శివుడాజ్ఞ కథమీద లక్ష్మి వసంతగారి విశ్లేషణ

సమీక్ష యథాతథంగా –

మాలతి గారూ ,
మీరే అనువదించిన మీ శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే కథ చదివాను రాత్రి..మళ్ళి, మరో సారి చదివాను..ఇలా ఇంతగా ఆలోచింపచేసే కథ ఈ మధ్య చదవలేదు Continue reading “శివుడాజ్ఞ కథమీద లక్ష్మి వసంతగారి విశ్లేషణ”

ప్రకటనలు

ఆద్యంతాలుకథ  చర్చ

ఆద్యంతాలు కథమీద ఫేస్బుక్కులో వచ్చిన వ్యాఖ్యానాలు స్పూర్తిదాయకంగానూ ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉన్నాయి. నిజానికి ఇలాటి స్పందన నాకథకి వచ్చి చాలా కాలమయింది. అందుచేత ఆ వ్యాఖ్యానాలు ప్రాతిపదికగా కొన్ని విశేషాలు చేరుస్తాను ఇక్కడ.

ఈకథ జనవరి 28, 2017నాడు మొదలు పెట్టేను. సగంలో ఆగిపోయింది. రెండురోజులక్రితం అది పూర్తి చేయాలనిపించింది. మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏధ్యేయంతో Continue reading “ఆద్యంతాలుకథ  చర్చ”

ఆద్యంతాలు (కథ)

“ఏమంటావు?” అన్నాడు పొయ్యిమీద పెనంమీద దోసెలు పోస్తున్న తల్లినుద్దేశించి గోపీ కాఫీ చప్పరిస్తూ. Continue reading “ఆద్యంతాలు (కథ)”

మధుపర్కాలు, రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావుగారి రచన

జ్ఞానప్రసూనగారు తండ్రి రావూరి వెంకటసత్యనారాయణరావు గారిగురించి చెప్తూ, “ఆయన చేపట్టని ప్రక్రియ సాహిత్యంలో ఏదీ లేదు. ఆయన సాహితీమందిరంలో తలుపువెనకే ఉన్నారు. కీర్తి, ధనము- వీటిమీద నాన్నకి కాంక్ష లేదు,” అని రాసేరు.

వారి కుమార్తె తటవర్తి జ్ఞానప్రసూనగారిని thulika.netలో అనువాదంకోసం నేను అడిగేను. ఆవిడ ఓపిగ్గా టైపు చేసి నాకు పంపించేరు. ఈకథ కృష్ణాపత్రికలో తొలిసారిగా ప్రచురించేరుట. Continue reading “మధుపర్కాలు, రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావుగారి రచన”

నిడదవోలు వంశజులము మేము

సాధారణంగా ఇంటిపేర్లు విన్నప్పుడల్లా చుట్టరికాలు గుర్తొస్తాయి. పరిచయమైన ఇంటిపేరు కనిపిస్తే, ఫలానావారిని తెలుసా అని Continue reading “నిడదవోలు వంశజులము మేము”

చిక్కటి కాఫీ ముచ్చట్లు

మీలో చాలామందిలాగే నేను కూడా కాఫీగత ప్రాణిని. చిక్కని కాఫీ రెండు కప్పులు పడ్డాకే నాకు నిద్ర మొహం వదిలేది. లేకపోతే ఇంకా

Continue reading “చిక్కటి కాఫీ ముచ్చట్లు”