కథా, కథనరీతులు – నావ్యాసాలు

ఫేస్బుక్కులో చేరేక అనేకమంది కొత్త పాఠకులు పరిచయమయేరు. కొందరు కథ, కథారచన, కథనశైలిమీద నాఅభిప్రాయాలు Continue reading “కథా, కథనరీతులు – నావ్యాసాలు”

ప్రకటనలు

What is a Good Story?

నేను  అక్టోబరు 2014లో రాసి thulika.netలో ప్రచురించిన  ఈ వ్యాసం మళ్ళీ చర్చల్లోకి వచ్చింది. ఇంతవరకూ ఇక్కడ ఇంగ్లీషువ్యాసాలు ప్రచురించలేదు కానీ పైన చెప్పినట్టు కొంత  ఆసక్తి ఈ వ్యాసంలో చూపడంచేత, నావ్యాసాలు నాబ్లాగులో ఉంటే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రచురిస్తున్నాను.
ఆదరిస్తున్న పాఠకులకి ధన్యవాదాలు.
000

Continue reading “What is a Good Story?”

మాటతీరూ మనిషితీరూ

కొందరు మాటాడుతుంటే చల్లనిసాయవేళ పిల్లనగ్రోవి వింటున్నట్టు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. అసలు చల్లనిమాట Continue reading “మాటతీరూ మనిషితీరూ”

కొడవంటి నరసింహంగారి ఎక్కడినుండి ఎక్కడికి సమీక్ష

విశ్వరూపదర్శనము అన్న ఉపశీర్షికతో వెలువడిన ఈ గ్రంథానికి 1957లో ఆంధ్రవిశ్వకళాపరిషత్తు  విజ్ఞానవ్యాప్తినాశించి బహుమతి Continue reading “కొడవంటి నరసింహంగారి ఎక్కడినుండి ఎక్కడికి సమీక్ష”

ఊసుపోక – చేపాటికర్ర

దండం దశగుణం భవేత్ అంటే

విశ్వామిత్రాహి పశుషు కర్దమేషు జలేషు చఅంధ్యే తమసి వార్ధక్యే దండం దశ గుణం భవేత్‌.

అంటే పక్షులు, కుక్కలు, అమిత్రులు (జాలమిత్రులు కానివారు), పాముల, పశువులబారినుండి తప్పించుకోడానికి, బురదలో, నీటిలో, అందత్వం ప్రాప్తించినప్పుడు, చీకటిలో నడుస్తున్నప్పుడు కర్రసాయం పది విధాలు అని.

దాదాపు 20 ఏళ్లక్రితం చెట్లకింద నడుస్తున్నప్పుడు కనిపించిన ఒకకర్ర ఊరికే ఏరుకొచ్చేను. ఆ తరవాత మంచులో నడుస్తున్నప్పుడు దాన్ని చేతికర్రలా వాడుకున్నాను. విస్కాన్సిన్ వదిలేసినా ఆకర్ర

పారేయబుద్ధి  పుట్టలేదు. ఇప్పుటికీ ఉంది.

 ఈరోజు మామిత్రులు మళ్ళీ  గుర్తుకి తెచ్చేరు ఈ చేపాటికర్ర. 

000

(ఎన్నెమ్మ కతలు 23)

 తెల్లారిలేచి కాఫీకప్పు పుచ్చుకుని కిటికీలోంచి చూస్తున్నాను ఉప్పుపాతరల్లా పరుచుకున్న మంచుకుప్పులు. అమెరికా వచ్చి 35 ఏళ్లయింది. ఇదే తొలిసారి నాకు మంచుని చూస్తే కోపం రావడం. Continue reading “ఊసుపోక – చేపాటికర్ర”

ఆరుద్ర. వ్యాసపీఠం సమీక్ష

వ్యాసపీఠంలో 39 వ్యాసాలున్నాయి. ఒకొకవ్యాసం విడివిడిగా చూస్తే నిడివి తక్కువే అయినా వస్తుపుష్టి గలది.

Continue reading “ఆరుద్ర. వ్యాసపీఠం సమీక్ష”