వ్యాసమాలతి నాల్గవ సంపుటము

వ్యాసమాలతి పేరుతో ఇంతవరకూ 3 సంపుటాలు ఉన్నాయి. ఇది నాలుగో మరియు ఆఖరి సంపుటం. ఇంతవరకూ ఆదరించినట్టుగానే ఇది కూడా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

వ్యాసమాలతి నాల్గవ సంపుటము

బలివాడ కాంతారావుగారి దగా పడిన తమ్ముడు సమీక్ష

సంస్కారం గల ఒకడు జపానుమీద బాంబు వేసిన రోజునే వంశధార నదీతీరాన సంస్కారం లేని ఒకమనిషి పదిహేను వందల పల్లీయులని Continue reading “బలివాడ కాంతారావుగారి దగా పడిన తమ్ముడు సమీక్ష”

పి. సత్యవతిగారి వ్యాసం – నిడదవోలు మాలతి

నాకథలు సమగ్రంగా పరిశీలించి పి. సత్యవతిగారు వ్రాసిన ఈవ్యాసం భూమిక స్త్రీవాద పత్రికలోనూ, తరవాత సత్యవతిగారు బ్లాగు రాగం భూపాలం లోనూ ప్రచురించబడింది. “స్వాతంత్ర్యానంతర రచయిత్రులు” అన్న శీర్షికతో 11 మంది రచయిత్రుల పరిశీలనావ్యాసాలలో ఇది ఒకటి. Continue reading “పి. సత్యవతిగారి వ్యాసం – నిడదవోలు మాలతి”

పురాణపాత్రల తిరగరాతలు!

“తిరగరాత” అంటే తిరగేసి, తలకిందులు చేసి రాయడం అని నిశ్చియించుకున్నాను నాటపాకి అవసరార్థం.

ఈ తిరగరాతలు ఎప్పుడు మొదలయేయో నాకు తెలీదు కానీ Continue reading “పురాణపాత్రల తిరగరాతలు!”

యు. సత్యబాల సుశీలాదేవి గారి “ఆ గదిలోనే.” (1931)

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు – 4)

నేను మొట్టమొదటిసారిగా యు. సత్యబాల సుశీలాదేవిగారు రాసిన “ఆ గదిలోనే” కథగురించి విన్నది 2006లో విశాఖపట్నంలో. రావిశాస్త్రిగారు మెచ్చుకున్నకథ అని విన్నాక ఈకథకోసం అప్పట్నుంచీ వెతుకుతూనే ఉన్నాను. Continue reading “యు. సత్యబాల సుశీలాదేవి గారి “ఆ గదిలోనే.” (1931)”

బలివాడ కాంతారావుగారి “బూచీ.”

(నాకు ఇష్టమైన పాతకథలు 3)

బలివాడ కాంతారావుగారికథలకోసం కథానిలయం సైటులో చూస్తూంటే “బూచీ” కనిపించింది. చూస్తూనే ఆనాటి భారతిలో ఆ శీర్షిక కళ్లకి కట్టింది. Continue reading “బలివాడ కాంతారావుగారి “బూచీ.””

మూర్ఖత్వం అంటే?

తివిరి ఇసుమున తైలంబు దీయవచ్చు

దవిలి మృగతృష్ణలో నీరు త్రాగవచ్చు

తిరిగి కుందేటి కొమ్ము సాధించవచ్చు Continue reading “మూర్ఖత్వం అంటే?”