లత – తెలుగుసాహిత్యచరిత్రలో ఒక ప్రభంజనం

1953లో “గాలిపడగలూ, నీటిబుడగలూ” అన్న 98 పేజీల చిన్నినవలతో తెలుగునాట తుఫాను రేపి తెలుగుపాఠకుల పెనునిద్దుర వదిలిస్తూ తనస్ఫూర్తిని ఘనంగా ప్రకటించుకున్నరచయిత్రి రెండక్షరాల పొట్టిపేరుగల లత. పూర్తిపేరు జానకీరమాక్రిష్ణవేణీ హేమలత. ఈనాడు చాలామంది పాఠకులకి తెన్నేటి హేమలతగా సుపరిచితం. Continue reading “లత – తెలుగుసాహిత్యచరిత్రలో ఒక ప్రభంజనం”

ప్రకటనలు

నా సంగీతప్రస్థానం

మొదట స్పష్టం చేయవలసింది ఇది సాహిత్యప్రస్థానంలా కాదు.  అంటే నేను సంగీతక్షేత్రంలో చేసిన కృషి అని కాదు. ప్రస్థానం అంటే ఎక్కడ మొదలుపెట్టి Continue reading “నా సంగీతప్రస్థానం”

ధనం కంటే బలవత్తరం అహం

ఇండియాలో స్త్రీలదుస్థితిగురించి కుప్పలుతిప్పలుగా ఉన్నాయి కథలు. మనదేశంలో మనం నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం, సరే. విదేశాల్లో కూడా ఇదే అభిప్రాయం చాలా బలంగా ఉంది. అదే అభిప్రాయాన్ని బలపరుస్తూ మనవాళ్ళు అవే కథలు చెప్తారు, అదేదో మనకి మాత్రమే ప్రత్యేకం అయినట్టు. ఇది నిజం కాదు అని అనడం లేదు నేను. Continue reading “ధనం కంటే బలవత్తరం అహం”

ఈ సంస్కృతి కృత్రిమం.

సాధారణంగా మనం సంస్కృతి అన్నపదం ఒకజాతికో, ఒకదేశానికో చెందిన తినే తిండి, కట్టే బట్టా, తలదాచుకోడానికో ఇల్లూ, ఆచారాలు, పద్ధతులు, నీతినియమాలు వంటి Continue reading “ఈ సంస్కృతి కృత్రిమం.”

మీకు వివక్ష కనిపిస్తోందా?

ఏ విషయమైనా చక్కగా తెలుసుకోవాలంటే మన పరిశీలనాదృష్టి సమగ్రం సమతుల్యం కావాలి. రెండు కథలు చెప్తాను. Continue reading “మీకు వివక్ష కనిపిస్తోందా?”

G.V. Sitapati: History of Telugu Literature. పరిచయం

గిడుగు వెంకట సీతాపతిగారు ఇంగ్లీషులో తెలుగు సాహిత్యచరిత్ర రచించిన గ్రంథం ఇది. Continue reading “G.V. Sitapati: History of Telugu Literature. పరిచయం”

విదుషి బుఱ్ఱా కమలాదేవిగారు

బుఱ్ఱా కమలాదేవిగారి పేరు నాకు చాలాకాలంగా పరిచితమే అయినా దురదృష్టవశాత్తూ వారి పుస్తకాలేమీ నాకు దొరకనందున చదవడం పడలేదు. Continue reading “విదుషి బుఱ్ఱా కమలాదేవిగారు”