అత్యంత సన్నిహితులు

వారంరోజులుగా రాళ్ళు పేల్చినఎండ తగ్గుముఖం పట్టినట్టుంది. రాత్రి కుండపోతగా కురిసిన వాన తగ్గి తుంపర్లు మాత్రం పడుతున్నాయి సన్నగా.

ఆస్పత్రిపక్కమీద పడుకుని సుమిత్ర కిటికీలోంచి చూస్తూ ఆలోచిస్తోంది. మామూలుగా అయితే నాలుగున్నర మైళ్ళు నడిచేసును ఇలాటిసమయాల్లో, కాలికి కట్టూ, మెళ్ళో పట్టెడా, పక్కఎముకల్లో పోట్లూ లేకపోతే. కదిలినప్పుడల్లా ప్రాణం జివ్వున లాగేస్తోంది. ఒళ్ళంతా పచ్చి పుండు. అలాగే నెమ్మదిగా రవంత ఓపిక తెచ్చుకుని పక్కకి తిరిగింది కిటికీదిశగా. Continue reading “అత్యంత సన్నిహితులు”

నే రాసిందీ మీరు చూసిందీ ఒకటేనా, ఒకటే కావాలా?

అమెరికన్ రచయిత్రి, Flannery O’Connor, I write to learn what I know అన్నారు. అంటే తనకి తనే తనకు గల జ్ఞానాన్ని పరీక్షకి పెట్టుకుంటున్నారనుకుంటాను. 

నా డాలరుకో గుప్పెడు రూకలుమీద రాధికగారి వ్యాఖ్య చూసినతరవాత నాకూ అలాటి జిజ్ఞాసే కలిగింది.  రాధికగారి వ్యాఖ్య ఎత్తి చూపిన కోణం నాకు తట్టలేదు నేను ఆకథ రాసినప్పుడు పిల్లల మనస్తత్త్వం ఆవిష్కరించాలనుకోలేదు. కొంతకాలం మనం పుట్టినవూరికి దూరం అయింతరవాత మనదృక్కోణాలలోనే మార్పు వస్తుందని, మనమే మనవాళ్లని నమ్మలేకపోతున్నాం అనీను.  (మీరెవరితాలూకు కథలో సర్దార్జీ ఉదంతం కూడా ఇలాటిదే. నిజంగా జరిగింది కూడాను!)

పై వ్యాఖ్యానం చదివినప్పుడు నాకు మరో విషయం గుర్తొచ్చింది. నేను నాలుగేళ్లకిందట ఒక ప్రముఖ రచయిత్రిగారి కథ అనువాదం చేస్తే, నేను ఆకథని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదన్నారు ఆమె. మనం అనుకున్నది ఒకటీ అయిందొకటీ అయినప్పుడు అయ్యవారిని చెయ్యబోతే కోతి అయిందన్న సామెత వాడతాం. కాని ఎల్లవేళలా కోతి కాదేమో, మరో మంచి అయ్యవారే తయారవుతారేమో.🙂

మీరు రచయితలు. మీరేమంటారు మరి?

మీరెవరితాలూకు!

మీరెవరితాలూకు!

“ఆవిడెవరూ? ఒక్కరే వచ్చినట్టున్నారు. ఎక్కడా చూసినట్టు లేదు?” అన్నారొకావిడ వెనకవరసలో కాస్త ఎడంగా కూర్చున్నావిడనుద్దేశించి.
పది కళ్లు అటు తిరిగేయి పొద్దుతిరుగుడుపువ్వుల్లా.
“ఆవిడా? కౌశికిగారు. మీకు తెలీదూ? అదే మన పిచ్చికుంట్ల గారు సుబ్బరామయ్యలేరూ. ఆయనభార్య. నాకూ తెలీదు అంబరీషుగారు చెప్పేవరకూ” అంది అంబరీషుగారి భార్య.

అమెరికాలో అదొక మహానగరం. స్థలం ఒక ఆలయప్రాంగణం. అక్కడ చేరినజనం తెలుగుజాతీయులు.
సందర్భం సంక్రాంతి సంబరాలు.
హాలంతా కోలాహలంగా వుంది – పట్టుచీరెల రెపరెపల్తో, పంజాబీ కుర్తాల్తో, షెర్వాణీలతో, పువ్వులపరికిణీల్లో జీన్లకలవాటుపడ్డ కాళ్లమూలాన కలిగిన తొట్రుపాటుతో, అదిచూసి తలలు నెరిసిన తల్లులనవ్వుల్తో అచ్చంగా మన వూళ్లలోలాగే.
ఆడవారంతా ఓపక్కనా, మగవారు మరోపక్కనా చేరి మంతనాలాడుకుంటున్నారు, ఇంగ్లీషూ, తెలుగూ, హిందీ కలగాపులగంగా, ఉగాదిపచ్చడికి దీటు రాగల నుడికారంతో.
పిల్లలు చిన్నచిన్నగుంపులుగా తమతమ తరగతుల్నిబట్టీ, సరదాల్నిబట్టీ జట్లు జట్లుగా విడిపోయి గలగల తిరిగేస్తున్నారు హుషారుగా.

మగవాళ్లలో మధ్యవయస్కులు పిల్లల కాలేజీచదువులగురించీ, వాటికయే ఖర్చులగురించీ వాదించుకుంటున్నారు. ఆస్థాయి దాటినవారు తాము పెంచి పెద్ద చేసిన పిల్లలు ముందు ముందు తమని ఆదుకుంటారా, …కోరా, …కోకపోతే తమరేం చేయాలి వంటి సాధకబాధకాలు చర్చించుకుంటున్నారు.
మధ్యలో మగవారు తమతాలూకూ ఆడవారిని తాళాలేవీ, పిల్లలేరీ, నీకిచ్చినకాయితాలేవీ లాటివి అడగడానికొచ్చి, ఆపక్కనా ఈపక్కనా వున్నవారు ఎవరో, ఎవరు ఎవరికేమవుతారో తెలుసుకుని
తృప్తిగా వెనక్కి మళ్లుతున్నారు. …
ఆ ప్రజాసమూహం మధ్య, ధ్వజస్థంభంలా కాకపోతే తామరాకుమీద నీటిబొట్టులా అందరిలో కలిసిపోతూ, విడిపోతూ, అందరికీ అయినదానిలాగానూ, ఎవరికీ కానిదానిలాగానూ సీదాగా తిరుగుతున్నారు పంకజంగారు.
సభ మొదలయింది. వేదికమీదికి దీక్షితులుగారు విజయం చేశారు.
“మామూలుగా ఇలాటివేడుకల్లో ఉపన్యాసాలుండవు కాని కార్యదర్శి పెద్దిరాజుగారు సంక్రాంతి విశేషం ఏమిటో నాలుగు ముక్కల్లో చెప్పమన్నారు. అంచేత రంగమ్మీదికొచ్చేను. మీలో చాలామందికి నన్ను సుబ్బలక్ష్మిగారి హబ్బీగానే తెలుసు. మాతల్లితండ్రులు బారసాలనాడు నాకు చేసిన నామకరణం అభిరామదీక్షితులు. …”

మూడోవరసలోంచి ఎవరో విశ్వాదాభిరామ వినురవేమా అంటూ దీర్ఘం తీసారు. దీక్షితులు అటుతిరిగి, “లేదు నాయనా, ఆ అభిరాముణ్ణి కాను. కనీసం దాయాదులం కూడా కాం.” అన్నారు. ప్రేక్షకులు నిశ్శబ్దంగా నవ్వేరు. దీక్షితులుగారు సంక్రాంతి పదానికి అర్థం, విశేషాలు గబగబ నాలుగంటే నాలుగు ముక్కల్లో చెప్పి పరువు దక్కించుకున్నారు.
తరవాత నలుగురు పిల్లలు స్టేజిమీదికొచ్చి మాతెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ పాడేరు. తరవాత వరసగా పిల్లలు స్టేజీ ఎక్కడం, దిగడంతో ఓఅరగంట గడిచింది. స్టేజిమీద పాడుతున్నమరియు ఆడుతున్న పిల్లలు ఎవరు ఎవరితాలూకో స్టేజిముందు తిరగాడుతున్న కెమేరాలనిబట్టీ, స్టేజికీ కాస్త ఎడంగా నిలబడి దిలాసా కబుర్లాడుకుంటున్నవారినిబట్టీ విశదం అవుతోంది. కాస్త చురుకుపాలు ఎక్కువైనవాళ్లు పందేలు కాస్తున్నారు ఎవరెవరితాలూకు అయివుండొచ్చో, అలా అనుకోడానికి కారణాలేమిటో వివరిస్తూ.
మూడోవరసలో వున్న సుందరిగారు, “అదుగో ఆచివరనున్న పాప మాపెదనాయన మూడోకూతురు మనమరాలు,” అంది పక్కననున్నావిణ్ణి మోచేత్తో పొడిచి.
ఆపక్కనున్నావిడ ఉలిక్కిపడి, సర్దుకుని, “ఇటు చూడండి, వీరయ్యగారివెనకాలున్న ఉంగరాలజుత్తు కుర్రాడే నేను మీకు ఇందాకా చెప్పింది. మాపొరుగూరు చంద్రయ్యగారి బామ్మర్ది. మీ చెల్లెలికొడుక్కి ఈడూ జోడూను” అంది మరోచివరున్న చిన్నవాణ్ణి వేలెత్తి చూపుతూ.
అలా చూపబడిన చిన్నవాడు వాళ్లవరస గమనించి పక్కకి తప్పుకున్నాడు అప్రసన్నంగా.
“నేను అభిరామ్‌గారి వైఫుని” అంది సుందరిగారికి అటుపక్కనున్నావిడ కణ్వశ్రీగారి కోడలు.
సుందరిగారు అటుతిరిగి నవ్వింది. “బాగుంది. ఆయనేమో సుబ్బలక్ష్మిగారు హబ్బినన్నారు. మీరేమో అభిరామ్‌గారి వైఫునంటున్నారు.”
“వల్లిగారెక్కడా కనిపించలేదు. ఆమె రాలేదేమి?” అని అడిగారు మరెవరో.
“సరేలెండి. మీకు తెలీదేమో. చక్రిగారు లేకుండా ఆవిడ రారు. ఆయనేమో ఇండియా వెళ్లారు.”.
“మీవారేరీ?” వెనకవరసలో వున్న వినతిగారు ముందుకి వంగి కౌశికిభుజం తట్టి ప్రశ్నించారు.
కౌశికి ఇబ్బందిగా కదిలి, “మీకు తెలీదేమో, మేం విడిపోయి చాలాకాలం అయిందండీ,” అంది.
“అయితేనేం. యూకెన్ ఆల్వేస్ బి ఫ్రెండ్స్, మాఅమ్మాయి ఆల్సో డైవోర్సుడే. ఇప్పటికీ చిలకా గోరింకల్లా కలిసి తిరుగుతారు,” అంది వినతిగారు స్థానికులనుండి ఎరువుతెచ్చుకున్న పొడివాక్కులు వల్లెవేస్తూ. ఎవరిబాధలు వారివి. అందరికీ ఒక్కలా జరగదు అన్నమాట ఆవిడకి చెప్పినా అర్థం కాదు.
స్టేజిమీద అమ్మాయి “చేయెత్తి జేకొట్టు, తెలుగోడా, గతమెంతొ ఘనకీర్తి గలవోడా …” అంటూ అందుకుంది.
కౌశికి పాట వినసాగింది ప్రయత్నంమీద. తాను చిన్నప్పుడు ఆపాట నేర్చుకోడానికి ఎంత తంటాలు పడిందో గుర్తు చేసుకుంటూ. ఆపాటే ఇప్పుడు మనసుని తాకడంలేదు ఎంచేతో మరి. నోరు వెగటుగా వుంది. వినతిగారి వాక్యాలు ఎదలో ముల్లై కెలుకుతున్నాయి. ఆయనే వుంటే మంగలెందుకు అన్న సామెత గుర్తుకొచ్చింది. కౌశికి మొహం కళ తప్పడం పంకజంగారు గమనించి చిన్ననిట్టూర్పు విడిచారు. చెప్పుకు తిరగడానికి నాగరీకదేశంలో వాసం. మాటసొంపు చూస్తే ఇక్ష్వాకులనాటి జాతీయాలు!
ఇంతలో రమాన్‌గారు వచ్చి, “కాఫీ కావాలా?” అని అడిగారు పంకజంగారిని.
“ఎక్కడుంది, నేను తెచ్చుకుంటానులెండి” అని రమణగారికి సమాధానం చెప్పి ఇటుతిరిగి చూస్తే కౌశికి లేదు.
పంకజం లేచి, వరండాలో కాఫీ తీసుకుని, రెండుపంచదార ముక్కలు తీసుకుని, చుట్టూ కలయచూసింది. దూరంగా ఓ స్థంభాన్నానుకుని నిలబడి సూర్యాస్తమయం తిలకిస్తున్నకౌశికి కనిపించింది. దగ్గరికి వెళ్దామా, వద్దా అని తను సందిగ్ధంలో పడి కొట్టుకుండగానే ఆఅమ్మాయే ఇటు తిరిగి చూసి చిన్నగా నవ్వింది. అదే పచ్చజండాగా గుర్తించి, పంకజం అటు నడిచింది.
“ఏం బయటికొచ్చేశారు, ఆపాటలూ, ఆటలూ చూసేలా లేవనా?” అంది నవ్వుతూ.
“అదేం లేదండీ. పిల్లలు, ఏంచేసినా ముద్దుగానే వుంటుంది. అందులోనూ మనదేశానికి ఇంతదూరంలో వుండీ ఆమాత్రం నేర్చుకున్నారంటే గొప్పమాటే కదా.”
కాస్సేపు ఇద్దరూ అస్తమిస్తున్న సూర్యుణ్ణీ, కమ్ముకొస్తున్న చిరుచీకట్లనీ చూస్తూ కూర్చున్నారు.
“అసలు ఇలాటి సమ్మేళనాలకి రావడం నాకంత ఇష్టం ఉండదు. రాను మొర్రో అని మొత్తుకుంటున్నా వినకుండా మామేనత్త మనమరాలు ఈడ్చుకొచ్చింది వాళ్లమ్మాయి డాన్సుచేస్తుంది రమ్మని.”
“ఏరీ ఆవిడ మరి?”
“తెరవెనకుంది. వాళ్లమ్మాయికి ముస్తాబు చేస్తోంది.”
పంకజం తలూపింది.
కౌశికే కొంచెంసేపూరుకుని, మళ్లీ అంది, నెమ్మదిగా తనలో తను మాటాడుకుంటున్నట్టు, “ప్రభావతిగారిని చూడండి. నాసంగతి నాకంటే ఆవిడకే ఎక్కువ తెలుసు. అయినా ప్రతిసారీ మీఆయన్ని ఇక్కడ చూసాను, మీఆయన ఇలా అన్నారు అంటూ ఒకటే సొద. నాకంటె ఆవిడకే ఎక్కువ యావలా వుంది. మళ్లీ తనభర్తనిగురించి మాటాడినప్పుడు మావారు అనదు. సుందరంగారు అంటూ పేరెట్టి మాటాడుతుంది. నాతో మాటాడినప్పుడు మీఆయన అంటుంది. ఎందుకలా చెడిపోయినసంబంధాలగురించి ఎత్తి పొడుస్తున్నట్టు మాటాడ్డం చెప్పండి. అక్కడికి “ఫలానా ఆయన ఒగ్గీసిన ఆడమడిసి”గానే నా అస్తిత్వం అయినట్టు. ప్రతివారికీ ఈకొండగుర్తులు అవసరమా అని కూడా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు …”
పంకజంగారికి మాట తోచలేదు. ఆసమయంలో తను చేయగలిగిందల్లా వినడమే. మందహాసం చేసారు అర్థమయిందన్నట్టు.
మళ్లీ కౌశికే అంది, “ఇంతకీ మీమాట చెప్పనేలేదు. మీరెవరితాలూకూ?”
ఈసారి ఆవిడ గట్టిగానే నవ్వేశారు. కౌశికి కూడా నవ్వింది ఆపూటకి తొలిసారిగా.
“తాలూకాలూ లేవు, జిల్లాలూ లేవు. ఎవరికి వారే యమునాతీరే,” అంటూ ఆగిపోయారు, లిప్తపాటు తనవునికిని మరచి.
కౌశికి అప్పుడే కొత్తవ్యక్తిని చూసినట్టు ఆవిడమొహంలోకి చూడసాగింది.
“అదికాదండీ. మీరు కూడా ఒక్కరే వచ్చినట్టున్నారు. మీకింత నిబ్బరం ఎలా వచ్చిందనీ.”
“పారలాక్స్ ఎరర్ అనుకో. దృష్టిదోషం అనుకో. కొంతవరకూ మానవనైజం కూడాను. ప్రతిజీవుడికీ మరోమనిషికో, గుంపుకో చెందాలన్న తపన తప్పదనుకుంటాను. ప్రతిమనిషీ మరొక మనిషితో ఓదో ఓరకం చుట్టరికంకోసం అనుక్షణం వెతుక్కుంటూనే వుంటాడు, మావూరువాడూ, మా పొరుగువాడు, మాకులంవాడూ, మాఆఫీసులోవాడూ అంటూ. బీరకాయపీచు చుట్టరికాలు కలుపుకుంటూనే వుంటాడు. ఆదిని గణవిభజనకి కూడా ఇదే ప్రాతిపదికేమో.”
“మీకు మనుషులమీద మహనమ్మకంలా వుంది,” అంది కౌశికి కళ్లు చిట్లించి చూస్తూ.
“ఏమో, అది నమ్మకమో అమాయకత్వమో నాకు తెలీదు. నిజానికి మూఢనమ్మకమేనేమో కూడా. ఒకకథ చెప్తాను. నేను దాదాపు పాతికేళ్లకిందట ఇండియా వెళ్లాను. ఆరోజుల్లో బొంబాయో, మద్రాసో వెళ్లి మావూరు వెళ్లేవాళ్లం. అలా వెళ్లి వస్తూంటే, ఆసారి మాత్రం సవ్యంగా సాగలేదు. పూనాలో మాఅన్నయ్యని చూసి బొంబాయి బయల్దేరుతున్నాను. సరిగ్గా తెల్లారి బయల్దేరేసమయానికి మాపిల్లకి డయేరియా, నాకు నూటనాలుగు జ్వరం. ఏంచెయ్యను? నేనొక్కదాన్నయితే ఏదో తంటాలు పడుదును. చేతిలో మూడేళ్లపిల్ల. మాఅన్నయ్య ఆరోజుకి ఉండిపోమన్నాడు. బొంబేలో ఎయిరిండియాకి ఫోన్ చేశాడు. వాళ్లు టికెట్టు మార్చడానికి ఒప్పుకున్నారు అన్నాడు. సరే రెండురోజులతరవాత, కాస్త స్తిమితపడిన తరవాత, మాయిద్దరినీ టాక్సీ మాట్లాడి పంపించాడు. టాక్సీడ్రైవరుకి మరీ మరీ చెప్పాడు జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లమని. తీరా బొంబాయి చేరినతరవాత ఎయిరిండియా ఆఫీసుకి వెళ్తే నెలరోజులవరకూ ఖాళీ లేదన్నాడు ఆఆఫీసరు. నాకు గుండె గుభేలుమంది. మళ్లీ ఆటాక్సీయే ఎక్కి బ్రిటిష్‌ ఎయిర్‌వేస్ ఆఫీసుకి వెళ్లాను. అక్కడా అంతే. అలా ఆపూటంతా తిరిగాం.
గతరెండు రోజులుగా మాయిద్దరికీ ఒంట్లో బాగులేకపోవడం మూలంగానూ, రోజంతా టాక్సీలో తిరగడం మూలానూ ప్రాణం కడబట్టింది.
బండి తోలుతున్న సర్దార్జీకి కూడా విసుగేసినట్టుంది, “బెహన్జీ, నేను ఉదయంనుంచీ మీతోనే వున్నాను. మీరు ఎక్కడికి వెల్తారో చెప్పండి. మిమ్మల్ని అక్కడ విడిచేసి ఇంటికి పోతాను. మాభార్య, బిడ్డ నాకోసం చూస్తంటారు.” అన్నాడు తనకొచ్చిన ఇంగ్లీషులో.
“సరే, ఏదేనా చిన్న హోటలికి తీసుకెళ్లు,” అన్నాను నాకొచ్చిన హిందీలో.
నాకు మరీ పెద్ద హోటళ్లు పడవు. ఏదో మామూలు హోటలు చూడమన్నాను. అతను ఏవో రెండు మూడు హోటళ్లకి తీసుకెళ్లాడు. ఎక్కడా గదులు లేవు. ఊళ్లో ఏవో మీటింగులూ, సంబరాలూన్ట. రాత్రి తొమ్మదయింది. ఒకహోటల్లో మానేజరు ఒకచిన్నగది చూపించాడు లోపలికి తీసికెళ్లి. చీకటి గుయ్యారం. కిటికీల్లేవు. తలుపు వేసుకుంటే ఇనప్పెట్టెలో వున్నట్టే. మనం సామాన్లకొట్టు అంటాం చూడు అలా వుంది. పగలయినా గాలీ వెల్తురూ తగిలే సూచనల్లేవు. ఆమానేజరు ఎందుకో బయటికి వెళ్లినసమయం చూసి, సర్దార్జీ ”ఈగది బాగులేదు. మీరు వుంటానంటే మీఇష్టం. లేకపోతే వేరే చూద్దాం,” అన్నాడు, ఇంగ్లీషు వదిలేసి తనకలవాటయిన హిందీలో.
మరో రెండు నిముషాలతరవాత ఆమేనేజరు తిరిగి వచ్చాడు.
నేను “మళ్లీ వస్తాను,” అని చెప్పి బయటపడ్డాను. “ఈగది నాకొద్దు” అని స్పష్టంగా చెప్పడానికి బెరుకు. సర్దార్జీ కూడా కాస్త తొట్రుబాటుతో “నాదేంలేదు బహన్జీ ఇష్టం” అన్నాడు.
ముగ్గురం బతుకు జీవుడా అనుకుంటూ బయట పడ్డాం.
కారెక్కాక, సర్దార్జీ అన్నాడు, “భాయిసాబ్ మిమ్ముల్ని జాగర్త అని చెప్పినారు. అంచేత చెప్తన్న బెహన్జీ. మీకు నమ్మిక ఆయితే మాయింటికి పోదాం. మాఅమ్మా, నాన్నా కూడా ఉండారు.”

పంకజం ఒక్క క్షణం ఆగి మళ్లీ మొదలెట్టారు, “నేను అట్టే ఆలోచించలేదు. ఎందుకని అడక్కు. నాకు పూర్తిగా మతి పోయింది. సరే పదమన్నాను. అతనన్నట్టుగానే ఇంటినిండా జనం. ఫాతచుట్టాన్ని ఆదరించినట్టు అదరించారు నన్నూ, మాపిల్లనీ. మర్నాడు బయల్దేరుతూ ఆసర్దార్జీ కూతురుచేతిలో ఓనోటు పెట్టబోయాను కాని వాళ్లు ఒప్పుకోలేదు. మమ్మల్ని తండ్రి ఎయిరిండియా ఆఫీసుకి తీసుకెళ్లాడు. నన్ను కార్లోనే ఉండమని చెప్పి అతను లోపలికెళ్లాడు. పావుగంటలో తిరిగొచ్చాడు. మాకు టికెట్లు దొరికాయి.”
“మంచివాళ్లే. మీకు భయం వెయ్యలేదూ?” అంది కౌశికి విస్తుపోతూ.
“ఏమో అప్పట్లో నాకు తోచినట్టు చేశాను. తర్కానికి దిగితే నేను జవాబులు చెప్పలేను. ఇంటికొచ్చాక మావారికి చెప్తే, ఎవడితో పడితే వాడితే అలా వెళ్లిపోవడమేనా. బుద్ధి లేదూ. వాడు ఏసందులోకో తీసుకెళ్లి నాలుగు తంతే ఏంచేస్తావు అని కేకలేశారు. నాకు మొదట్లో తోచలేదు కాని తరవాత ఆలోచిస్తూంటే నాకే నవ్వొచ్చింది. ఏసందులోకో తీసుకెళ్లడం ఎందుకు. ముందురోజు నేను ఎయిర్‌లైన్స్ ఆఫీసులచుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు భోషాణాల్లా నాలుగు పెట్టెలు అతని కార్లోనే వదిలేశాను కదా. కావాలనుకుంటే అతను ఆపెట్టెలతో సహా కారు తోలుకుపోలేడా. నేను చేసేదేముంది కనక.”
“నిజంగానా! నాకైతే కాకమ్మకథలా వుంది.”
“నమ్ము, నమ్మకపో, నీఇష్టం. నామటుకు నేను కూడా చాలా ఆలోచించాను ఎందుకలా చేశానా అని. ఇప్పటికీ అనుకుంటూనే వుంటాను ఆసర్దార్జీ రోజూ ఎంతమందిని కారులో ఎక్కించుకుంటాడో, వాళ్లందరినీ తనయింటికి తీసుకెళ్తాడా, ఆరోజు అతనికి ఆబుద్ధి ఎందుకు పుట్టిందీ, నేనెందుకు అతన్ని నమ్మేనూ, మరో ప్రయత్నం గట్టిగా చెయ్యాలని నాకెందుకు తోచలేదూ, …. నాకు ఇప్పటికీ సమాధానాలు లేవు. బహుశా అతను, భాయిసాబ్, బెహన్జీ అంటూ బంధుత్వాలు కలపడంతో మన ఆతిథ్యాలు ఏమూలో మనసున పొడగట్టి పనిచేశాయేమో.”
ఇద్దరు కొంచెసేపు మౌనంగా దిగంతాల్లోకి చూస్తూ కూర్చున్నారు.
“నిజమేనేమోలెండి. నేనందరికీ దూరంగా వుంటాను, ఒంటిపిల్లి రాకాశిని. అయినా ఏకూరల బజారులోనో ఓ తెలుగుపలుకు వినిపిస్తే గిరుక్కున వెనుతిరిగి చూస్తాను అసంకల్ప ప్రతీకారచర్యలాగా” అంది కౌశికి తప్పుచేసినట్టు తలవంచుకుని.
“అయివుండొచ్చు. నువ్వు ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం కూడా అలాగే జరిగి వుండొచ్చు. మీమేనత్త మనవరాలు నిమిత్తమాత్రురాలు.”
“మీమాటే నిజమనుకుందాం. నాఇష్టాయిష్టాలు కూడా గమనించాలి గదా జనాలు. నేను ఏబంధాలు పెంచుకున్నానో, ఏవి తెంచుకున్నానో తెలిసినవాళ్లు నాఇష్టాన్ని మన్నించాలి. తెలీనివాళ్లు కనీసం తెలీనట్టు వుండాలి కదా.”
“నా అభిప్రాయం ఏమిటంటే నిజానికి మనిషంత irrational జంతువు మరి లేదు భువిలో. ఎప్పుడు ఏ మాట తోస్తే అప్పుటికామాట అనేస్తారు. ఆవెంటనే మరిచిపోతారు. మళ్లీ వాళ్లే ఏరోడ్డుమీదో నీకు తారసపడితే నిన్ను గుర్తు కూడా పట్టకపోవచ్చు. నీలాటివాళ్లు మాత్రం ఆమాటలు పట్టుక్కూచుని మనసు పాడుచేసుకుని మధనపడతారు,” అన్నారు పంకజంగారు సన్నగా, మందలిస్తున్నట్టు కనిపించకుండా.
ఇంతలో హాల్లోంచి హోరున చప్పట్లు వినిపించాయి.
కౌశికి మొహం చూసి ఏం అడగబోతూందో ఊహించినట్టు, “మరి ఇంకేం మాటాడకు. పద. ఇక్కడ మనం ఇలా ఇక్కడ తలా తోకా లేని కబుర్లతో కాలక్షేపం చేస్తూంటే అక్కడ వాళ్లందరు మంచి మంచి పాటలూ, డాన్సులూ వినీ, చూసీ ఆనందించేస్తున్నారు.”
“పదండి. మామనవరాలి నృత్యం అయిపోయిందంటే నేను ఈపూటంతా నేను పడిన అవస్థకి ఫలితం సున్నా.” అంది కౌశికి కూడా లేస్తూ.

హాల్లో స్టేజిమీద అమ్మాయి “మరియాద గాదయా” అంటూ పాడుతోంది ఓ అమ్మాయి కమ్మని కంఠంతో..

***
(ఫిబ్రవరి 2007 కౌముదిలో ప్రచురితం)

డాలరుకో గుప్పెడు రూకలు

ఎన్నారయ్యొస్తన్నడెన్నారయ్యొస్తన్నడంటూ ఒకటే హడావుడి. ఊరంతా గుప్పుమంది.  Continue reading “డాలరుకో గుప్పెడు రూకలు”

బుచ్చిబాబు చివరకు మిగిలేది

బుచ్చిబాబుగారి చివరకు మిగిలేది (పునరావలోకనం)

తెలుగు నవలాచరిత్రలో ప్రముఖ సాహితీవేత్తలు శాశ్వతస్థానంగలదిగా గుర్తించిన నవల బుచ్చిబాబు గారి చివరకు మిగిలేది. అయితే గత 10-15 సంవత్సరాలలోనూ పాఠకులలోనూ, విమర్శనాధోరణులలోనూ గణనీయమైన మార్పులు వచ్చేయి. ఆమార్పు దృష్ట్యా కొన్ని ప్రసిద్ధనవలలు పునరావలోకనం చేయాలన్న నాసంకల్పం ఈవ్యాసానికి నాంది. Continue reading “బుచ్చిబాబు చివరకు మిగిలేది”

రససిద్ధి

రాజారావుకి ఆ రోజు చిరాగ్గా తెల్లవారింది.

అప్పటికి ఇరవై రోజులక్రితం మామూలుగా తెల్లవారిన ఓ ఉదయం కాలేజీలో మామూలుగా పొద్దు పోలేదు. అతనికీ ఓ కుర్రలెక్చరరుకీ ఘర్షణ జరిగింది. అసలు సంగతి ఎవరికీ అంతు బట్టలేదు కానీ పిల్లలంతా పొలోమంటూ వీధిన పడ్డారు.

సమ్మె ప్రారంభమయింది. పిల్లలందరూ పుస్తకాలు మూలన పడేసి బాకాలూ బేనర్లూ పట్టుకుని తిరగడం మొదలెట్టేరు. ఎక్కడ చూసినా “డౌన్, డౌన్, నిరంకుశత్వం నశించాలి, కామేశ్వరరావుని తొలగించాలి, విద్యార్థుల న్యాయమైన కోర్కెను మన్నించాలి …”గా ఉంది వ్యవహారం.

విద్యార్థులలో ఉద్రిక్తత హెచ్చుగానే ఉన్నా పరిస్థితి ప్ర‌శాంతంగానే ఉందని అభిజ్ఞవర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇది లోపల్లోపల ఉడుకుతున్న లావా కాదనీ, టైమిస్తే చల్లారిపోయే చితుకులమంట అనీ ఊరుకున్నారు అధిష్ఠానవర్గంవారు.

 సమ్మెకారణం చాలామందికి తెలీదు. తెలిసిన కొద్దిమందీ పది రోజులయేసరికి మరిచిపోయేరు. ఊరేగింపులూ, నిరసనప్రదర్శనలూ నీరు గారిపోయేయి.

చాలామంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఊళ్ళకెళ్ళిపోయేరు. మిగతావాళ్లు పేకాటల్లోకీ పచ్చీసుల్లోకీ దిగేరు. ఎవరు ఎవరికెదురు పడినా “ఎందుకొచ్చిన సంత” అన్న మొహాల్తో  ముభావంగానే ప్రశ్నించుకుంటున్నారు. తెల్లార్తే ఎలా పొద్దు పోతుందన్న ప్రశ్న ప్రతివాడిమొహంలోనూ అచ్చు గుద్దినట్టు అవుపిస్తోంది.

రాజారావు చిరాగ్గా లేచేడు. న్యూస్‌పేపరుతోనూ ట్రాన్సిస్టరుతోనూ మధ్యాహ్నంవరకూ లాక్కొచ్చినా ఆ పైన కాలం మొండికేసి కదల్డం మానేసింది. మ్యాటినీకి పోదాం అన్నా అప్పటికే ఉన్నవన్నీ రెండేస్సార్లు చూడ్డం అయిపోయింది. రామకృష్ణగదికెళ్తే రమ్మీ ఆడొచ్చు కానీ అది ఊరుకాచివరినుంది. కానియ్, కాలం గడవడమే కదా కావల్సింది, బ్రిడ్జిమీదుగా నడిచి వెళ్తే అది కొ్ంత కలిసివస్తుంది.

ఆ ఊళ్ళో బ్రిడ్జి పడింతరవాత చాలామంది కుర్రకారుకి అదే పార్కూ, బీచీ, నాటకం, టౌనుహాలూ అన్నీ అయిపోయింది. ఇటు జార్జిపేటా అటు రామనగరూ పాతూరూనించి నడిచి రావడం, బ్రిడ్జినడిబొడ్డున నిలబడి బ్రిడ్జికింద వచ్చేపోయే జనాన్నీ జనానానీ చూస్తూ వీలయితే ఈలలేస్తూ, అలా ఈలలేసినందుకు చీవాట్లు తింటూ, కాలినడకన పోయే చరిత్రహీనులని హేళన చేస్తూ కాలక్షేపం చేయడం మామూలయిపోయింది.

ఈమధ్యనే అలా నిలబడ్డం కూడా విసుగ్గానే ఉంటోంది. దానికి కారణం ఆడపిల్లల కాలేజీ ఊరికి దూరంగా కట్టేసి, ఆ పక్కనే ఓ పెద్ద హాస్టలు కూడా కట్టేయడం, ఊళ్ళో ఉన్న సాఢేతీన్ సారసాక్షులకోసం బస్సులు వేసేయడంతో ఆ ఓవర్‌బ్రిడ్జి అమావాస్యముందు ద్వాదశి చంద్రుడిలా ఒకటి రెండు కళలతో వెలవెల బోతూంది.

రాజారావు ఆలోచిస్తూ రామకృష్ణగది చేరుకున్నాడు. తీరా చూస్తే అతను లేడక్కడ. టైము చూస్తే మూడయింది. వెనుదిరిగి గంటస్తంభందగ్గరకొచ్చేసరికి కాఫీ తాగుదాం అనిపించింది. అలాగయినా ఓ పావుగంట గడుస్తుంది కదా అనుకుని కాఫీ తాగి, సిగరెట్టు వెలిగించి నాలుగురోడ్లకూడలిలో నిలబడి మళ్ళీ ఎటు వెళ్ళడమా అని ఆలోచిస్తూంటే జనార్దనం జ్ఞాపకం వచ్చేడు. తమ ఊరివాడే. కొత్తగా కాలేజీలో చేరేడు. కానీ పాతూరు వెళ్ళాలి. కానీలే చూదాం అనుకుంటూ అటు తిరిగి నడక సాగించేడు. జనార్దనంగది చేరుకునేసరికి నాలుగయింది. అతనూ లేడు.

“సినివారాలు చేస్తున్నాడు కదండీ టికెట్టు దొరకదేమోనని ముందే వెళ్ళిపోయేడు,” అన్నాడు అతని రూమ్మేటు.

“సినివారాలేమిటి?” అడిగేడు రాజారావు తనకి తెలీని కాలేజీవ్రతాలు కూడా ఉన్నందుకు రవంత అక్కజపడుతూ.

“కొత్తగా ప్రారంభించేంలెండి. కాలేజీలో అడుగెడుతూనే ఈవ్రతం పడతాం. సోంవారంనించీ శనివారంవరకూ క్రమం తప్పకుండా రోజుకొక సినిమా – ముఖ్యంగా కొత్త రిలీజు – తప్పనిసరిగా చూడడం, ఆదివారం మ్యాటినీతో మూడాటలూ చూసి ఉద్యాపన చేసుకోడం. ఆ తరవాత తాను ఏ అభిమానసంఘంలో చేరతాడో నిర్ణయించుని యథాశక్తి మూడో అయిదో టికెట్లు పెట్టి ఆ సంఘసభ్యులకి వాయినాలు ఇచ్చుకుంటాడు. దీనికే కలియుగంలో సినివారవ్రతమని పేరు,” అన్నాడు తొల్లి నారదులవారి హావభావాలని అనుకరిస్తూ.

రాజారావు తన జూనియర్ల తెలివితేటలకి అప్రతిభుడై, అక్కడినుంచి బయటపడ్డాడు. మరి కొంతసేపు అలా తిరిగి తిరిగి రైల్వే స్టేషనుకి చేరుకున్నాడు. బెంగుళూరునించి వచ్చేవాళ్ళూ బెంగుళూరికి వెళ్ళేవాళ్ళూ వెళ్ళిపోయేక వాచీ చూస్తే ఇంకా ఆరున్నరే. అవతల లైనులో గుడ్సుబండి ఆంధ్రనాయకుల్లా ముందుకీ వెనక్కీ ఊగుతోందే కానీ స్టేషను వదిలే సూచనల్లేవు. ప్లాట్ఫారం అతని ఆశయాల్లాగే బోసిగా ఉంది.

ఇప్పుడేం చెయ్యాలో అతనికి తెలీడం లేదు. ఇదే అమెరికాలో అయితే హిప్పీలవుతారు. బ్రిటన్లో అయితే తోటపనో పాకీపనో మొదలెడతారేమో. కొరియాలోనో చైనోలోనో అయితే కత్తుల్నూరుకుంటూనో తుపాకులు తుడుచుకుంటూనో ఉంటారు కాబోలు. … భారతదేశపు పక్షి నెమలి. జాతీయమృగం సింహం. జాతీయక్రీడ హాకీ. జాతీయ కాలక్షేపం?

దిక్కులు చూస్తున్న రాజారావుకి ఎక్కడ్నుంచో సుస్వరగానం వినిపించింది. మునిసిపల్ స్కూలు ఆవరణలో కచేరీ జరుగుతోంది. రాజారావు అప్రయత్నంగానే అటువేపు నడక సాగించేడు.

విశాఖలోనూ మద్రాసులోనూ పదిహేనూ, ఇరవై, నూరూ, నూటయాభై రూపాయలకి టికెట్లు అమ్మజూపే సంగీతం రాయలసీమలో ఉచితంగా పంచిపెట్టబడుతోంది.

రాజారావు సంగీతజ్ఞుడు కాడు.

సంగీతప్రియుడూ కాడు.

కనీసం సంగీతాభిమాని అయినా కాడు.

ఆ ఆవరణలో అడుగు పెడుతున్నప్పుడు అతడి అభిప్రాయం ఒక్కటే – ఇంతమంది జనం ఇలా ఇక్కడ పోగయేరు కదా, వీళ్ళందరికీ నిజంగా సంగీతంలో స్వారస్యం తెలిసే వచ్చేరా? నాలాగే కాలం గడవక దిగబడ్డారా? మరో చెలుడో, తల్లో, చెల్లో లాక్కొస్తే వచ్చేరా? పాడే ఆడమనిషి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అని వచ్చేరా?

రాజారావు ఓ వారగా నిలబడి కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన జర్నలిస్టులా జనాన్ని పరిశీలించసాగేడు. చాలారోజులుగా కనపడనివాళ్ళూ, ఆడవాళ్లూ, వాళ్ళతో వాళ్ళతాలూకు పిల్లలూ, కాలేజీ గరల్సూ, కాలేజీ బాయ్సూ, పెద్దవాళ్లూ, చిన్నవాళ్లూ, అరవ్వాళ్లూ, సింధీవాళ్లూ, వార్తాపత్రికలవాళ్లూ, వర్తకశ్రేష్ఠులూ, చదువు రానివాళ్లూ, చదివే ఉద్దేశం లేనివాళ్ళూ, ఎప్పుడూ సినిమాలకెళ్ళనివాళ్లూ – వీళ్ళంతా నిజంగా సంగీతంకోసం వచ్చేరా లేక హరికథ అనుకుని పొరబడ్డారా? తలలు మాత్రం గంగడోలులా ఊపుతున్నారు!

“ప్చ్.”

రాజారావు ఉలిక్కిపడ్డాడు. కుడివేపు తనచెవిదగ్గర ప్చరించిన అమ్మాయి అతన్ని దూసుకుని ముందుకెళ్ళి ఆ పక్కనున్నఅమ్మాయిని అడుగుతోంది, “ఇదేనా మొదలు?” కాదంటే, ముందు ఏం పాడిందని అడిగింది.

రంగంమీద జానెడు జరీఅంచున్నఎరుపురంగు పట్టుచీరె కట్టుకుని కంచి కామాక్షీదేవిలా ఆసీనురాలయి ఉన్న గాయకురాలిమొహం ఫొటోజెనిగ్గానే ఉంది. తాంబూలమో లిప్‌స్టిక్కో స్పష్టంగా తెలీడంలేదు కానీ సగం చాలు అనిపిస్తోంది. తాళం వేస్తున్న చేతివేలుమీద వజ్రం కాబోలు ధగధగ మెరుస్తోంది. కుడివేపు కూచున్న మృదంగవాద్యగాడు మరీ కుర్రకారులా ఉన్నాడు. మృదంగం వాయింపులతో సమంగా మెలికలు తిరిగిపోతున్నాడు నిప్పులమీద కూర్చున్నట్టు కానీ మొహంమీద చిర్నవ్వు చెక్కు చెదరలేదు. అలా దరహాసంతో వాయించాలని రూలు కాబోలు.

మధ్య మధ్య గాయని అతనివేపు అప్రూవింగ్‌గా చూసి తలూపుతోంది.

ఎడమవేపున్న బట్టతలమనిషి వాయులీనవిద్వాంసుడిలా కాక ఏ కుందేలుపిల్లనో చిత్రహింస చేస్తున్న భల్లూకంలా అవుపిస్తున్నాడు. కమానుతో తన భూభాగాన్ని పరిరక్షించుకుంటున్న సైనికుడిలా విజృంభిస్తున్నాడు. అతను ఎడమవేపు కాక కుడివేపు కూర్చుని ఉంటే ఏమగునో? అసలు అతను తెరవెనక కూర్చుని వాయించవచ్చునే!

ఆ  గాయనీమణి మటుకు మృదంగిస్టువేపు చూసినంత ప్రసన్నంగానూ వైలనిస్టువేపు కూడా చూస్తోంది. వయలిన్ కూడా అంత బాగానూ వాయిస్తున్నాడనో, తన నిష్పాక్షికతని నిరూపించుకుంటోందో తెలుసుకోడం ఎలాగో తెలీడం లేదు రాజారావుకి.

గాయని జుత్తుముడికీ వైలిన్ బట్టతలకీ మధ్య నేనూ ఉన్నాను స్మీ అంటూ మొహం ముందుకి పెట్టి మోర్సింగు వాయిస్తున్న కుర్రాడు మరీ గింజ పట్టని పింజలాగున్నాడు. నూరు కాండిల్ వాట్ బల్బులు ఆరు పెట్టి చూసినా మూతిమీద మీసాలు మొలిచిన జాడలు కనిపించవు. తనకి ఇరవైలు నడుస్తున్నా సరిగమలే తెలీవే హాఫ్ పాంటులో తిరిగే ఈ బాలుడికి మోర్సింగు ఎలా వచ్చి ఉంటుంది చెప్మా? అదొక వింతగా ఉంటుందని రంగస్థలంమీదికి ఎక్కించేయలేదు గదా.

పదిమందిలో కలవని కొందరూ, స్టేజికి దగ్గరగా కూచుంటే గోల బాబూ అని కొందరూ అండమాన్ నికొబర్ దీవుల్లా దూరంగా చెదురుమదురుగా కూచుని రాజకీయాలు చర్చించుకుంటున్నారు.

“ఏఁవిటో డల్‌గా ఉంది,” అంది ఓ పిల్ల ఆ వారం నేర్చుకున్న రంగవల్లి ఇసకలో దిద్దుతూ.

“ఆవిడ ఇంకా ఫామ్‌లోకి రాలేదు,” అంది పక్కనున్న చిన్నది.

 “కప్పనో బొద్దెంకనో కోసినట్టు అదే పాట అన్ని సంవత్సరాలు పాడుతుంటే మెకానికల్ ప్రెసిషన్ ఎందుకు రాదూ?” అని ప్రశ్నిస్తోంది మరో సుందరి, జూవాలజీ లెక్చరరు కాబోలు.

“అభ్భ, మాటాడకు గోల.”

ఆ కసురుకి రాజారావు తృళ్ళిపడ్డాడు

“శ్రీరఘుకులమందు బుట్టి … అయేవరకూ ఎవరేనా కిక్కురుమంటే చంపేస్తాను,” ఇంచుమించు నాయకురాలిలా కనిపించే నారీమణి ఆంక్ష పెట్టింది.

“ఈపాట అద్భుతంగా ఉంటుంది. విని చూస్తాను,” అనుకున్నాడు రాజారావు.

కొంచెం దూరంలో గుడ్సుబండి గుక్కపట్టి రెండు నిముషాలు కేక పెట్టి ఊసరవెల్లిలా సాగిపోయింది.

“ … వీడర … ఆరామమందు … మునుల …”

ఎంత శ్రద్ధగా విన్నా మాటలు స్పష్టంగా తెలియడంలేదు. కుడివేపు గుంపులోంచి కిసుక్కుమని నవ్వులూ, గుప్పిళ్ళతో ఇసక విసురుకుంటున్న కుర్రకుంకలూ, “అల్లరి చెయ్యకండిరా వెధవల్లారా” అంటూ ఓ మోస్తరు పైస్థాయిలోనే అరుస్తున్న పెద్దవాళ్లూ … … రాజారావుకి అయోమయంగా ఉంది. నిజంగా ఆ సంగీతం తను అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నాడా? ఆవిడ హృద్యంగా పాడ్డం లేదా? “ఫామ్”లోకి వచ్చిందా? లేదా?

“శ్రీరఘుకులమందు” పూర్తి చేసి, తనముందున్న కప్పులోది ఓమారు చప్పరించి ఆలాపన ప్రారంభించింది. కప్పులోది మంచినీళ్ళా? కాఫీనా?

“సురలు సేవించునది.”

“ఛ, నిజంగానే?”

“ నిజం.”

“నీకెలా తెలుసు?”

“మా అన్నయ్య చెప్పేడు. స్టేజిమీద ఉంచమని ఆవిడ సెక్రటరీకి చెప్పిందిట.”

“పోనిద్దూ గొడవ. పాట వినడానికొచ్చేవా? ఆవిడ అలవాట్లు చర్చించడానికొచ్చేవా?

“ఆహా, ఆ అతులితమాధురీధురీమ ఎలా కలిగిందో వివరిస్తున్నానంతే.”

రాజారావు ప్రయత్నంమీద ఆ సంభాషణమీంచి దృష్టి మళ్ళించేడు. ముందు వరసలో అధీనరేఖకి అటువేపున్న ఒక నడివయసావిడ ఇటున్న కొడుకునుద్దేశించి “ఒరేయ్, మోహనరాగం” అంది. అలా అంతమందిలో తనని ఒరే అని సంబోధించినందుకు ఆ అబ్బాయి మొహం ముడుచుకుని తలెగరేశాడు తనకి తెలుసన్నట్టు.

కమ్మెచ్చులో పోసి సాగదీసినట్టు చెస్ట్ ఎక్స్‌పేన్డరుతో ఎక్సర్సైజు చేస్తున్నట్టు ఆలాపన సాగిపోతోంది. మందరస్థాయిలో ఎత్తుకుని పైస్థాయిల్లోకి విస్తరిస్తూ పోతూంటే ఎవరో చెయ్యి పట్టుకుని అలా అలా … నడిపించుకుపోతున్నట్టుంది. వైలనిస్టు ఆవిణ్ణి అనుసరిస్తున్నట్టు కాక పోటీ పడుతున్నట్టు వాయించేస్తున్నాడు. ఆ సంగీతం వింటుంటే ఆయనమొహం అందంగా లేదన్న సంగతి గుర్తుకి రాడం లేదు.

“ఏఁవండీ, అది మోహనంవా? కల్యాణా?” అనడిగింది ఓ పదేళ్ళపిల్ల రాజారావుని చొక్కా చివర్ల పట్టుకు లాగుతూ.

ఆ పిల్ల అడుగుతున్నది రాగంగురించనీ, ఆ రెండూ రాగాలపేర్లనీ అతను గుర్తించేశాడు కానీ తనకి సంగీతజ్ఞానం బొత్తిగా లేదని చెప్పడానికి చాలా అవస్థ పడాల్సివచ్చింది.

స్టేజిమీద ఆవిడ ఆలాపన అయిపోయింది కాబోలు “ఎవరురా …” ఎత్తుకుంది.

“నే చెప్పలే అది మోహనమే,” అందాపిల్లే మళ్ళీ.

ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పిందో అతనికి అర్థం కాలేదు కానీ మోహనరాగం ఇలా ఉంటుందని గుర్తు పెట్టుకోడానికి తంటాలు పడుతున్నాడు.

“ఎవరురా … నిను వినా … గతి …మా  … కు …”

పిల్లలగోల చాలా మటుకు తగ్గిపోయింది. చాలామంది ఏకతాళం వేస్తూ తలలూపుతున్నారు.

“సవనరక్షక … ఆ … ఆ … నిత్యోత్సవ …”

“మీరు తాళం తప్పు వేస్తున్నారండీ,” అంది పక్కనున్న పిల్లే మళ్ళీ.

రాజారావు అంతవరకూ గ్రహించనేలేదు తనవేళ్ళు లయకనుగుణంగా కదుల్తున్నాయని. ఆపిల్లమీద కోపం వచ్చింది. నువ్వు నాకేం చెప్పఖ్ఖర్లేదంటూ కసురుకోబోయేడు.

ఆ అమ్మాయి పాపాయిలా నవ్వుతూ, “ఆదితాళం వెయ్యాలండీ,” అంది.

రాజారావు కూడా చిన్న నవ్వు నవ్వేసి, కొంచెం ముందుకి వెళ్ళి కూచున్నాడు. ఆ క్షణంలో అతను శాస్త్రీయసంగీతం ఎంత బాగుంటుందో, తనకి సంగీతం ఎలా తెలిసిపోతోందో, ఆవిడ ఫామ్‌లోకి వచ్చిందో లేదో తర్కించడం లేదు.

“ఎవరూ … రా … దసా … దసగరిసా …”

“అయితే అమ్మాయిని పురిటికి తీసుకురారన్నమాట.”

“లేదండీ, మా అల్లుడు …”

గాగగాగరిరిగస ..ఆ …

“అవేనా సంగతులంటే?”

“కాదండీ. కీర్తనలో ఒకపదం తీసుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ పాడుతారు చూడండి, అదీ సంగతంటే. ఇది స్వరకల్పన.”

“సంగతులింకేం ఉండవా?”

“ఉంటాయి. అవి ఉత్తరాల్లో రాసుకుంటారు,” అటుపక్కనున్న పిల్ల జవాబిచ్చింది.

రాజారావుకి మాచెడ్డ కోపం వచ్చేసింది, “తల్లీ, మీరు సంగీతం వినడానికొచ్చేరా లేక …” అని అడగబోయి, మానేసి, విసురుగా గబగబా ముందుకెళ్ళి ఓవార నిలబడ్డాడు.

ఎవరురా.. అంటూ మరోసారి సాగదీసి గాయని వదిలేసింతరవాత వైలనిస్టు అందుకున్నాడు. ఆవిడ వేసిన స్వరాలు గుండెల్లో ధ్వనిస్తున్నాయి. అతనివేళ్ళు పదాలు పలుకుతున్నాయి.

ఆ గాయకురాలు ఎంతగా హృదయానికి హత్తుకునేట్టు పాడిందో ఆ వైలనిస్టు అంత గొప్పగానూ వాయిస్తున్నాడు!

“ఒరేయ్.” ఆంజనేయులు ఎప్పుడొచ్చేడో పక్కనించి మోచేత్తో పొడిచి ఇకిలిస్తూ మొదటివరసలో కూచున్న కొత్త లెక్చరరు కామేశ్వరరావుని చూపించేడు.

ఆయన్ని గుర్తించడానికి క్షణకాలం పట్టింది రాజారావుకి. ఇరవై రోజులక్రితం బ్రిల్ క్రీం జుత్తుతో, పాండ్స్ క్రీం మొహంతో అమెరికన్ బుష్షర్టుతో మెళ్ళో టైతో రుసరుసలాడుతూ క్లాసు వదిలేసిన కామేశ్వరరావుకీ –

చెదిరిన జుత్తుతో, నుదుట చిన్న విభూతిరేఖతో, రెండు సైజులు పెద్దగా తోచే జుబ్బాతో నేలమీద పద్మాసనం వేసుక్కూచున్న ఈ కామేశ్వరరావుకీ పోలికే లేదు.

“మరోపట్టు పడదాఁవేవిటి?” అన్నాడు ఆంజనేయులు హుషారుగా కళ్ళెగరేస్తూ.

“ఇక్కడా?” ఔచితిని గూర్చిన ఆలోచన వచ్చింది రాజారావుకి తొలిసారిగా.

వైలిన్, మృదంగం ఛాన్సులు అయిపోయేయి కాబోలు ఎవరురా అంటూ గాయని మరోసారి ఎత్తుకుని ముగించింది.

రసజ్ఞులూ, కానివారూ కూడా చప్పట్లు కొట్టేరు గట్టిగా.

ఆంజనేయులు రాజారావుచెయ్యి పుచ్చుకు లాక్కుంటూ పోయి కొత్తమాష్టారిపక్కనే చతికిలబడ్డాడు.

ఆయన వాళ్ళిద్దర్నీ ఓమారు చూసి మందహాసం చేసేరు. అది మనోహరంగా ఉంది.

“సంగీతజ్ఞానము వినా … భక్తిమార్గము…”

“ఇదేం రాగం సార్?” ఆంజనేయులు రాజారావుభుజంమీదుగా ఒంగి, కామేశ్వరరావుని ప్రశ్నించేడు.

“ధన్యాసి.”

“ఓహో. ఏం తాళవండీ?”

“ఆదితాళం. తెలీకపోతే తాళం వెయ్యొద్దు.”

రాజారావు విసుగ్గా, “ఒరేయ్, నువ్వు నోరు మూసుక్కూచో. లేకపోతే వెళ్ళిపో,” అన్నాడు.

ఆంజనేయులు తలూపుతూ తాళం వేస్తున్నాడు.

“భృంగినటేశ సమీరజ …”

ఈసారి కామేశ్వరావే ఆంజనేయుల్తో, “కావలిస్తే నేను కూడా తాళం వేయడం మానేస్తాను. నువ్వు తప్పులేస్తే పాడేవారికి కష్టం,” అన్నాడు.

రాజారావు ఆంజనేయుల్ని అక్కడ్నుంచి పొమ్మన్నాడు. ఈ సతాయింపులు భరించలేక అతను వెళ్ళిపోయేడు.

“న్యాయాన్యాయములు తెలుసును …”

తనకి తెలియకుండానే పదం హృదయాన్ని తాకుతోంది. అతనిహృదయం తదనుగుణంగా స్పందిస్తోంది.

“… షడ్రిపుల జయించే …”

కీర్తన పూర్తయేసరికి అతనికి గుండెల్లో పట్టేసినట్టయింది.

గాయకురాలు మీరా భజనా, జావళీ పాడి పవమానసుతుడు బట్టు పాదారవిందములతో కచేరీ ముగించింది.

రాజారావు టైం చూసుకున్నాడు. పదకొండు. సాపాసాలు పాడే సభలో తానింతసేపు కూచోగలడని ఎవరైనా పందెం వేసినా తాను నమ్మి ఉండేవాడు కాడు.

“మంచి విద్వత్తు.”

రాజారావు అటు తిరిగి చూసేడు. కామేశ్వరరావు తనపక్కనే నడుస్తున్నాడు.

“ఏంటన్నారు?”

“మంచి కళ ఉంది ఆవిడదగ్గర అన్నాను.”

రాజారావుకి కళ ఏమిటో విద్వత్తంటే ఏమిటో తెలీలేదు. ఇందాకట్నుంచీ తనని వేధిస్తున్న ప్రశ్న వేరే ఉంది. ఆఖరికి తెగించి అడిగేశాడు, “పాట పాడేవాళ్ళు ఎందుకండీ మొహం అలా వికృతంగా పెడతారు?”

కామేశ్వరరావు చిన్నగా నవ్వేడు, “ఆవిడమొహం ఎలా పెట్టినా నువ్వింతసేపూ కూచున్నావు కదా! సంగీతానికి అనుభూతి ప్రధానం. అనుభూతిప్రకటనలో ముఖం ఒక అంగం. గాయకులేదో విపరీతమైన అంగవిన్యాసం చేస్తున్నారని మనం అనుకుంటాం కానీ అది వారి రసానుభూతికీ, భావప్రకటనకీ అనుగుణంగానే ఉంటుంది. అంతెందుకూ, పెదిమలు మాత్రమే కదిలిస్తూ నాలుగు వాక్యాలు చెప్పి చూడు. అతి సాధారణమైన సంభాషణలలో కూడా మనం కళ్ళూ చేతులూ తిప్పుతూ మాటాడతాం కదా. సంగీతంలో నాభిహృత్కంఠరసనాది స్థాయీభేదాలతో, ద్వాదశ శృతిభేదాలతో నాదం వెలువడాలంటే ఎంత కృషి కావాలి. కొందరు అతి చేస్తారనుకో. కానీ ఈ అతి చెయ్యడం ఒక్క గాయకులకే అన్వయించి హేళన చేయడం తగదు.

శాస్త్రరీత్యా కొన్ని నియమాలున్నమాట కూడా నిజమే. శ్రోతలదృష్టిని గానం నించి మళ్ళించే ఏ చేష్ట గానీ నిషిద్ధమే. అలాగే శిష్యప్రశిష్యులు ప్రచారం చెయ్యవలసిన స్వీయరచనలను సభలలో గానం చేయడం కూడా అనౌచిత్యమేనంటారు. కానీ ఇవన్నీ ఎవరు పాటిస్తున్నారిప్పుడు? శాస్త్రబద్ధమయిన సంగీతంకన్నా సినిమాసంగీతమే చాలామందికి నచ్చుతున్న ఈ రోజుల్లో ఓ మోస్తరు అభిరుచి ఉన్నవాళ్ళు ఓ గుప్పెడు స్వరకల్పనలతో, చీమతలకాయంత ఆలాపనలతో ఏసినిమాల్లోనో చొప్పించే త్యాగరాజకీర్తనలతోనే సరిపెట్టేస్తున్నారే కానీ ఇలాటి సభల్లో కూచుని శ్రద్ధగా వినేవారేరీ? ఇవాళ ఇంతమంది వచ్చేరు కదా వాళ్ళలో ఎంతమందికి ఎంతసేపు ఆ మధురగానంమీద దృష్టి ఉందంటావు?”

“అరె,” అంటూ రాజారావు ఆగడంతో కామేశ్వరరావు కూడా ఆగేడు.

“మాటల్లో పడి చాలాదూరం వచ్చేశావండీ. నేను వెనక్కి వెళ్తాను.”

“అలాగా, నేనూ గమనించలేదు. సరే, వెళ్ళు. చూడు. చిన్నమాట. మీరూమ్మేటు ఆంజనేయులికి మేగ్నటిజం పుస్తకం ఇచ్చేను. అది రేపు తెచ్చి ఇచ్చేయమని చెప్తావా?”

“అలాగేనండీ. రేపు క్లాసుకి తెమ్మని చెప్తాను,” అన్నాడు రాజారావు. అనేసింతరవాత తానన్నదేమిటో తెలిసింది అతనికి.

ఆమాటే ఆయనా అడిగేరు, “రేపు క్లాసంటున్నావు. సమ్మె విరమించేరా?”

“ఆఁ,” అన్నాడు రాజారావు వెనక్కి తిరిగి గబగబ అడుగులేస్తూ.

కామేశ్వరరావు అతనివేపు రెండు క్షణాలు చూసి తనయింటివేపు నడక సాగించేరు.

                                                                                    000

రాజారావు తారస్థాయి నిద్రలో ఉన్న ఆంజనేయుల్ని లేపి, “ఒరేయ్, ఈ సమ్మెలూ గట్రా నాకు నచ్చలేదు. రేపట్నుంచి కాలేజీకి పొదాం,” అన్నాడు.

“ఓ ర్నాయనా! నీకోసమే మేంవందరం మొదలెట్టాం ఈ సమ్మె. ఇప్పుడాయన క్షమాపణ ఇచ్చుకున్నాడా? నువ్వు గానీ మందు పుచ్చుకున్నావా?” ఆంజనేయులు మంచంమధ్యన మఠం వేసుక్కూచుని ప్రశ్నించేడు.

రాజారావు లుంగీ చుట్టుకుని మంచంమీద వాలిపోతూ, “ఈ రోజు రాజావారు కులాసాగా ఉన్నారు. అంచేత మనమే వారిని మన్నించేసేం,” అన్నాడు గోడవేపు తిరిగి నిద్రకొరుగుతూ.

                                                                                    000

(ఈ కథ జులై 13, 1973 ఆంధ్రజ్యోతిలో ప్రచురితం. హెచ్చరికః ఇక్కడ సంగీతానికి సంబంధించినవిశేషాలుసీరియస్‌గా తీసుకోకండి. అక్కడక్కడ విన్న మాటలు ఇక్కడ రాసేనే కానీ నాకు సంగీతజ్ఞానం బొత్తిగా లేదు.)