పేరు పడిపోవునా?

రాస్తూ ఉండకపోతే పేరు పడిపోతుందని

రాస్తూండడంకోసం అదేపనిగా రాసుకుపోతుంటే   Continue reading “పేరు పడిపోవునా?”

సగం తెరిచిన తలుపు

నేను వ్రాసిన ప్రతి పదం

సగం తెరిచిన తలుపు

dsc00024 Continue reading “సగం తెరిచిన తలుపు”

రూల్సు లేని ఆట కాదు!

ఇంగ్లీషులో ఒక నానుడి Continue reading “రూల్సు లేని ఆట కాదు!”

విపులా చ పృథ్వీ?

చైనీస్ నూడుల్స్

ఇటాలియన్ పీచా

ఫ్రెంచ్ వైన్ Continue reading “విపులా చ పృథ్వీ?”

పోయిరావమ్మా తిరిగిరాని చోటికి!

రేపు ఆదివారం Mother Teresa ని Rome లో  దైవాంశసంభూతురాలిగా  (Canonizing) గుర్తిస్తారు.

Mother Teresa, Princess Diana కూడా వారం రోజులు తేడాలో (ఆగస్ట్ 31, సెప్టెంబరు 5) మరణించేరు. సెప్టెంబరు 6వ తేదీ డయానా దేహాన్ని పాతిపెట్టేరు. యువరాణి వార్తలమధ్య ఆ పుణ్యాత్మురాలి మరణం రెండోస్థానం పొందింది.  Continue reading “పోయిరావమ్మా తిరిగిరాని చోటికి!”

కొడక్ క్షణాలు

పక్కలేన్‌లో

డెబ్భైమైళ్ల స్పీడ్‌తో Continue reading “కొడక్ క్షణాలు”

స్మరణ

నేను కవితలు కూడా అనువాదం చేసేనని ఇప్పుడే తెలిసింది. గుర్తొచ్చింది అనాలేమో. ఎ.వి. రమణమూర్తిగారు చూసి మీ కవిత అంటూ నాకు ఇప్పుడే అందించారు. రమణమూర్తిగారికి కృతజ్ఞతలతో మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. Continue reading “స్మరణ”