మునిపల్లె రాజుగారి కథాకథనసంవిదానంలో ప్రయోగశీలత

శ్రీ మునిపల్లె రాజుగారు “కథాకథనసంవిధానంలో ప్రయోగాలు చేసేర”ని ప్రసిద్ధ కథకులు శ్రీపతిగారు “మునిపల్లె రాజుగారి కథాకథనసంవిదానంలో ప్రయోగశీలత” ‌చదవడం కొనసాగించండి

ఊసుపోక – కథకులలో సౌహార్దము

(ఎన్నెమ్మకతలు 137 – కథకులలో సౌహార్దము)

కాకతాళీయంగానే గత నెలరోజుల్లో మధురాంతకం రాజారాంగారి కథలు 3 చదవడం పూర్తి చేస్తూనే మునిపల్లె రాజుగారి అస్తిత్వనదం ఆవలితీరాన చేతికొచ్చింది. “ఊసుపోక – కథకులలో సౌహార్దము” ‌చదవడం కొనసాగించండి