నా పిడియఫ్ సంచయం – 3

మన చరిత్ర ఏమిటి? .

కోట వెంకటాచలంగారు అంధ్రులు వేరు, ఆంద్రులు వేరు అంటూ, “నా పిడియఫ్ సంచయం – 3” ‌చదవడం కొనసాగించండి

అన్నమాచార్య చరిత్ర పీఠిక, వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు

 

వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు సాహిత్యంలో విస్తృత పరిశోదనలు జరిపి అనేక మౌలికగ్రంథాలు ప్రచురించిన పండితులు. తి.తి.దే.వారి ఆధ్వర్యంలో తాళ్లపాకవారి వారి వంశచరిత్ర, “అన్నమాచార్య చరిత్ర పీఠిక, వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు” ‌చదవడం కొనసాగించండి

మైత్రికి నిర్వచనం

“నీకు స్నేహితులు లేరా?”

మా బిల్డింగులో ఉన్న, నాకు కొన్నేళ్ళగా పరిచయం ఉన్న ఒక అమ్మాయి అడగడంతో నాకు అసలు స్నేహం అంటే ఏమిటి అన్న సందేహం కలిగింది. “మైత్రికి నిర్వచనం” ‌చదవడం కొనసాగించండి

ధమ్మపథంనుండి 10 ప్రవచనాలు.

నేను ధమ్మపథం చదవలేదు. నాకు 14, 15 ఏళ్ళప్పుడు ఏదో పుస్తకంలో చూసి కాపీ చేసుకున్న పది ప్రవచనాలు “ధమ్మపథంనుండి 10 ప్రవచనాలు.” ‌చదవడం కొనసాగించండి

శ్రీమదాంధ్ర బోజచరిత్రము.

గ్రంథకర్త చిలకపాటి వేంకట రామానుజశర్మగారు. 1911.

చిలకపాటి వేంకటరామానుజశర్మగారు  తెలుగులో రచించిన ఈ గ్రంధానికి ప్రసిద్ధ సంస్కత గ్రంథం భోజరాజు చరిత్ర మూలం. “శ్రీమదాంధ్ర బోజచరిత్రము.” ‌చదవడం కొనసాగించండి