సుళువులూ, సౌఖ్యాలూ

నాచిన్నతనంలో మేం అనుభవించిన సుళువులకీ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న సుళువులకీ చాలా తేడా Continue reading “సుళువులూ, సౌఖ్యాలూ”

ప్రకటనలు

స్వయంవరం

పూర్వకాలపు కథలు సీతాస్వయంవరం, ద్రౌపదీస్వయంవరంవంటివి అందరికీ తెలిసినవే. ఈనాడు మనకి కొత్తగా వచ్చిన భావజాలంతో Continue reading “స్వయంవరం”

నిడదవోలు వంశజులము మేము

సాధారణంగా ఇంటిపేర్లు విన్నప్పుడల్లా చుట్టరికాలు గుర్తొస్తాయి. పరిచయమైన ఇంటిపేరు కనిపిస్తే, ఫలానావారిని తెలుసా అని Continue reading “నిడదవోలు వంశజులము మేము”

ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చా??

కొంతకాలంగా ఈ సంప్రదాయం నాకు అయోమయంగా ఉంటోంది.  అడగొచ్చా అడగొచ్చా అంటూ అడిగినప్పుడల్లా నాకో సందేహం Continue reading “ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చా??”

పేరు వ్యక్తిత్వానికి చిహ్నము!!

మనం పెట్టుకునే, లేదా, అమ్మా నాన్నా పెట్టినపేరులమీద  రెండు టపాలు రాసేను. ఇప్పుడు మరిన్ని కొత్త ఆలోచనలు వచ్చేయి. ముఖ్యంగా ఆడవారిపేర్లు గత మూడు దశాబ్దాలలోనూ ఎన్ని రకాలుగా Continue reading “పేరు వ్యక్తిత్వానికి చిహ్నము!!”

ఒక ముఖ్య ప్రకటన

ఈరోజు “ఊకదంపుడు” టపాకింద “Meyilu” (దొంగపేరు అని తెలుస్తూనే ఉంది) వ్యాఖ్య చూడకపోతే చూడండి. ఇది రెండోసారి  ఇలాటి వ్యాఖ్య రావడం. Continue reading “ఒక ముఖ్య ప్రకటన”