సంస్కారం అంటే?

ఇది నాకు కలిగిన సందేహం మాత్రమే. నేను జవాబు రాయడం లేదు. మీరు చెప్పండి, కథ అర్థం చేసుకునే సంస్కారం అంటే  ఏమిటి. మీదృష్టిలో  ఒక కథ అర్థం చేసుకోడానికి కావలసిన సంస్కారం ఎలా ఉంటుంది?

వేళాకోళాలు, హాస్యాలు వద్దు. సీరియస్ గా మీ అభిప్రాయాలు చెప్పమని కోరుతున్నాను. మరొకసారి హెచ్చరిక.  ఈ ప్రశ్న కథ అర్థం చేసుకోడంవరకే.  విస్తృతార్థంలో సంస్కారం చర్చ కాదు.

ధన్యవాదాలు.

మంచుదెబ్బ (వివరణతో)

నామాటగా – మళ్ళీ  పాతకథలెందుకు అని కోపగించుకోకండి. చదివినవారు ఇక్కడే ఆగిపోవచ్చు.

ఈకథ ఈరోజు మిత్రులొకరు ఇప్పుడే తొలిసాిరిగా చదివేనని, ఇష్టపడి తమపేజీలో లింకు పంచుకున్నారు. కొత్తపాఠకులు అనేకమంది రంగంలోకి వచ్చేరనడానికి ఇంతకంటే నిదర్సనం అవుసరం లేదు  నన్ను ప్రముఖరచయితలదృష్టిలోకి తెచ్చిన తొలికథ ఇది. ఈకథ కారణంగానే నన్ను ఆంధ్రరచయిత్రులసభలకి (గుడివాడ, వరంగల్)  ఆహ్వానించడం కూడా జరిగింది.

పోతే కథాంశం – పాఠకులకి సహజంగానే జాలి కలగవచ్చు. కానీ ఆకథ రాసినప్పుడూ, ఇప్పుడూ కూడా జాలి కాదు నేను ఆశించింది. (జాలిమీద నావ్యాసం చూసేరు కదా.). అనేకమందికి అనేకవిధాలయిన బాధలు కలుగుతాయి. ఎవరికి వారు ఆ కష్టాలను ఎదుర్కొనె విధానం ఎంచుకుని తమజీవితాలను తీరిచి దిద్దుకుంటారు. ఆనాటి పరిస్థితులవి. ఆ పరిస్థితులలో వకుళ మౌనాన్ని ఆయుధంగా ఉపయోగించుకుంది. గాంధీగారి సత్యాగ్రహం అంత నిష్ఠతోనూ.

అంచేత మీరు వ్యాఖ్యలు రాస్తే, జాలి మాత్రం చూపకండి. నాకు జాలి అంటే అసహ్యం.  ఈవిషయం స్పష్టం చేయడం మరొక కారణం ఇది మళ్లీ ప్రచురించడానికి.

ధన్యవాదాలు

మాలతి.

00000

పశ్చిమదిక్కున విచ్చలవిడిగా చెలరేగుతున్న శారదనీరదపంక్తుల్ని చూస్తూ డాబామీద నిల్చున్నాను. ఇవేనేమో వప్రక్రీడాగజప్రేక్షణీయంగా కనిపించినవి. నల్లగా బండరాళ్ళలా, కారు ఎనుముల్లా ఉన్న ఆ మేఘాలు అస్తమిస్తున్న సూర్యుడిని దాచ ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సూర్యనారాయణుడు ఆల్లరిపిల్లవాడిలా ఆడుగునుంచే చేతులు చాపుతున్నాడు. దివ్యకాంతులు విరజిమ్మే ఘనశ్యామసుందరుడు ఇలాగే ప్రకాశించేడు కాబోలు. అంత ఎత్తుకు ఎగరలేని రాధ కిందనించి దిగులుగా “నీలీలలకి అమాయికనైన నేనే దొరికేనా?” అన్నట్టు చూస్తుంది కాబోలు .. Continue reading “మంచుదెబ్బ (వివరణతో)”

పాతకథలు మళ్లి ఎందుకంటే

నిన్న నాకు పునర్జన్మ ఎత్తినంత ఆనందంగా గడిచింది. మిత్రులకు నామనఃపూర్వక ధన్యవాదాలు.

నేను ప్రచురిస్తున్న నావెనకటి కథలకి ఇంత ఆదరణ రావడం విశేషమే. ముఖ్యంగా ఒక అంశంతీసుకుని వచ్చిన వ్యాఖలు నాకు అరుదు. Continue reading “పాతకథలు మళ్లి ఎందుకంటే”

కంప్యూటరురచనలో పదచ్ఛేదం

తెలుగులో కలిపి రాయడం, గొలుసుకట్టు వ్రాత అలా ఉండగా, వ్యవహారంలో మాటాడుతున్నట్టు రాయడం వచ్చేక,  కంప్యూటరే వత్తులూ, కొమ్ములూ, గుడిదీర్ఘాలూ చూసుకుంటోంది కనక Continue reading “కంప్యూటరురచనలో పదచ్ఛేదం”

పురాణపాత్రల తిరగరాతలు!

“తిరగరాత” అంటే తిరగేసి, తలకిందులు చేసి రాయడం అని నిశ్చియించుకున్నాను నాటపాకి అవసరార్థం.

ఈ తిరగరాతలు ఎప్పుడు మొదలయేయో నాకు తెలీదు కానీ Continue reading “పురాణపాత్రల తిరగరాతలు!”

బలివాడ కాంతారావుగారి “బూచీ.”

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు 3)

బలివాడ కాంతారావుగారికథలకోసం కథానిలయం సైటులో చూస్తూంటే “బూచీ” కనిపించింది. చూస్తూనే ఆనాటి భారతిలో ఆ శీర్షిక కళ్లకి కట్టింది. Continue reading “బలివాడ కాంతారావుగారి “బూచీ.””

ఉద్యమాలేం చేస్తాయి? (చర్చ)

ఐదేళ్ళక్రితం కె.యన్. మల్లీశ్వరిగారు నన్ను అడిగిన ప్రశ్నలూ, నేనిచ్చిన సమాధానలూ ఈరోజు గుర్తుకొచ్చేయి, బలివాడ కాంతారావుగారి బూచీ చదువుతుంటే. Continue reading “ఉద్యమాలేం చేస్తాయి? (చర్చ)”