శీలా సుభద్రాదేవి. భిన్నప్రవృత్తుల సహజదృశ్యాలు (వ్యాసం)

శీలా సుభద్రాదేవిగారు రచించిన భిన్నప్రవృత్తుల సహజదృశ్యాలు, నిడదవోలు మాలతికథలు విపులవిశ్లేషణాత్మకవ్యాసం నాకథలమీద ఇది.

ఈవ్యాసం నాకు ప్రత్యేకంగా నచ్చిన కారణాలు చెప్తాను. మంచివ్యాసానికి కావలసిన లక్షణాలున్న వ్యాసం ఇది. Continue reading “శీలా సుభద్రాదేవి. భిన్నప్రవృత్తుల సహజదృశ్యాలు (వ్యాసం)”

కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులుగారి లేపాక్షి నవల

చారిత్ర్యకమగు నవల అని ఉపశీర్షిక. విజయనగరరాజులకాలంలో జరిగినట్టు చిత్రించేరు.  ప్రచురణ 1969లో.

మనసంస్కృతిలో ప్రసిద్ధమైన చతుష్షష్టికళలలో పాషాణకళగా పేర్కొన్న శిల్పకళ మేధాసంపన్నం. శిల్పాగమ, జ్యోతి, వాస్తు, సంగీత, నాట్య, యాగాది బహువిద్యలను Continue reading “కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులుగారి లేపాక్షి నవల”

పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మగారి చంద్రునికో నూలుపోగు నవల

ఇల్లాలిముచ్చట్ల రచయితగా సుబ్రహ్మణ్యశర్మగారిని తెలియని తెలుగు పాఠకులు లేరనే అనుకుంటాను. ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులుగా దాదాపు రచయితలందరికీ పరిచితులే. 

చంద్రునికో నూలుపోగు నవలలో తమదైన శైలిలో నలుగురు మిత్రులు, ఒక మిత్రురాలిజీవితాలను Continue reading “పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మగారి చంద్రునికో నూలుపోగు నవల”

పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి ప్రాచీన గాథాలహరి సం. 5

వెనక 3వ సంకలనం పరిచయం చేసేను. ఇది 5వ సంకలనం. ప్రచురణ 1967లో.  వెనకటి వ్యాసంలో పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి భాషాపాటవం, ప్రతిభావంతమైన శైలిగురించి వివరంగానే రాసేను కనక ఈపరిచయం సంక్షిప్తంగా ముగిస్తాను. (వెనకటి పరిచయానికి లింకు ఇక్కఢ)

పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారు తమ ముందుమాటలో ప్రస్తావించిన కొన్ని సంగతులు ఇలా ఉన్నాయి. మొదటిది –  ఒక సంఘటననో, సన్నివేశాన్నో, శ్లోకాన్నో తీసుకుని, వేర్వేరు రీతులలో కథానికలుగా వ్రాసేరు. రెండోది, తాము ప్రచురించ దలచిన మూడు Continue reading “పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి ప్రాచీన గాథాలహరి సం. 5”

అడివి బాపిరాజుగారి కథలు, నవల

1940వ దశకంలో భావకవిత్వం ప్రముఖంగా వెల్లివిరుస్తున్నరోజులలో భావకవులకథలు, నవలలలో ఆ భావకవిత్వపు ఛాయలు విస్తృతంగా కనిపిస్తాయి. అలాటి రచయితలలోఅడివి బాపిరాజుగారు ఒకరు. సుకుమారమైన మనోగతభావాలు, Continue reading “అడివి బాపిరాజుగారి కథలు, నవల”

నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు. మాటామంతీ, పిచ్చాపాటీ

నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు (1 December 1908 – 13 March 1985) దేశవిదేశీ సాహిత్యాలతో విశేష పరిచయం గల తొలితరం పాత్రికేయులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రభ సంపాదకులుగా, ఆ తరవాత ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులుగా Continue reading “నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు. మాటామంతీ, పిచ్చాపాటీ”

నండూరి రామమోహనరావు. వ్యాఖ్యావళి సంకనం. (సమీక్ష)

నండూరి రామమోహనరావుగారు 1962-1994 మధ్య ఆంధ్రజ్యోతిలో రాసిన నూరు సంపాదకీయాలసంకలనం ఈ వ్యాఖ్యావళి. గ్రంథకర్తే రాసినట్టు, సాధారణంగా సంపాదకీయాలూ వెలువడిన రోజులలోనే అట్టేమంది చదవరు. ఇలా విడిగా Continue reading “నండూరి రామమోహనరావు. వ్యాఖ్యావళి సంకనం. (సమీక్ష)”