టపర్తి నాగపద్మిని ఇలా వివరించేరు. నాగపద్మిని సౌజన్యంతో ఇక్కడ ఇస్తున్నాను.

పుట్టపర్తి నాగపద్మిని ఆదరపూర్వకంగా కింద నా టపాదగ్గర రాసిన మాటలు వ్యాఖ్యలలో కలిసిపోకుండా, మిత్రులందరి దృష్టికి తీసుకురావడంకోసం ఇక్కడ మళ్ళీ పెడుతున్నాను. వారి అయ్య, సరస్వతీపుత్రులు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులుగారి వాక్కులు శిరోధార్యము కదా.

“మా అయ్యగారు – పుట్టపర్తి వారు, తరచూ అనే మాట గుర్తొస్తున్నది.’అనేక భాషలు నేర్వటం వల్ల దృష్టి విశాలమౌతుంది. కేవలం మన భాషే గొప్ప అన్న సంకుచిత ధోరణి నుంచీ బయటపడేమార్గం సువిదితమౌతుంది. యెవరి భాష వారికి గొప్ప కదా మరి..అనేక భాషలు నేర్వటం వల్ల రచనల్లో వాడి పెరుగుతుంది కూడా !!’ ‘నన్నెవరైనా కవిని కాదంటే బాధపడను. యెవరి భావనలు వారివి. కానీ నన్నెవరైనా పండితుణ్ణి కాదంటే, మాత్రం వూరుకోను.’ మా అయ్య దృష్టిలో పాండిత్యానికే పెద్ద పీట అని వేరే చెప్పనవసరం లేదుకదా !”

మనం మరో విషయం కూడా గమనించాలి. ఆ మహాకవి, పండితుడు ఎన్ని భాషలు నేర్చినా తెలుగును నిర్లక్ష్యం చేసి కాదు అన్నది.

గ్రంధకర్త మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s