పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి ప్రాచీన గాథాలహరి సం. 5

వెనక 3వ సంకలనం పరిచయం చేసేను. ఇది 5వ సంకలనం. ప్రచురణ 1967లో.  వెనకటి వ్యాసంలో పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి భాషాపాటవం, ప్రతిభావంతమైన శైలిగురించి వివరంగానే రాసేను కనక ఈపరిచయం సంక్షిప్తంగా ముగిస్తాను. (వెనకటి పరిచయానికి లింకు ఇక్కఢ)

పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారు తమ ముందుమాటలో ప్రస్తావించిన కొన్ని సంగతులు ఇలా ఉన్నాయి. మొదటిది –  ఒక సంఘటననో, సన్నివేశాన్నో, శ్లోకాన్నో తీసుకుని, వేర్వేరు రీతులలో కథానికలుగా వ్రాసేరు. రెండోది, తాము ప్రచురించ దలచిన మూడు Continue reading “పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి ప్రాచీన గాథాలహరి సం. 5”

MOTHER FIGURE (short story)

Sarada is waiting for the elevator.

The man next to her pressed the button for a third time, staring at the number on the wall, 3. Looks like somebody stopped it on the third floor. A Continue reading “MOTHER FIGURE (short story)”

మనకి స్వాతంత్ర్యం ఎందుకు?

స్వాతంత్ర్యం వచ్చేక సాధించినదేమిటి?

అసలు మనకి స్వాతంత్ర్యం ఎందుకు? Continue reading “మనకి స్వాతంత్ర్యం ఎందుకు?”

అడివి బాపిరాజుగారి కథలు, నవల

1940వ దశకంలో భావకవిత్వం ప్రముఖంగా వెల్లివిరుస్తున్నరోజులలో భావకవులకథలు, నవలలలో ఆ భావకవిత్వపు ఛాయలు విస్తృతంగా కనిపిస్తాయి. అలాటి రచయితలలోఅడివి బాపిరాజుగారు ఒకరు. సుకుమారమైన మనోగతభావాలు, Continue reading “అడివి బాపిరాజుగారి కథలు, నవల”

చిన్నకష్టం చాలు బతుకుతీరు మార్చేయడానికి!

జలజాక్షి ఆలోచనలో పడింది. యోగాసనాలు వేస్తూ ఒంటికాలిమీద నిలబడేసరికి కలుక్కుమంది. సరే రెండోకాలు దింపి, మళ్ళీ ఎత్తబోతే, మోకాలు చివ్వున లాగింది. Continue reading “చిన్నకష్టం చాలు బతుకుతీరు మార్చేయడానికి!”