కథామాలతీయం.పిడియఫ్

ఈపోస్టు మళ్ళీ ముందుకి తీసుకురావాలి అని నాకు అనిపించి, మళ్లీ ప్రచురిస్తున్నాను.

కథామాలతీయం శీర్షికతో పొద్దు.నెట్ సంపాదకవర్గంతరఫున స్వాతికుమారి గారు నాతో జరిపిన ఇంటర్వూ పాఠకుల సౌకర్యార్థం ఒకే ఫైలులో ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, పొద్దు.నెట్ సౌజన్యంతో. – సం. మాలతి.

KathaMalatiyam

ప్రకటనలు

సంకలనాలసరదా హతము

ముందొక టపా రాసేను సంకలించడం ఓ శ్రమ అని. దానికి ఇది అనుబంధం అనుకోవచ్చు. ప్రత్యేకంగా Continue reading “సంకలనాలసరదా హతము”

పొడుపు కథలు

గోడమీద బొమ్మ,

గొలుసులబొమ్మ,

వచ్చేపోయేవారికి వడ్డించుబొమ్మ – తేలు Continue reading “పొడుపు కథలు”

మన రచయిత్రులు – ఒక పరిశీలన

నేను ఇంగ్లీషులో రాసిన  Telugu Women Writers, 1950-75 అన్న పుస్తకానికి  నేపథ్యం వివరించడానికి ఈ వ్యాసం. Continue reading “మన రచయిత్రులు – ఒక పరిశీలన”

రాహుల్ వెళ్ళల్ గానం, సంస్కారం.

గత రెండేళ్ళలో రాహుల్ వెళ్ళల్ గానం లక్షలమంది అభిమానులని సంపాదించుకుంది.

ఈయేడు తిరపతి దేవస్థానం బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంలో నిర్వహించిన విన్నపాలు వినవలె Continue reading “రాహుల్ వెళ్ళల్ గానం, సంస్కారం.”

“ఆరోజుల”నించి మళ్ళీ రావలసినవి …

ఔనౌను. ఆరోజులు రావు.

కార్లు లేని రోజులు రావు.

కంప్యూటర్లు లేని రోజులు రావు.

రంగుల టీవీ లేని రోజులు కూడా మళ్ళీ రావు. Continue reading ““ఆరోజుల”నించి మళ్ళీ రావలసినవి …”

వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు

శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు (1888-1950) కవి, విమర్శకులు, పరిశోధకులు, గ్రంథ పరిష్కర్తలూ, Continue reading “వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు”