కొడవంటి నరసింహంగారి ఎక్కడినుండి ఎక్కడికి సమీక్ష

విశ్వరూపదర్శనము అన్న ఉపశీర్షికతో వెలువడిన ఈ గ్రంథానికి 1957లో ఆంధ్రవిశ్వకళాపరిషత్తు  విజ్ఞానవ్యాప్తినాశించి బహుమతి Continue reading “కొడవంటి నరసింహంగారి ఎక్కడినుండి ఎక్కడికి సమీక్ష”

ప్రకటనలు

శ్రీమదాంధ్ర బోజచరిత్రము.

గ్రంథకర్త చిలకపాటి వేంకట రామానుజశర్మగారు. 1911.

చిలకపాటి వేంకటరామానుజశర్మగారు  తెలుగులో రచించిన ఈ గ్రంధానికి ప్రసిద్ధ సంస్కత గ్రంథం భోజరాజు చరిత్ర మూలం. Continue reading “శ్రీమదాంధ్ర బోజచరిత్రము.”

విదుషి బుఱ్ఱా కమలాదేవిగారు

బుఱ్ఱా కమలాదేవిగారి పేరు నాకు చాలాకాలంగా పరిచితమే అయినా దురదృష్టవశాత్తూ వారి పుస్తకాలేమీ నాకు దొరకనందున చదవడం పడలేదు. Continue reading “విదుషి బుఱ్ఱా కమలాదేవిగారు”

యోగవాసిష్ఠము పరిచయం నామమాత్రంగా

నామమాత్రంగా అని ఎందుకంటున్నానంటే నేనింకా చదవడం పూర్తి చేయలేదు. ఇప్పుడప్పుడే పూర్తి చేసే ఆశల్లేవు కూడా. ఇది పెద్ద పుస్తకం. 3 వేల పేజీలు, అంటే నాప్రాణానికి 3 లక్షలపేజీలకింద లెఖ్ఖ. Continue reading “యోగవాసిష్ఠము పరిచయం నామమాత్రంగా”

అంగర వెంకట కృష్ణారావుగారి పోయిన పుటలు

(నాకు ఇష్టమైన కథలు 5)

నాకు తరుచూ గుర్తొచ్చే కథల్లో ఒకటి ఈ “పోయిన పుటలు”. మార్చి 1952 భారతి సాహిత్యపత్రికలో ప్రచురించినది. ముఖ్యంగా ముగింపు బలంగా నాటుకుపోయి, సదా నామనసులో మెదుల్తూంది.

Continue reading “అంగర వెంకట కృష్ణారావుగారి పోయిన పుటలు”

బలివాడ కాంతారావుగారి దగా పడిన తమ్ముడు సమీక్ష

సంస్కారం గల ఒకడు జపానుమీద బాంబు వేసిన రోజునే వంశధార నదీతీరాన సంస్కారం లేని ఒకమనిషి పదిహేను వందల పల్లీయులని Continue reading “బలివాడ కాంతారావుగారి దగా పడిన తమ్ముడు సమీక్ష”

వెనకటి నేను! – ప్రతి ధ్వనులుసంకలనంమీద సమీక్ష

వెనకటి నేను!

1969nm

ఈ శీర్షికలో నేను గతంలో రాసిన కొన్ని – ప్రచురించనవీ, ప్రచురించినా పదిమంది కళ్ళా పడనివి – మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. వాటిమీద ఈనాటి నావ్యాఖ్యలు చేరుస్తాను అవసరమనుకున్నచోట. Continue reading “వెనకటి నేను! – ప్రతి ధ్వనులుసంకలనంమీద సమీక్ష”