నొప్పి

నొప్పి సాపేక్షం అవునో కాదో

1 నించి 10 వరకూ ఏఅంకెతో పోలుస్తావంటే ఏమిటి చెప్పడం Continue reading “నొప్పి”

ప్రకటనలు

కలలూ అలలూ

అదొక కలకలం.

పుట్టినప్పట్నుంచీ గిట్టేవరకూ ఒక ప్రయాణమైతే Continue reading “కలలూ అలలూ”

దస్తూరీతిలకం

నుదుట కస్తూరీతిలకం తీర్చి దిద్దినట్టే, మఠం వేసుక్కూర్చుని ఎడంచేత్తో పలక ఒడిసి పట్టుకుని తల ఓరగా ఒంచి దస్తూరి తీరిచి దిద్దుకోడం చిన్నప్పుడు మన పిల్లలకి చేసిన Continue reading “దస్తూరీతిలకం”

మరేఁనండీ మీరండి మరి, చెప్తాను అండీ

(మనలో మనమాట 2019)

మూడేళ్ళక్రితం మనలో మనమాట అన్న శీర్షకతో వరసగా కొన్ని పోచికోలు కబుర్లు Continue reading “మరేఁనండీ మీరండి మరి, చెప్తాను అండీ”

నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు. మాటామంతీ, పిచ్చాపాటీ

నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు (1 December 1908 – 13 March 1985) దేశవిదేశీ సాహిత్యాలతో విశేష పరిచయం గల తొలితరం పాత్రికేయులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రభ సంపాదకులుగా, ఆ తరవాత ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులుగా Continue reading “నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు. మాటామంతీ, పిచ్చాపాటీ”

నండూరి రామమోహనరావు. వ్యాఖ్యావళి సంకనం. (సమీక్ష)

నండూరి రామమోహనరావుగారు 1962-1994 మధ్య ఆంధ్రజ్యోతిలో రాసిన నూరు సంపాదకీయాలసంకలనం ఈ వ్యాఖ్యావళి. గ్రంథకర్తే రాసినట్టు, సాధారణంగా సంపాదకీయాలూ వెలువడిన రోజులలోనే అట్టేమంది చదవరు. ఇలా విడిగా Continue reading “నండూరి రామమోహనరావు. వ్యాఖ్యావళి సంకనం. (సమీక్ష)”