2. ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావుగారి “రసభంగం”

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు – 2)

ఆంధ్రపత్రిక, ఆంధ్రప్రభ, భారతి, తెలుగు స్వతంత్ర నేను చదివిన పత్రికలు. ఆంధ్రజ్యోతి తరవాత వచ్చింది. చందా కట్టి ఇంటికి తెప్పించుకునేవాళ్ళం. నాకు ఇష్టమైన ప్రతిరచయిత రాసిన ప్రతి కతా చదివేనని చెప్పలేను Continue reading “2. ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావుగారి “రసభంగం””

ప్రకటనలు

నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు శీర్షిక పరిచయం

నేను కథలు రాయడం మొదలుపెట్టినకాలంలోనో, అంతకు కొంచెం ముందో ప్రసిద్దులయిన రచయితలు, సుమారుగా 50, 60 దశకాలనాటి రచయితలు, Continue reading “నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు శీర్షిక పరిచయం”

1. సీతాకోక చిలుక (ఆరుద్ర)

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు – 1)

నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు ఉపశీర్షికతో ప్రారంభించిన ఈ ధారవాహినిలో మొదటిది ఇది. ఆదిలోనే హంసపాదు. కథలు అన్నాను కానీ నేను పరిచయం చేయబోతున్న మొదటి రచన కథ కాదు. Continue reading “1. సీతాకోక చిలుక (ఆరుద్ర)”