మనోవల్మీకం

ప్రతి హృదయం ఒక పుట్ట

తలుపులు మూసుకున్న గది, Continue reading “మనోవల్మీకం”

ప్రకటనలు

స్వార్థం

పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో పెనుతుఫాను
ప్రముఖ పాత్రికేయుడిహత్యోదంతం Continue reading “స్వార్థం”

వేరు అంటోంది

 

నువ్వు వేరు నేను వేరు వేరంటూ వేరు పెడతావు.

నేను పోసిన నారు నువ్వు. Continue reading “వేరు అంటోంది”