నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు. మాటామంతీ, పిచ్చాపాటీ

నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు (1 December 1908 – 13 March 1985) దేశవిదేశీ సాహిత్యాలతో విశేష పరిచయం గల తొలితరం పాత్రికేయులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రభ సంపాదకులుగా, ఆ తరవాత ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులుగా Continue reading “నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు. మాటామంతీ, పిచ్చాపాటీ”

ప్రకటనలు

నండూరి రామమోహనరావు. వ్యాఖ్యావళి సంకనం. (సమీక్ష)

నండూరి రామమోహనరావుగారు 1962-1994 మధ్య ఆంధ్రజ్యోతిలో రాసిన నూరు సంపాదకీయాలసంకలనం ఈ వ్యాఖ్యావళి. గ్రంథకర్తే రాసినట్టు, సాధారణంగా సంపాదకీయాలూ వెలువడిన రోజులలోనే అట్టేమంది చదవరు. ఇలా విడిగా Continue reading “నండూరి రామమోహనరావు. వ్యాఖ్యావళి సంకనం. (సమీక్ష)”

కన్నడ కథానికలు సంకలనం. (సమీక్ష)

అనువాదాలంటే అట్టే ఆసక్తి లేకపోయినా ఈసంకలనం చదవాలనిపించడానికి మొదటికారణం అనువాదకురాలు శార్వాణిగారు. సుమారుగా నేను రచన ప్రారంభించేనాటికే పత్రికలలో ప్రముఖంగా కనిపించినవారు కావడం. రెండోకారణం Continue reading “కన్నడ కథానికలు సంకలనం. (సమీక్ష)”

చంద్రలత దృశ్యాదృశ్యం నవలకి నాస్పందన.

ఇది సమీక్ష కాదు. చదువుతుంటే నాలో కలిగిన స్పందన మాత్రమే. ఆలోచనలు,  సమీక్ష, పరిచయం అనకుండా స్పందన అనడానికి కారణం ఉంది. ఇటీవలికాలంలో Continue reading “చంద్రలత దృశ్యాదృశ్యం నవలకి నాస్పందన.”

క్రొవ్విడి లక్ష్మన్నగారు. కొండవాడుకథ

నా హైస్కూలు రోజుల్లో భారతి మాసపత్రికలో శ్రీ క్రొవ్విడి లక్ష్మన్నగారి కథలు చదివేను. కథలన్నీ గుర్తు లేవు కానీ ఒక కథ “హిమగిరితనయే” మాత్రం మనసులో Continue reading “క్రొవ్విడి లక్ష్మన్నగారు. కొండవాడుకథ”

శివుడాజ్ఞ కథమీద లక్ష్మి వసంతగారి విశ్లేషణ

సమీక్ష యథాతథంగా –

మాలతి గారూ ,
మీరే అనువదించిన మీ శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే కథ చదివాను రాత్రి..మళ్ళి, మరో సారి చదివాను..ఇలా ఇంతగా ఆలోచింపచేసే కథ ఈ మధ్య చదవలేదు Continue reading “శివుడాజ్ఞ కథమీద లక్ష్మి వసంతగారి విశ్లేషణ”

నోరివారి వాఘిరా సమీక్ష

అజంతాగుహలు కేంద్రంగా సాగిన చిన్న నవల ఇది.  130 పుటలు. అజంతాగుహలగురించి చాలామందే విని ఉన్నా Continue reading “నోరివారి వాఘిరా సమీక్ష”