ఎంతెంత దూరం!

ఈ ఉదయం మిత్రులొకరు తమ ట్రాక్టరుమీద ప్రయాణంకథ చెప్పేక, నాకు ఈకథ రాయాలనిపించింది. లేదు, నేను ట్రాక్టరు ఎక్కలేదు. ఇది సైకిలురిక్షా కథ. Continue reading “ఎంతెంత దూరం!”

తెలుగులో తెగలు

(మనలో మనమాట 33)

ముఖపుస్తకంలో విశేషాధరణ పొంందిందని ఇక్కడ పాఠకులకోసం . –

“మీరు తెలుగా?” Continue reading “తెలుగులో తెగలు”

రెండున్నర డాలర్లు బాకీ పడ్డాను!

(మనలో మనమాట 32)

పొద్దున్నే లేచి, మరో పని లేక లాండ్రీ చేసుకుందాం అని మాసినబట్టలబుట్ట తీసుకు Continue reading “రెండున్నర డాలర్లు బాకీ పడ్డాను!”

నేనూ, నా బ్రాహ్మణీకమూ …

(మనలో మనమాట – 32)

ఇక్కడ రాసిన అభిప్రాయాలు కొత్తవి కాదు. పాఠకులందరూ చెప్పుకుంటున్నవే. కాకపోతే ముఖపుస్తకంలో నిన్నా మొన్నా వచ్చిన టపాలమూలంగానూ, Continue reading “నేనూ, నా బ్రాహ్మణీకమూ …”

వంటింటి సంబరాలు – 2

నావంతుకి సంకురాత్రి సంబరాలు కూడా ఇవే అనుకోండి. కిందటేడు నా వంట చిట్కాలు కొన్ని చెప్పేను కదా. Continue reading “వంటింటి సంబరాలు – 2”

మనలో మనమాట 30 – scrabble ఆడ్డంలో కష్టసుఖాలు!

ఈ ఆటలో సుఖం చెప్పేముందు ఈనాటి జీవనశైలిలో సరదా లేక కాలక్షేపాలకి గల అత్యంత ప్రాధాన్యతగురించి రెండు మాటలు చెప్పాలి. Continue reading “మనలో మనమాట 30 – scrabble ఆడ్డంలో కష్టసుఖాలు!”

మనలో మాట 29 – సోయా వడీ వ్యవహారం

అసలు ఓం ప్రథమం పేరుతోనే వచ్చింది గొడవ సోయా వడి అని. ఈమధ్య బలవర్ధకం Continue reading “మనలో మాట 29 – సోయా వడీ వ్యవహారం”