“నేను ఉన్నాను” హృదయాన్ని తాకే కవితా, కవయిత్రి కథా.

Mary Elizabeth Frye (1905-2004) రచించిన ఈకవిత అనేకవిధాల ప్రత్యేకమైనదీ, విశిష్టత సంతరించుకున్నదీను. Continue reading ““నేను ఉన్నాను” హృదయాన్ని తాకే కవితా, కవయిత్రి కథా.”

భీమారావు కత – హత్యా? ఆత్మహత్యా?

చిన్న గుమాస్తా భీమారావు ఉద్యోగంలో చేరగానే ఓ ఇరుకువాటా వెతుక్కున్నాడు Continue reading “భీమారావు కత – హత్యా? ఆత్మహత్యా?”

యోగవాసిష్ఠము పరిచయం నామమాత్రంగా

నామమాత్రంగా అని ఎందుకంటున్నానంటే నేనింకా చదవడం పూర్తి చేయలేదు. ఇప్పుడప్పుడే పూర్తి చేసే ఆశల్లేవు కూడా. ఇది పెద్ద పుస్తకం. 3 వేల పేజీలు, అంటే నాప్రాణానికి 3 లక్షలపేజీలకింద లెఖ్ఖ. Continue reading “యోగవాసిష్ఠము పరిచయం నామమాత్రంగా”

ఎంతెంత దూరం!

(మనలో మనమాట 34)

ఈ ఉదయం మిత్రులొకరు తమ ట్రాక్టరుమీద ప్రయాణంకథ చెప్పేక, నాకు ఈకథ రాయాలనిపించింది. లేదు, నేను ట్రాక్టరు ఎక్కలేదు. ఇది సైకిలురిక్షా కథ. Continue reading “ఎంతెంత దూరం!”

ప్రతిఫలం ఇస్తే “మంచి”కథలు వస్తాయా?

జాలపత్రికలు ప్రతిఫలం ఇస్తే మంచికథలు వస్తాయని ఒక సాహితీప్రముఖుడు అన్నాక నాకు ఈ సందేహం వచ్చింది. “మంచి”కథ రాయడానికీ, అందుకొనబోయే Continue reading “ప్రతిఫలం ఇస్తే “మంచి”కథలు వస్తాయా?”

బలివాడ కాంతారావు సాహితీయానం

తూలిక.నెట్ లో బలివాడ కాంతారావుగారిమీద నేను రాసిన వ్యాసానికి బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయిగారి తెలుగుసేత వార్త Sunday Magazine ఏప్రిల్ 9, 2017 లో ప్రచురించబడింది. వార్త సౌజన్యంతో తిరిగి ఇక్కడ పాఠకులసౌకర్యార్థం ప్రచురిస్తున్నాను, చిన్న చిన్న సవరణలతో, ఉపయుక్తగ్రంథపట్టిక చేర్చి. Continue reading “బలివాడ కాంతారావు సాహితీయానం”

ఇంతే సంగతులు సంకలనం, (లింకు సరిచేసి)

నిన్న పొరపాటున  సంకలనం పూర్తిగా ఇవ్వలేదని ఇవ్వలేదనీ, కేవలం ముఖపత్రం మాత్రమే upload చేసేనని ఇప్పుడు గుర్తించేను. అంచేత ఆ టపా తొలగించి మళ్ళీ సరైన లింకు ఇచ్చాను. నా పొరపాటుకు చింతిస్తున్నాను.

ఇక్కడ నొక్కండి –  ఇంతే సంగతులు

ఇట్లు

నిడదవోలు మాలతి వ్రాలు