పాతకథలు మళ్లి ఎందుకంటే

నిన్న నాకు పునర్జన్మ ఎత్తినంత ఆనందంగా గడిచింది. మిత్రులకు నామనఃపూర్వక ధన్యవాదాలు.

నేను ప్రచురిస్తున్న నావెనకటి కథలకి ఇంత ఆదరణ రావడం విశేషమే. ముఖ్యంగా ఒక అంశంతీసుకుని వచ్చిన వ్యాఖలు నాకు అరుదు. Continue reading “పాతకథలు మళ్లి ఎందుకంటే”

కంప్యూటరురచనలో పదచ్ఛేదం

తెలుగులో కలిపి రాయడం, గొలుసుకట్టు వ్రాత అలా ఉండగా, వ్యవహారంలో మాటాడుతున్నట్టు రాయడం వచ్చేక,  కంప్యూటరే వత్తులూ, కొమ్ములూ, గుడిదీర్ఘాలూ చూసుకుంటోంది కనక Continue reading “కంప్యూటరురచనలో పదచ్ఛేదం”

పురాణపాత్రల తిరగరాతలు!

“తిరగరాత” అంటే తిరగేసి, తలకిందులు చేసి రాయడం అని నిశ్చియించుకున్నాను నాటపాకి అవసరార్థం.

ఈ తిరగరాతలు ఎప్పుడు మొదలయేయో నాకు తెలీదు కానీ Continue reading “పురాణపాత్రల తిరగరాతలు!”

బలివాడ కాంతారావుగారి “బూచీ.”

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు 3)

బలివాడ కాంతారావుగారికథలకోసం కథానిలయం సైటులో చూస్తూంటే “బూచీ” కనిపించింది. చూస్తూనే ఆనాటి భారతిలో ఆ శీర్షిక కళ్లకి కట్టింది. Continue reading “బలివాడ కాంతారావుగారి “బూచీ.””

ఉద్యమాలేం చేస్తాయి? (చర్చ)

ఐదేళ్ళక్రితం కె.యన్. మల్లీశ్వరిగారు నన్ను అడిగిన ప్రశ్నలూ, నేనిచ్చిన సమాధానలూ ఈరోజు గుర్తుకొచ్చేయి, బలివాడ కాంతారావుగారి బూచీ చదువుతుంటే. Continue reading “ఉద్యమాలేం చేస్తాయి? (చర్చ)”

భరతనాట్యం నర్తకులు

భరతనాట్యం ఆదిగురువు నటరాజస్వామి. తరవాత భరతుడు శాస్త్రం రచించాడు.  మనకాలంలో నటరాజ రామకృష్ణ, వెంపటి చినసత్యం, రాజారెడ్డి రాధారెడ్డి, వెంపటి రవిశంకర్ వంటివారు  భరతశాస్త్రం అభ్యసించి, విశేషకృషి చేస్తున్నారు ఈ రంగంలో. Continue reading “భరతనాట్యం నర్తకులు”

బహుభాషావైదుష్యం, పుట్టపర్తివారి వాక్కులలో

వెనకటి టపా – బహుభాషాకోవిదులు తెలుగు రచయితలు – చూసినవారు మళ్ళీ చూడరన్న ఆలోచనవల్ల, Continue reading “బహుభాషావైదుష్యం, పుట్టపర్తివారి వాక్కులలో”