ఉద్యమాలేం చేస్తాయి? (చర్చ)

ఐదేళ్ళక్రితం కె.యన్. మల్లీశ్వరిగారు నన్ను అడిగిన ప్రశ్నలూ, నేనిచ్చిన సమాధానలూ ఈరోజు గుర్తుకొచ్చేయి, బలివాడ కాంతారావుగారి బూచీ చదువుతుంటే. బూచీకథమీద నేను రాస్తున్న వ్యాసం రేపు బ్లాగులో ప్రచురిస్తాను. ఈలోపున ఇది కూడా చదువుకుంటారని ఇక్కడ ప్రచురిస్తు్న్నాను, మల్లీశ్వరిగారి సౌజన్యంతో.

0000

విప్లవ,అస్తిత్వ ఉద్యమాలపై నిడదవోలు మాలతి అభిప్రాయాలు.

మే 23, 2011.

ప్రశ్నలు –

1 . నేటి సాహిత్య సందర్భాన్ని మీరెట్లా నిర్వచిస్తారు?

2 . విప్లవ,అస్తిత్వ ఉద్యమాల మధ్యా, అస్తిత్వ ఉద్యమాల్లో వివిధ అస్తిత్వాల మధ్యా –ఐక్యత,ఘర్షణలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి?

3 . విప్లవ,అస్తిత్వ ఉద్యమాల విజయాలనూ వైఫల్యాలనూ తెలుగు సాహిత్య విమర్శ సమర్ధవంతంగా ప్రతిఫలించిందా?

4 . విప్లవ సాహిత్యోద్యమానికి అనుబంధంగా విప్లవ సాహిత్య విమర్శ చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలోనే వచ్చింది.మరి వివిధ అస్తిత్వ ఉద్యమాలు సొంత సాహిత్య విమర్శను తగినంతగా అభివృద్ధి చేసుకోగలిగాయా?

5 . విప్లవ ఉద్యమాలు, అస్తిత్వ ఉద్యమాలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని విశ్వసిస్తామని చెబుతాయి. అవి అభిప్రాయ భేదాల విషయంలో, విమర్శ విషయంలో ఎంతవరకు ప్రజాస్వామికంగా, సహనంగా ఉండగలిగాయి? ఉన్నాయి ?

6 . విప్లవ,అస్తిత్వ ఉద్యమాల ఉజ్జ్వల దశ కొనసాగుతోందా? ముగిసిందా?

7 . విప్లవ సాహిత్యోద్యమం నుంచీ అస్తిత్వ ఉద్యమాల వరకూ అన్నింటినీ సమన్వయ పరిచే సమగ్ర ప్రగతి శీల దృక్పధం రూపొందవలసిన అవసరం ఉందా? అటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయా?లేదా ఇప్పటికే ఏర్పడిందా?

నా జవాబులు –

నేను మీప్రశ్నలకి సూటిగా సమాధానం ఇవ్వలేను. ఎందుకంటే నాకీ వాదాలు అర్ధం కావు, ఆస్థాయిలో నేను ఆలోచించనూ లేను. అంచేత స్థూలంగా వాదాలపేరుతో ఏం జరుగుతోందో, నాకు ఈ వాదనలమీద గౌరవం ఎందుకు లేదో చెప్తాను.

అనాదిగా సాహిత్యానికి రెండు శాఖలు ఉంటూనే ఉన్నాయి. ఒకశాఖలో సామాన్యజనులు తమ సుఖదుఃఖాలూ, అనుభవాలూ కథలలో పాటలలో సృష్టించి ఆనోటా ఆనోటా పాడుకుంటూ చెప్పుకుంటూ ప్రచారం చేసుకున్నారు. వాటినే మనం జానపద సాహిత్యం అంటున్నాం. నిజానికి లెక్కకి ఎక్కువమందిని ఆకట్టుకునేవి ఈకథలూ గేయాలూను. రెండో శాఖ పండితులు హర్షించేది. మేధకి సంబంధించినది. ఇది పూర్వం రాజసభల్లోనూ ఇతరత్రా తమ పాండిత్యాన్ని నిరూపించుకోడానికి రాసినవి. ఇవే ఈనాటి వాదనలకి మూలం అనుకుంటాను కొంతవరకూ.

మరికొంత ఆంగ్లసాహిత్యంప్రభావం. సామాజికస్పృహ, సామాజికప్రయోజనం అనో మరోటో పేరయితే పెడుతున్నారు కానీ ఈరచనలూ, వాదనలూ కూడా మేధావులమధ్యనే ఉన్నాయి. ఉంటాయి. వీటికి అంతకంటే ప్రయోజనం నాకైతే కనిపించడంలేదు. వీటివల్ల సామాన్యమానవుడు ఎంతవరకూ ప్రయోజనం పొందుతున్నాడు అంటే నాదగ్గర సమాధానం లేదు.

మరొక కోణం – సామాజిక ప్రయోజనంకోసం రాసినకథల్లో ఇతివృత్తాలు ఏమిటి? ఈనాటి ధనికులూ, రాజకీయనాయకులూ, భర్తలూ – ఎవరైనాగానీ స్థూలంగా అధికారం ఉన్నవాళ్ళు అది లేనివారిని, అర్భకులని బాధించడం. ఇది ఎందుకు జరుగుతోంది అంటే – ఒకొక మనిషిని విడిగా తీసి, కారణాలు వెతికినప్పుడు ఆమనిషి చిన్నతనంలో అనుభవించిన కష్టాలనో అలాటిదే మరొకటో చెప్తారు. అంటే ఈనాటి దుష్టులు దుష్టులు కావడానికి మనం కారణాలు చెప్పగలుగుతున్నాం. కానీ ఈనాటి పిల్లలు – రేపటి అధికారులు – అలా కాకుండా ఉండడానికి ఈనాటి సాహిత్యంలో మనం చేస్తున్నది చాలా చాలా తక్కువ.

ఎంచేతంటే ఈ వాదాల సుడిగుండంలో పడి గతాన్నీ ప్రస్తుతాన్నీ దుయ్యబట్టడమే జరుగుతోంది కానీ భవిష్యత్తులో మనిషి నీతిగా బతకడానికి ఇప్పటి పిల్లలని తయారు చేస్తున్నామా అంటే సాహిత్యంలో కనిపించడంలేదు. నిత్యజీవితంలో వ్యక్తివికాసంపేరున, success పేరున పిల్లలకి స్వోత్కర్ష నేర్పుతున్నారు. స్త్రీవాదం కానీ మరొకవాదం కానీ ఈనాటి భావిపౌరులని తీర్చిదిద్దే సాహిత్యం సృష్టిస్తున్నట్టు కనిపించడంలేదు. ఆతలుపు ఉన్నట్టే లేదు.

విమర్శలమాటకొస్తే 99 శాతం వ్యక్తిగతమే.. ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు కోణాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి – విమర్శకుడు చేతిలో ఉన్న పుస్తకమో కథో తీసుకుని అది చదివినప్పుడు తనకి కలిగిన స్పందనని వివరించడం. రెండోది – వ్యక్తిగతంగా ఆరచయితమీద గల గౌరవంతోనో అభిమానంతోనో తనఅబిప్రాయాలు చెప్పడం అంటే ఆరచయితని ప్రోత్సహించడానికి మాత్రమే. అంతేకాదు. విమర్శకులు ఆంగ్లసాహిత్యం చదివి ఆ ప్రమాణాలతో మన కథలని విమర్శించడం కూడా జరుగుతోంది. అంతేగానీ మన సంస్కృతీ, సాంప్రదాయాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని, మన సాహిత్యం మనదేశంలో పుట్టింది, ఇక్కడ పుట్టిన పాఠకులకోణంనుండీ చూడాలి అన్న దృష్టి కనిపించడంలేదు.

దీనికి మంచి ఉదాహరణ మనదేశంలో మౌఖికసాహిత్యం చాలా బలమైనది. ఆ సాహిత్యలక్షణాలు ఈనాటి తెలుగుకథల్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి ఆంగ్లసాహిత్యప్రభావంతో, వారికోణంలోనుండి విమర్శిస్తే, లోపాలుగానే కనబడతాయి. కానీ సామాన్యపాఠకులు వీటిని అభ్యంతరకరంగా తీసుకోరు. ఈవిషయంమీద చాలా రాయొచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పగలిగింది ఇంతే. తుదిమాటగా, రచయిత ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు, ఏం చెప్తున్నాడు అన్నదానిమీద కంటే, ఏం చెప్పలేదు, ఎలా చెప్పాలి అన్నది విమర్శ అయిందీ నాడు. ఇది విచారకరమనే నేను అనుకుంటున్నాను.

నిడదవోలు మాలతి

000

ఉపసంహారం.

నాఅభిప్రాయాలమీద వచ్చిన అభిప్రాయాలలో ఒక అభిప్రాయానికి నేను ఇచ్చిన జవాబు కూడా ఈ సందర్భంలో విచారించవలసిఉంది. అందరి అభిప్రాయాలూ ఆయా వ్యాఖ్యాతలఅనుమతి లేకుండా నేనిక్కడ ప్రచురించడం సమంజసం కాదు. అంచేత లింకు చివరలో ఇచ్చేను. మీరు అక్కడ ఆ అభిప్రాయాలు చూడవచ్చు.

స్థూలంగా ఒక వ్యాఖ్యాత (దుప్పల రవికుమార్)కి నేను ఇచ్చిన జవాబు కూడా చేరుస్తున్నాను ఇది

మరొక కోణం కూడా స్పష్టం చేస్తుంది కనక  –

@ దుప్పల రవికుమార్, మల్లీశ్వరి గారు దీన్ని చర్చ అన్నారు కనక సమాధానం ఇస్తున్నాను.
నా అజ్ఞానప్రదర్శన (మీరనే అజ్నానం) సంగతి ముందు చెప్తాను. నిజానికి ఈవాక్యమే చాలు పండితులు ఎలా మాటాడతారో చెప్పడానికి.

పోతే, నేను పండితురాలిని కానని వీలున్నప్పుడల్లా చెప్తూనే ఉన్నానండీ. మీరు ఇంటర్వూ అడిగినప్పుడు కూడా అలాగే మనవి చేసుకున్నాను. అంచేత ఇక్కడ నేను వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలు కూడా ఆ అజ్ఞానంలో, నా సాహితీవ్యక్తిత్వంలో భాగాలే. అవి బహాటంగా చెప్పుకోడానికి నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు. మీకు ఆభాగం కూడా తెలిసినతరవాత మీరు ఎలాటి గౌరవం ఏర్పరుచుకుంటే అదే నిజమైన గౌరవం. లేకపోతే ఏవో భ్రమలు.

ఇక అసలు విషయం – మళ్ళీ నాఅజ్ఞానంమూలంగా వచ్చినవే ఇంకా చాలామందికి కూడా ఉన్నాయి. అవి రాజేష్ జి ఎత్తి చూపేరు. మీరు వాటికి సమాధానాలు ఇస్తే మల్లీశ్వరిగారు కోరిన చర్చ వస్తుందనుకుంటాను.
బహుశా మీకూ నాకూ తేడా కూడా అదేనేమో – మీరు పుస్తకాలు చదివి మాటాడతారు. నేను మనుషుల్ని చూసి మాటాడతాను.


ఇవి నాకు ఏర్పడిన అభిప్రాయాలు. మల్లీశ్వరిగారి ప్రశ్నలమీద మీ అభిప్రాయాలు రాయదలుచుకుంటే దయచేసి ఆ బ్లాగులో రాయండి. నాకు వివరించినందువల్ల అట్టే లాభం ఉండదు.

ధన్యవాదాలు.

000

కె.యన్. మల్లీశ్వరిగారి బ్లాగులో ఈ టపాకి లింకు – https://jajimalli.wordpress.com/2011/05/23/%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%b5%e0%b0%85%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b5-%e0%b0%89%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%aa/

000

(ఫిబ్రవరి, 17, 2017)

ప్రకటనలు

రచయిత: మాలతి

పేరు నిడదవోలు మాలతి. మంచి తెలుగులో రాసిన కథలు చదువుతాను. చక్కని తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

2 thoughts on “ఉద్యమాలేం చేస్తాయి? (చర్చ)”

  1. చాలా వరకు వాదాలు – స్వాభిప్రాయ ప్రదర్శన వేదికలు. వినీ విననట్టు వుండడం మాత్రమే నాకు తెలిసిన / నచ్చే – మార్గం 🙂

    మెచ్చుకోండి

ప్రస్తావించిన అంశానికి ప్రత్యక్షసంబంధంగల వ్యాఖ్యలు , తెలుగులో రాసినవి మాత్రమే అఁగీకరిస్తాను.

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s