హిందీ అనువాదం Moods కవితకి

డా. రుద్రావఝల సుమన్ లత గారు నా కవిత  హిందీలోకి అనువదించేరు. నేను నాలుగురోజులక్రితం పెట్టిన టపా నాఇంగ్లీషు కవిత A Moment of Moods , దానికి నాతెలుగు అనువాదం చూసే ఉంటారు. లేకపోతే పై లింకుమీద నొక్కి చూడవచ్చు.

డా. ఆర్. సుమన్ లతగారు చేసిన ఆ రెండు కవితలకు హిందీ అనువాదాలు  ఇక్కడ మీ అభిప్రాయాలకోసం ప్రచురిస్తున్నాను. డా. సుమన్ లతగారికి ధన్యవాాదాలు. Continue reading “హిందీ అనువాదం Moods కవితకి”

ఘనీభవించిన క్షణం A Moment of Moods

 

 

ఈ కవిత నేను మొదట ఇంగ్లీషులో రాసేను. ఆదరణ ఫరవాలేదు. బాగానే వచ్చింది.

ఇక్కడ ఇంగ్లీషు కవితతోబాటు తెలుగు అనువాదం కూడా ఇస్తున్నాను.

రచయితే రెండు భాషలలో రాసినప్పుడు ఉండగల వ్యత్యాసానికి ఇదొక మచ్చు అనుకోవచ్చు.

***

ఘనీభవించిన క్షణం

హుందాతనం ఉట్టిపడుతూ జగన్మాతలా నిలిచిందొక కలువ Continue reading “ఘనీభవించిన క్షణం A Moment of Moods”

“నేను ఉన్నాను” హృదయాన్ని తాకే కవితా, కవయిత్రి కథా.

Mary Elizabeth Frye (1905-2004) రచించిన ఈకవిత అనేకవిధాల ప్రత్యేకమైనదీ, విశిష్టత సంతరించుకున్నదీను. Continue reading ““నేను ఉన్నాను” హృదయాన్ని తాకే కవితా, కవయిత్రి కథా.”