ఊసుపోక 29 – టెనిస్ చూడ్డం ఓ తమాషా

(ఎన్నెమ్మ కతలు 29)

ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ .. ఆస్ట్రేలియాలో పగలు ఆడినవి మాకు పగలు మళ్లీ కొత్తగా చూపుతారు. నేను నాలుగ్గంటలకే లేస్తాను కనక చివరి నాలుగు సెట్లు ఆడుతున్నప్పుడే (అంటే వాళ్ల రాత్రివేళ) చూస్తాను. మళ్లీ మధ్యాన్నం టీవీ పెడితే తెలిసింది అది నేను అంతకుముందే చూసేశానని. అలా చూస్తున్నప్పుడు ఎవరు గెలుస్తారో ముందే తెలుసు కనక అట్టే సరదాగా వుండదు.

“ఊసుపోక 29 – టెనిస్ చూడ్డం ఓ తమాషా” ‌చదవడం కొనసాగించండి

మీబాసలోనే

(ఎన్నెమ్మ కతలు 28 )

ఈసారి ఊసుపోక టపా రాయడం మీవంతు.

నిన్నట్నించీ ఎక్కళ్లేని దిగులూ ముంచుకొస్తోంది నాకు. హఠాత్తుగా తెలుగుభాష తీరుతెన్నుల గూర్చిన యావ నన్ను కలవరపెడుతోంది. నిన్న చదువు.వర్డ్ ప్రెస్.కామ్‌లో రవిగారితో నాముచ్చట్లు, ఇవాళ మరో బ్లాగులో అచ్చుతప్పులు,

“మీబాసలోనే” ‌చదవడం కొనసాగించండి

ఊసుపోక – మరో యేడూ, కొత్త ప్రమాణాలూ

 (ఎన్నెమ్మ కతలు 26)

మామూలుగానే వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా ముందుకు సాగడం నాఅలవాటు. కానీ నూతనసంవత్సరం నాడు అందరూ ప్రతిజ్ఞలు చేస్తారు కదా. అంచేత ఈసారి నేనూ చేద్దాం అనుకున్నాను. చూసారా ఇది కూడా ఒక ఆలోచనకి ఆరంభమే!

వెనకటిరోజుల్లో కాశీ వెళ్లినవాళ్లు “ఊసుపోక – మరో యేడూ, కొత్త ప్రమాణాలూ” ‌చదవడం కొనసాగించండి

ఊసుపోక – “కలం బలం” అంటే నవ్విపోయే రోజు వచ్చెనా?

(ఎన్నెమ్ కతలు 25)

 నాచిన్నప్పుడు స్కూళ్లలో వక్తృత్వపోటీలకి కలం బలమా కత్తి బలమా అన్న విషయం తరుచూ తీసుకునేవారు. విద్యార్థులు అమాయకత్వంచేతా, పంతులిగారి కటాక్షం ఆశించీ కలం బలం అన్నవాదనకే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపేవారు. “ఊసుపోక – “కలం బలం” అంటే నవ్విపోయే రోజు వచ్చెనా?” ‌చదవడం కొనసాగించండి