మన రచయిత్రులు – ఒక పరిశీలన

నేను ఇంగ్లీషులో రాసిన  Telugu Women Writers, 1950-75 అన్న పుస్తకానికి  నేపథ్యం వివరించడానికి ఈ వ్యాసం. Continue reading “మన రచయిత్రులు – ఒక పరిశీలన”

ప్రకటనలు

రాహుల్ వెళ్ళల్ గానం, సంస్కారం.

గత రెండేళ్ళలో రాహుల్ వెళ్ళల్ గానం లక్షలమంది అభిమానులని సంపాదించుకుంది.

ఈయేడు తిరపతి దేవస్థానం బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంలో నిర్వహించిన విన్నపాలు వినవలె Continue reading “రాహుల్ వెళ్ళల్ గానం, సంస్కారం.”

“ఆరోజుల”నించి మళ్ళీ రావలసినవి …

ఔనౌను. ఆరోజులు రావు.

కార్లు లేని రోజులు రావు.

కంప్యూటర్లు లేని రోజులు రావు.

రంగుల టీవీ లేని రోజులు కూడా మళ్ళీ రావు. Continue reading ““ఆరోజుల”నించి మళ్ళీ రావలసినవి …”

వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు

శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు (1888-1950) కవి, విమర్శకులు, పరిశోధకులు, గ్రంథ పరిష్కర్తలూ, Continue reading “వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు”

మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రిగారి “కులాసా” కథ

వెనకటి టపాలో చెప్పిన రెండో సంకలనం మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రిగారి చిత్రశాల లో ఈ కథ ఒకటి.

ఆవ్యాసంలో చెప్పినట్టు ఈ సంకలనంలో కథలు నాకు అట్టే ప్రత్యేకంగా అనిపించలేదు కానీ ఈ కులాసా కథ మాత్రం చాలా ఆలోచించేలా చేసింది. నిజానిక నాలుగు రోజులతరవాత ఇవాళే నా ఆలోచనలు ఒక కొలిక్కి వచ్చేయి.

Continue reading “మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రిగారి “కులాసా” కథ”

ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి కథలు

ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రిగారి కథలు చదివేక, అవి మొదట నాకు  నచ్చలేదు. ఎందుకు నచ్చలేదో చెప్పడానికే మొదలు పెట్టేను. తీరా మొదలుపెట్టేక, Continue reading “ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి కథలు”

నా సంగీతప్రస్థానంలో మరో మెట్టు

ఇది నాసంగీతప్రస్థానం పోస్టుకి కొనసాగింపు అనుకోవచ్చు.

జేసుదాస్ గానం అంటే నాకు ఇష్టం ఉందీ, లేదూ పద్ధతిలో సాగుతోంది. 80లలో మొదలు పెట్టేను. Continue reading “నా సంగీతప్రస్థానంలో మరో మెట్టు”