“నేను నీకు సాయము చేయవచ్చునా?”

(మనలో మనమాట 36)

కొత్తగా ఈదేశం వచ్చేక నేర్చుకున్న కొత్త నుడికారం ఇది, may I help you?

ఈవిషయంలో ఇప్పటికీ నాకు సంపూర్ణమైన అవగాహన లేదు. ఏ దుకాణంలో అడుగు పెట్టినా Continue reading ““నేను నీకు సాయము చేయవచ్చునా?””

వంటింటి సంబరాలు – 3 అరిసెలు, సొజ్జప్పాలు

(మనలో మనమాట 35)

అరిసెలు, సొజ్జప్పాలూ సులభసాధ్యమైన వంటకాలు.

మొదట అందరూ ఎంతో ఇష్టపడే, ఎంతో కష్టం అని చెప్పుకునే అరిసెలగురించి  చెప్పుకుందాం. Continue reading “వంటింటి సంబరాలు – 3 అరిసెలు, సొజ్జప్పాలు”

ఎంతెంత దూరం!

(మనలో మనమాట 34)

ఈ ఉదయం మిత్రులొకరు తమ ట్రాక్టరుమీద ప్రయాణంకథ చెప్పేక, నాకు ఈకథ రాయాలనిపించింది. లేదు, నేను ట్రాక్టరు ఎక్కలేదు. ఇది సైకిలురిక్షా కథ. Continue reading “ఎంతెంత దూరం!”

తెలుగులో తెగలు

(మనలో మనమాట 33)

ముఖపుస్తకంలో విశేషాధరణ పొంందిందని ఇక్కడ పాఠకులకోసం . –

“మీరు తెలుగా?” Continue reading “తెలుగులో తెగలు”

రెండున్నర డాలర్లు బాకీ పడ్డాను!

(మనలో మనమాట 32)

పొద్దున్నే లేచి, మరో పని లేక లాండ్రీ చేసుకుందాం అని మాసినబట్టలబుట్ట తీసుకు Continue reading “రెండున్నర డాలర్లు బాకీ పడ్డాను!”

నేనూ, నా బ్రాహ్మణీకమూ …

(మనలో మనమాట – 32)

ఇక్కడ రాసిన అభిప్రాయాలు కొత్తవి కాదు. పాఠకులందరూ చెప్పుకుంటున్నవే. కాకపోతే ముఖపుస్తకంలో నిన్నా మొన్నా వచ్చిన టపాలమూలంగానూ, Continue reading “నేనూ, నా బ్రాహ్మణీకమూ …”

వంటింటి సంబరాలు – 2

నావంతుకి సంకురాత్రి సంబరాలు కూడా ఇవే అనుకోండి. కిందటేడు నా వంట చిట్కాలు కొన్ని చెప్పేను కదా. Continue reading “వంటింటి సంబరాలు – 2”