బాలతూలిక

బాలతూలిక లింకులు

పిల్లలే కాదు కొందరు యువకులు కూడా కొత్తగా తెలుగు నేర్చుకోడానికి ఉత్సాహం చూపుతున్నట్టు కొన్ని బ్లాగులు చూస్తే కనిపిస్తోంది. ఒక వేపు, తెలుగు మర్చిపోతున్నాం, స్కూళ్లలోనూ ఇళ్లలోనూ కూడా తెలుగుమీద ఆసక్తి ఉండడంలేదు అని బాధ పడేవారు చాలామంది కనిపిస్తూనే వున్నా, మరొక వేపు, పిల్లలకి తెలుగు నేర్పుదాం అని ఆసక్తి చూపించే పెద్దలూ, నేర్చుకోడానికి ఆసక్తి చూపే పిన్నలూ కూడా కనిపిస్తున్నారు. నాకు  ముఖ్యంగా ఈ అభిప్రాయం కలిగించింది తెలుగు4కిడ్స్ సైటు నిర్వాహకురాలు లలిత. ఆమెకి ధన్యవాదాలతో, నేను కూడా చేయగలిగింది చేద్దాం అన్న కోరికతో ఈ పేజీ తెరిచాను.

నాకు తెలిసినవి ఇవి.

ఇంకా ఎవరైనా ఇలాటి కృషి చేస్తుంటే, వారి లింకులు ఇస్తే, అవి కూడా ఇక్కడ పెడతాను.

గుర్రం ఎగరావచ్చు కథకి విడియోలింకు కింద ఇస్తున్నాను.

http://balasahityam.blogspot.com/2010/05/blog-post_10.html

భయం కథకి లింకు ఇక్కడ

ఆవారా బుష్ కోటు కథకి లింకు ఇక్కడ

http://baalakala.blogspot.com

http://maruvam.blogspot.com/2010/05/blog-post_17.htm

http://samputi.com

http://kottapalli.in

http://manchipustakam.blogspot.com,

http://www.bookbox.com/index.php?pid=145lng=Telugu

http://www.indg.in/primary-education/c2ec32c4dc1fc40c2ec40c21c3fc2fc3e-c2ac4dc30c3ec27c2ec3fc15-c35c3fc26c4dc2fc3e-c1ac3fc24c4dc30c3ec32c41

http://www.chandamama.com/archive/storyArchive.php

http://andhrabharati.com/strI_bAla/index.html

http://andhrabharati.com/strI_bAla/bAlabhASha/index.html

http://kadhasudha.blogspot.com/

మాగంటి.ఆర్గ్ లో చిన్నారుల విభాగం:
http://www.maganti.org/page4.html
జాబిలి – బాలల డిజిటల్ పత్రిక:
http://jabilli.in/
కంఠస్థ భారతి – రత్న మాలిక
http://kamthasthabharathi.wordpress.com/
కొన్ని పిల్లల పాటలు:
http://www.janaganamana.net/onedefault.aspx?bid=393

ఎంట్రీని మార్చు.

One Response to బాల తూలిక లింకులు

ఉష అంటున్నారు:

మాగంటి.ఆర్గ్ లో చిన్నారుల విభాగం:
http://www.maganti.org/page4.html
జాబిలి – బాలల డిజిటల్ పత్రిక:
http://jabilli.in/
కంఠస్థ భారతి – రత్న మాలిక
http://kamthasthabharathi.wordpress.com/
కొన్ని పిల్లల పాటలు:
http://www.janaganamana.net/onedefault.aspx?bid=393

3 thoughts on “బాలతూలిక”

  1. బాలతూలిక పేజీ చూసి చాలాకాలం అయిందండి. నాదే పొరపాటు నరసింహారావుగారూ. ఇప్పుడు సరి చేసేను. ధన్యవాదాలతో –

    ఇష్టం

  2. “బాల తూలిక” లో ఇచ్చిన కొన్ని లింకులు తారుమారయినట్లున్నాయి. ఉదాహరణకి “ఆవారా బుష్ కోటు” కధ లింకులో “భయం” కధ వినిపిస్తోంది. “భయం” కధ లింకులో “ఆవారా బుష్ కోటు” కధ వస్తోంది (అన్నట్లు “ఆవారా బుష్ కోటు” కధ పిల్లల కధల కోవలో కి వస్తుందంటారా?).

    ఇష్టం

టపాలో చర్చించిన అంశంమీద వ్యాఖ్యానాలు తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే అంగీకరింపబడతాయి. తెంగ్లీషులో రాసిన వ్యాఖ్యలు కూడా నాకు సమ్మతం కాదు. కోరుతున్నాను

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s