నాకథా సంకలనాలు – మరోసారి తప్పులు దిద్దుకుని ..

మూడు రోజులక్రితం విన్నకోట నరసింహారావుగారు తెలుగు తూలిక ఇటీవలే చూసేననీ, నాకథాసంకలనాలు డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదివేననీ రాస్తూ, వాటిలో పొరపాట్లు విపులంగా ఒక పేజీలో రాసి నాకు మెయిలు చేసేరు. ఆయన నాకథలు చదివినందుకు పరమానందమూ, Continue reading “నాకథా సంకలనాలు – మరోసారి తప్పులు దిద్దుకుని ..”

కాశ్మీరదీపకళిక ఐపాడ్, ఐఫోనులలో!

ఆచార్య నాయని కృష్ణకుమారిగారి కాశ్మీర దీపకళిక చాలామంది పాఠకులకి సుపరిచితం. ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం బజారులో దొరుకుతోందో లేదో నాకు తెలీదు కానీ గ్రిద్దలూరు విజయకృష్ణగారు మొత్తం పుస్తకాన్ని డిజిటలైజు చేసి ఐపాడ్, ఐఫోనులలో చదువుకోగల వసతి కల్పించేరు. Continue reading “కాశ్మీరదీపకళిక ఐపాడ్, ఐఫోనులలో!”

నాకవితలసంకలనం!

నాకవితలు సంకలనం చేయడానికి సంకోచించేను చాలా కాలం. కానీ కనీసం వీటిలో కొన్నిటిని కొందరు ఆదరించేరు. కొన్ని పత్రికలు ప్రచురించేయి. అంచేత, సాహసించి, కవితామాలతి కూడా నాసంకలనాల పుటలో పెట్టడానికి నిశ్చయించేను. ఈ పుస్తకానికి మాలతీలత ఫొటో వేయాలని ఉంది కానీ నాకెక్కడా దొరకలేదు. ప్చ్.

కవితామాలతి

కిండిల్ పుస్తకాలు – ప్రచురణలో నా అనుభవాలు.

ఆ మధ్య కొందరు నేను ప్రచురించుకున్న పుస్తకాలగురించి అడిగేరు. మీలో కొందరికైనా తెలిసే ఉంటుంది నా పుస్తకాలు రెండు అమెజాన్.కాంలో ఉన్నాయని. అవి నేను CreateSpace.com ద్వారా కూర్చి ప్రచురించేను. నిజానికి All I Wanted was to read సంకలనం నామొదటి ప్రయత్నం. అది పి.ఓ.డి. (publish on demand) ప్రచురణ. ఎలా పని చేస్తుందో చూడ్డానికి మాత్రమే తయారు చేసింది అది. Continue reading “కిండిల్ పుస్తకాలు – ప్రచురణలో నా అనుభవాలు.”

ఎన్నెమ్మకతలు – 2 (పిడియఫ్)

ఎన్నెమ్మ కతలు పేరుతో, కొత్తపాళీ ముందుమాటతో ఒక సంకలనం వెలువడింది ఇదివరలో. నాసాహిత్యం పిడియఫ్ లో పేజీ చూడండి.

ఇది రెండో సంకలనం. యథాశక్తి అక్షరదోషాలు, వ్యాకరణదోషాలు దిద్ది, 32 కతలు ఈ సంకలనంగా కూర్చేను. అన్నట్టు ఇందులో లింకులు కూడా పని చేస్తున్నాయి మీ సౌకర్యార్థం!

ఎన్నెమ్మకతలు 2