ప్రతిఫలం ఇస్తే “మంచి”కథలు వస్తాయా?

జాలపత్రికలు ప్రతిఫలం ఇస్తే మంచికథలు వస్తాయని ఒక సాహితీప్రముఖుడు అన్నాక నాకు ఈ సందేహం వచ్చింది. “మంచి”కథ రాయడానికీ, అందుకొనబోయే Continue reading “ప్రతిఫలం ఇస్తే “మంచి”కథలు వస్తాయా?”

బలివాడ కాంతారావు సాహితీయానం

తూలిక.నెట్ లో బలివాడ కాంతారావుగారిమీద నేను రాసిన వ్యాసానికి బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయిగారి తెలుగుసేత వార్త Sunday Magazine ఏప్రిల్ 9, 2017 లో ప్రచురించబడింది. వార్త సౌజన్యంతో తిరిగి ఇక్కడ పాఠకులసౌకర్యార్థం ప్రచురిస్తున్నాను, చిన్న చిన్న సవరణలతో, ఉపయుక్తగ్రంథపట్టిక చేర్చి. Continue reading “బలివాడ కాంతారావు సాహితీయానం”

వ్యాసమాలతి నాల్గవ సంకలనము (సంస్కరించి)

గతవారం వ్యాసమాలతి నాల్గవ సంకనలము ప్రచురించేక, కొన్ని వ్యాసాలు వదిలేసినట్టు గమనించి, అది తొలగించేను. ఆ సంకలనం దింపుకున్నవాారు దయచేసి ఇది చూడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అసౌకర్యం కలిగించినందుకు చింతిస్తున్నాను.

వ్యాసమాలతి నాల్గవ సంపుటము

బలివాడ కాంతారావుగారి దగా పడిన తమ్ముడు సమీక్ష

సంస్కారం గల ఒకడు జపానుమీద బాంబు వేసిన రోజునే వంశధార నదీతీరాన సంస్కారం లేని ఒకమనిషి పదిహేను వందల పల్లీయులని Continue reading “బలివాడ కాంతారావుగారి దగా పడిన తమ్ముడు సమీక్ష”

పి. సత్యవతిగారి వ్యాసం – నిడదవోలు మాలతి

నాకథలు సమగ్రంగా పరిశీలించి పి. సత్యవతిగారు వ్రాసిన ఈవ్యాసం భూమిక స్త్రీవాద పత్రికలోనూ, తరవాత సత్యవతిగారు బ్లాగు రాగం భూపాలం లోనూ ప్రచురించబడింది. “స్వాతంత్ర్యానంతర రచయిత్రులు” అన్న శీర్షికతో 11 మంది రచయిత్రుల పరిశీలనావ్యాసాలలో ఇది ఒకటి. Continue reading “పి. సత్యవతిగారి వ్యాసం – నిడదవోలు మాలతి”

పురాణపాత్రల తిరగరాతలు!

“తిరగరాత” అంటే తిరగేసి, తలకిందులు చేసి రాయడం అని నిశ్చియించుకున్నాను నాటపాకి అవసరార్థం.

ఈ తిరగరాతలు ఎప్పుడు మొదలయేయో నాకు తెలీదు కానీ Continue reading “పురాణపాత్రల తిరగరాతలు!”

యు. సత్యబాల సుశీలాదేవి గారి “ఆ గదిలోనే.” (1931)

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు – 4)

నేను మొట్టమొదటిసారిగా యు. సత్యబాల సుశీలాదేవిగారు రాసిన “ఆ గదిలోనే” కథగురించి విన్నది 2006లో విశాఖపట్నంలో. రావిశాస్త్రిగారు మెచ్చుకున్నకథ అని విన్నాక ఈకథకోసం అప్పట్నుంచీ వెతుకుతూనే ఉన్నాను. Continue reading “యు. సత్యబాల సుశీలాదేవి గారి “ఆ గదిలోనే.” (1931)”