ఈనాటి లోకంలో ఇమడలేని నేను

ఈనాటి లోకంలో నాకు చోటు లేదు.

లోకం గుండ్రం
నేను చదరం.
నాకు కోణాలున్నాయి
లోకానికి లేవు!! 😁

నామటుకు నాకు

నడక మిత్రసందర్శనం Continue reading “ఈనాటి లోకంలో ఇమడలేని నేను”

ప్రకటనలు

ఆనవాళ్ళు లేవు

గంభీరంగా విస్తరించుకున్న అంభోరాసి

శూన్యంగా ఆకాశం

కాకలు తీరీన ఏ చిత్రకారుడో తీరిచి దిద్దిన క్షితిజరేఖ

పాదాలక్రింద జారిపోతున్న ఇసుకరేణువులు

ఒడ్డున నిర్దుష్టంగా రూపు కట్టనినీడలు

అశ్రాంతంగా ఒకొక అలా మోసుకొస్తున్న మరో కల

ఈ తీరం వదలడానికి మనసొప్పదు

రేపటిదాకా ఆగడానికి నాహస్తం ఒప్పదు.

Left  No Imprints

The ocean shines like royal fanfare

The sky sports boundless void

The horizon like a straight line drawn by an exquisite artist

Nondescript shadows on the shore

Sand slips quietly under my feet

Each wave bursting forth a new dream

My heart will not let me leave the shore

My hand will not let me defer the thought to the next day.

(July 25, 2017)

హిందీ అనువాదం Moods కవితకి

డా. రుద్రావఝల సుమన్ లత గారు నా కవిత  హిందీలోకి అనువదించేరు. నేను నాలుగురోజులక్రితం పెట్టిన టపా నాఇంగ్లీషు కవిత A Moment of Moods , దానికి నాతెలుగు అనువాదం చూసే ఉంటారు. లేకపోతే పై లింకుమీద నొక్కి చూడవచ్చు.

డా. ఆర్. సుమన్ లతగారు చేసిన ఆ రెండు కవితలకు హిందీ అనువాదాలు  ఇక్కడ మీ అభిప్రాయాలకోసం ప్రచురిస్తున్నాను. డా. సుమన్ లతగారికి ధన్యవాాదాలు. Continue reading “హిందీ అనువాదం Moods కవితకి”

ఘనీభవించిన క్షణం A Moment of Moods

 

 

ఈ కవిత నేను మొదట ఇంగ్లీషులో రాసేను. ఆదరణ ఫరవాలేదు. బాగానే వచ్చింది.

ఇక్కడ ఇంగ్లీషు కవితతోబాటు తెలుగు అనువాదం కూడా ఇస్తున్నాను.

రచయితే రెండు భాషలలో రాసినప్పుడు ఉండగల వ్యత్యాసానికి ఇదొక మచ్చు అనుకోవచ్చు.

***

ఘనీభవించిన క్షణం

హుందాతనం ఉట్టిపడుతూ జగన్మాతలా నిలిచిందొక కలువ Continue reading “ఘనీభవించిన క్షణం A Moment of Moods”

“నేను ఉన్నాను” హృదయాన్ని తాకే కవితా, కవయిత్రి కథా.

Mary Elizabeth Frye (1905-2004) రచించిన ఈకవిత అనేకవిధాల ప్రత్యేకమైనదీ, విశిష్టత సంతరించుకున్నదీను. Continue reading ““నేను ఉన్నాను” హృదయాన్ని తాకే కవితా, కవయిత్రి కథా.”