నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు. మాటామంతీ, పిచ్చాపాటీ

నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు (1 December 1908 – 13 March 1985) దేశవిదేశీ సాహిత్యాలతో విశేష పరిచయం గల తొలితరం పాత్రికేయులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రభ సంపాదకులుగా, ఆ తరవాత ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులుగా Continue reading “నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు. మాటామంతీ, పిచ్చాపాటీ”

అక్షరస్థితి

  1. చుక్కలు గీతలై, అక్షరాలై
    పదాలై వాక్యాలై
    పేరాగ్రాఫులై, పేజీలై
    ఏరులై పరుగులు పెడుతున్నాయి..

మంది మీరినఇంట మజ్జిగలా
భావాలు నీరు నీరయి
పలుచన పలుచనై పారుతూపోతున్నాయి.
నల్దిక్కులా గాలివాటుగా కొట్టుకుపోతున్నాయి.

నేనేమి చెప్పబోయేనో నాకే తెలీదు.

౦౦౦
(ఏప్రిల్ 10, 2019)

1.స్థితప్రజ్ఞుడు

రాసినది పోస్టు చేయకుండా నిగ్రహించుకోగలవాడు

పోస్టు చూసీచూడకమున్నే వ్యాఖ్య రాయాలన్న కుతి తట్టుకోగలవాడు

వ్యాఖ్యలు చూచి చలించనివాడు

ఖాతా deactivate చేసి తిరిగి చూడనివాడు

మరియు ఖరాఖండీగా మూసివేయగలవాడు

పొసగనిచోట ఉబికివచ్చు ఆంగ్లపదాలను ఆచిపట్టి ఆపగలవాడు

ఆ స్థితప్రజ్ఞులకు ఇవే నా జేజేలు.  

000

(ఏప్రిల్ 10. 2019)

దార్శనికకథారచయిత్రి ఇల్లిందల సరస్వతీదేవిగారు. శీలా సుభద్రాదేవిగారి వ్యాసం.

ఇల్లిందల సరస్వతీదేవిగారు నాకు ఒకతరంముందటి రచయిత్రి. సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఆవిడ మొదటికథ ప్రచురించేనాటికి నాకు రెండేళ్ళు.

ఈనాటి పాఠకులలో చాలామందికి ఈపేరు తెలియకపోవచ్చు. వెనకటి నిజానికి ముందటి అనాలి, కథకులు అంటే తెలుగుకథలు చదివేవారు కూడా ఓ పది, పదిహేను పేర్లు చెప్పగలరు, కానీ ఆరోజులు ప్రతిభావంతంగా కథలు రాసి పేరు తెచ్చుకున్న రచయితలగురించి ఈనాడు మాటాడుకోడం తక్కువే. ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్న సామాజిక ప్రయోజనంతోపాటు సామాజిక అవాగాహనతో ఎంచదగ్గ రచనలు చేసి సాహిత్యంలో ఉత్తమస్థాయి చేరుకున్నారు.

ఈనాడు అనేకులు ప్రస్తుతం వస్తున్న పుస్తకాలు విరివిగా కొని చదువుతున్నారు, ఈనాటి సమాజంగురించి సమగ్రమైన అవగాహన ఏర్పర్చుకుంటున్నారేమో కూడా. మనకాలానికి ముందటిరచయితల రచనలు కూడా చదవాలి. అలాటివారు ఉన్నారని తెలుసుకోవాలి. వారిరచనలు స్ఫూర్తిదాయకం అని గ్రహించాలి.

ఇలాటి కృషి చేస్తున్నవారు అట్టే లేరు కానీ అస్సలు లేరని చెప్పడానికి లేదు. కొంతకాలం క్రితం సత్యవతిగారు స్వాతంత్ర్యానంతర రచయిత్రులను పరిచయం చేస్తూ వ్యాసాలు రాసేరు.

మళ్ళీ ఇప్పుడు శీలా సుభద్రాదేవిగారు అలాటి కార్యానికి పూనుకోడం ముదావహం.

ఏప్రిల్, 2019, పాలపిట్ట పత్రికలో శీలా సుభద్రాదేవిగారు రాసిన వ్యాసం

చూడండి.

ఇల్లిందల సరస్వతీదేవిగారి పుస్తకాలు బజారులో దొరుకుతున్నాయో లేదో నాకు తెలీదు. కానీ ప్రతి గ్రంథాలయంలోనూ తప్పకుండా ఉంటాయి. నేను లైబ్రరీలోంచి తెచ్చుకునే చదివేను. హెచ్చరిక. కొన్న పుస్తకాలు అటకెక్కించేయవచ్చు కానీ లైబ్రరీపుస్తకం అయితే అలా వీలులేదు కనక తప్పక చదువుతారు.

 దార్శనిక కథారచయిత్రి ఇల్లిందల సరస్వతీదేవిగారు

(ఏప్రిల్ 6, 2019)